[ KVIKMENU ]
SkadedyrSkadedyrsbekæmpelseDuerHvepse
HvepseboKakerlakkerKlannere
MyrerMølVæggelus


Skadedyr

“Er edderkopper et skadedyr eller et nyttedyr?” – er spørgsmålet fra 2605 Brøndby. “Vi har et hav af edderkopper på vores tereasse som også kravler ind i vores hus. Er der man kan sprøjte med så disse forsvinder? Venlig hilsen Laila Jensen.”

Edderkoppen er et nyttedyr og ikke et skadedyr, selvom man på mange børneværelser nok vil syntes det modsatte. Den fanger en bunke insekter i sit net til stor glæde for os mennesker. Hovedparten af edderkopper lever kun et år. Det er deres æg som overvintre, og udklækkes til næste forår. Grunden til at vi har så mange edderkopper, skyldtes vores fugtige klima så det er ikke sikkert at det vil blive et tilbagevendende problem.
I kan købe en insektspray, men I skal ramme edderkopperne direkte før det har nogen effekt, da edderkopper ikke er selvrensende som mange insekter er. I øvrigt vil de fleste edderkopper forsvinde når vi får vores første omgang nattefrost.

Med venlig hilsen
Absolut Skadedyrsservice.

Er det mon mosegrise, der er vores skadedyr? Omkring vores rhodendronbed er der små huller i jorden! Vi har tiddligere haft problemer med mosegrise i en ny-plantet bøgehæk, som gik ud, fordi mosegrisene spiste alle rødderne. Vi søger et godt råd, så vi ikke også skal købe nye rhododendron p.g.a. disse skadedyr.

Hvis jeres rhododendronbed ligger mere end 10 m. væk fra nærmeste beboet hus kan man udligge giftgas. Dog skal jordtemperaturen være over 8 grader. Vi plejer at ligge nogle forgiftede æblestykker ud i alle hullerne. Det plejer at være yderst effektivt. Man skal bare huske på at når man fjerner de mosegrise der er på ens egen grund, kommer der som regel nye til fra nabogrundene. Så derfor er det altid en god ide at forhøre sig hos sine naboer, om man kan lave en fælles indsats i kampen mod mosegrisene.

I er velkommen til at kontakte os mhp. bekæmpelse af jeres mosegrise.

Med venlig hilsen
Absolut Skadedyrsservice.

Hvordan bekæmpes skadedyr i trækonstruktion i patriciavilla? Der er tale om borebiller.

Borebiller er som regel ikke et skadedyr der volder de store problemer i forbindelse med udrydning af disse. Man kan enten lave en varmebehandling hvor kærnetemperaturen i trækonstruktionen skal være over 55 grader, dog foretager vi normalt altid sprøjtebehandlinger af tagkonstruktionen, lægter osv.

Man sprøjter alt træet af 2 omgange dvs. man mætter træet ved første behandling med sprøjtemiddel, ved anden behandling gentages en overfladebehandling, så vil man som regel aldrig mere se borebiller i det behandlede træ. Hvis man sørger for god gennemluftning af loft så luftfugtigheden er under 12 %, så vil udviklingen af borebiller stoppe.

Med venlig hilsen

Absolut Skadedyrsservice

Skadedyr – mus i hus! Vi har mus i vores skraldespand under håndvasken stort set hver nat. Vi har opsat mussefælder, dog til ingens verdens nytte. Kan hører at de løber rundt på loftet om aften når vi går til ro, somme tider lyder det som om at det er elefanter der tramper rundt deroppe. Vi er bange for at få udlagt gift til mus, da vi har høret at mus kan ligge og lugte grimt i meget lang tid, hvad kan man ellers gøre?

Vi udligger altid gift til bekæmpekse af mus indendøre. Det er rigtigt at hvis musen ligger sig til at dø et sted hvor der er fugtigt kan musen lugte i et stykke tid, det er dog yderst sjældent. Derimod kan rotter lugte så frygteligt så man ikke kan være i sit hus i flere uger, så det er vigtigt at man sikre sig at det er mus man udligger gift til. I ca 95 % af tilfældene er der ikke nogen lugtgener ved udliggning af gift mod mus. Det er vigtigt at I får gjort noget ved jeres mus, da mus elsker at gnave i elkabler og lign. De kan foresage skader på elinstallationer, som så skal udskiftes, i værste tilfælde kan der opstå brand, så vi vil anbefale jer at få foretaget bekæmpelse af jeres skadedyr på jeres loft med udlægning af gift.

Med venlig hilsen

Absolut skadedyrsservice.

Skadedyr i ejendom i andelsboligforening, som inden for de seneste 3 år både har været ramt af kakerlakker 2 gange og væggelus 1 gang her for nyligt, samt hvepsebo et par gange. Det skadedyrsfirma, som vi har benyttet os af, har anbefalet os at få en sikringsaftale på bekæmpelse af skadedyr, da dette skulle være meget billigere for os i længde. Så derfor vil vi spørge jer hvad I kan anbefale os omkring skadedyrsbehandlinger på vores ejendom, og hvad I evt. skal have for en sådan sikringsaftale?

