Sengemide

Brug for hjælp til at fjerne sengemider?Vi har ekspertisen, og vi kan hjælpe!

RING 44 84 43 47
Klik hér for tilbud

Sengemide eller husstøvmide (Slægten Dermatophagoides)

Biologi og skade

Sengemider kendes også under navnet husstøvmider, og der har sandsynligvis eksisteret husstøvmider lige så længe som der har været mennesker til. De er ellers ret vanskelige at få øje på. De små ottebenede dyr er nemlig hvide og ikke større end bare 0,1 til ca. en halv mm, så de er ikke sådan lige til at se med det blotte øje, og de er endda somme tider vanskelige at se under mikroskop. Her til lands støder man normalt på enten den europæiske husstøvmide (Dermatophagoides pteronyssinus) eller den amerikanske husstøvmide (Dermatophagoides farinae).

Da miderne af slægten Dermatophagoides alle lever af afstødte hår og hudskæl fra mennesker og dyr, vil der, ikke mindst i sengemiljøer, være rigtig gode livsbetingelser for mider, med mindre man er meget grundig med udskiftning og rengøring af sengetøj. Undersøgelser har vist at der dagligt afgives mellem et halvt og et helt gram hudskæl pr. menneske. Selvom det ikke lyder af meget, er det alligevel tilstrækkeligt til at give tusindvis af mider føde i et helt år!

Alt efter hvor varmt eller koldt der er og hvilken luftfugtighed der er, vil det påvirke formeringsraten, men da hver enkelt hun er i stand til at lægge mellem 40 og 80 æg i de 3 til 5 måneder hun lever, vil det let kunne blive til rigtig mange mider på en sæson. Efter at æggene er lagt, vil der typisk gå mellem 1 og 2 uger inden de klækker, og miderne gennemgår flere larvestadier inden de bliver voksne, ligesom det er tilfældet med mange andre insekter. Efter udklækningen sker denne udvikling over ca. 4 til 8 uger.

Betydning

Som så mange andre dyr er sengemider eller husstøvmider en slags naturens skraldemænd, idet de lever af døde hudskæl fra mennesker og dyr, og derved medvirker til at nedbryde organisk affald. Sådanne hudskæl drysser nemlig hele tiden fra os, og det virker da også på en måde ret fredeligt at små mider således rydder op efter os, men da mange mennesker lider af husstøvmideallergi, er forekomsten af husstøvmider eller sengemider klart uønsket i vore hjem.

Over 200.000 danskere lider af allergi som følge af husstøvmider, men det er rettelig midernes efterladenskaber der giver problemet. Det er nemlig ikke blot miderne i sig selv, der kan forårsage allergiske reaktioner hos nogle mennesker, men især de små partikler eller allergener fra midernes afstødte huder og ekskrementer, som let bliver hvirvlet op i luften når man fejer et glat gulv, eller reder sine senge. Derved indåndes disse små partikler let og kommer dybt ned i lungerne, og dette kan altså hos nogle fremkalde allergi. Mennesker der lider af astma lever således ofte med symptomerne på en allergi, der er opstået som følge af indånding af partikler fra husstøvmider og sengemider. Hvis man lider af husstøvmideallergi vil det oftest vise sig som høfeber eller astma, og hvis man har en formodning om at problemet hænger sådan sammen, bør man sørge for at blive undersøgt af en læge. Astma- og Allergiforeningen har også en hjemmeside (www.astma-allergi.dk) som indeholder god information om emnet.

Forebyggelse og bekæmpelse

Det er ikke forekomsten af støv i sig selv, der kan føre til forekomst af husstøvmider eller sengemider, men tilstedeværelsen af egnet føde i form af døde hudskæl. Hygiejne er derfor et aktuelt tema i både forebyggelse og bekæmpelse af miderne.

Sengemider eller husstøvmider har det bedst i relativt høj luftfugtighed. Allerbedst har de det hvis der er mellem 17 og 32o C og en relativ luftfugtighed på mellem 55 og 75 %. Derfor vil en jævnlig affugtning og udluftning af de ramte lokaler både kunne forhindre og afhjælpe problemet. Dette hænger sammen med at sengemider og husstøvmider optager fugten gennem huden, så de vil tørre ud og dø, hvis luftfugtigheden er tilstrækkeligt lav. Om vinteren, hvor den relative luftfugtighed er lav, er der særlig gode muligheder for at holde bestanden af mider nede.

Grundig og hyppig rengøring vil tilmed dels fjerne midernes fødeemner i form af de døde hudskæl, og dels fjerne midernes egne ekskrementer og huder og de enkelte mider der måtte være der. Udluftning er derfor en af de bedste forholdsregler til forebyggelse af allergi. Astmapatienter og husstøvmideallergikere kan i øvrigt anskaffe sig et særligt madrasbetræk, som er så fintmasket i vævningen at eventuelle mider indkapsles i madrassen, så man undgår at optage dem ved indånding og lignende.

Især efter at vore boliger er blevet så gennemisolerede som tilfældet er, er der opstået problemer med høj luftfugtighed. Påpasselighed i forbindelse med blomstervanding, madlavning, tøjvask m.m. kan ligeledes gøre boligens indeklima mindre fugtigt. Det vil således også være fornuftigt at holde døren lukket til badeværelset efter et brusebad, frem for at sprede fugten i hele boligen.

Undgå også passiv rygning, som kan gøre børn mere allergiske overfor både husstøvmider, pollen og pelsdyr.

Copyright 2011 Absolut Skadedyrsservice A/S