I har godt nok været uheldige med div. angreb af skadedyr. Dette er dog langt fra hvad normalen af hvad en ejendom rammes af med skadedyrsproblemer. Man kan selvfølgelig godt lave en sikringsaftale hos jer mod skadedyr. Det er et temprementsspørgsmål om hvad man vil eller ikke vil. Vi har ejendomme hvor vi kommer og fjerner 1 hvepsebo, så ringer de 5 år efter fordi de har observeret myrer, så i dette tilfælde har de jo sparet mange penge-fremfor at have en sikringsaftale. Men vi vil da gerne give jer et tilbud, hvis I ønsker dette.

Vi bor i en andelsboligforening på Frederiksberg. Vi er plaget af duer. Stort set året rundt, hvor de opholder sig på ejendommen. Vi kan ikke have noget stående på vores altaner, for alt bliver overskidt af duerne. Jeg har hørt at man kan sætte nogle lydapparater op som skulle kunne afhjælpe problemet med duer og øvrige skadedyr? er det noget I forhandler? Hvis ja, hvad er prisen på dette?

Duerne på jeres ejendom er det man kalder Tyrkiske klippeduer, ( pølsevognsduer). De er fyldt med følgeskadedyr som fuglelopper osv. De bliver iøvrigt også kaldt ” de flyvende rotter”. Lydapparater og andre skræmmeeffekter hjælper i 1-2 uger og så er duerne ligeglade med dem. Vi vil anbefale jer at få foretaget en dueindfangning på ejendommen. Dette vil helt sikkert afhjælpe jer med jeres problem med skadedyr / duer.

Med venlig hilsen
Absolut Skadedyrsservice.


Skadedyrsbekæmpelse

Spørgsmål fra 2700 Brønshøj om pindsvin er skadedyr? “Hej Absolut Skadedyr, vi har en del pindsvin i haven, og vi har mistanke om at de har lus og lopper, da vi får røde bid på arme og ben når vi opholder os længe i haven.Kan man gøre noget mod disse pindsvin? Hilsen Familien Jensen.”

Som regel plejer pindsvin kun at leve i haver hvor der er lidt “rodet”, dvs med gemmesteder hvor de kan opholde sig og finde føde, såsom kompostbunker, haveaffald, bladbunker og lign. De kan sagtens have lopper så hvis I ikke ønsker pindsvin i haven med lopper, kan I som hovedregel altid sørge for at jeres have står ryddeligt, dvs ingen bladbunker og lign. så vil disse pindsvin trække sig til andre steder.

Pindsvinet vil vi mene er et nyttedyr, da de spiser snegle, insekter, edderkopper, endda oddsler . Pindsvinet er et fredet dyr. Dermed udøverman ikke skadedyrsbekæmpelse.

Med venlig hilsen

Absolut skadedyrsservice.

Kan man udføre skadedyrsbekæmpelse af muldvarpe ved brug af gas?

Det er rigtigt at man kan gasse muldvarpe / mosegrise. Problemet er bare at man ikke må gasse tættere end 10. meter på huset. Så hvis I har muldvarpeskud tættere end 10. meter på huset er I nød til at bruge skadedyrsbekæmpelse med muldvarpesakse. I øvrigt skal jordtemperaturen være over 8 grader, ellers udvikler giftgaspillerne sig ikke når de bliver udlagt. Så I kan prøve med fæller selv. Muldvarpesakse kan købes i div. byggemarkeder. Ellers er I velkommen til at ringe tilbage næste forår når jordtemperaturen er over de 8 grader igen.

Med venlig hilsen

Absolut Skadedyrsservice.

Bekæmpelse af flagermus på loft. Vi har en koloni af flagermus på vores loft, som vi ikke kan komme op på. Flagermusene flyver ind og ud af vores tagudhæng på huset. Vi har læst os til at vi kan få væggelus fra flagermusene. Kan I komme og hjælpe os med problemet med flagermus?

For det første er flagermus et fredet dyr, så man kan ikke bare få dem aflivet. Prøv at tage kontakt til skov/ naturfredsstyrelsen, de kan måske være behjælpelige med råd og vejledning men selvfølgelig skal I på et tidsspunkt have lukket revner og sprækker i jeres udhæng. Dette gøres bedst når flagermusene ikke har unger, om aften når de er ude og samle føde. Absolut Skadedyr foretager ingen former for skadedyrsbekæmpelse af flagermus.

Med venlig hilsen
Absolut skadeydrsservice.

123Er skader et skadedyr? Da vi er slemt plaget af skader,og vi stort set ingen småfugle ser i vore haver, p.g.a. alle disse skader, vil vi høre, om det er lovligt at indkøbe skadefælder? Eller kan I evt, komme og skyde dem?

Jeg er sikker på at skaderne er underlagt jagtloven. Hvorvidt du må indfange eller skyde skader i dit lokalområde, der bør du tage kontakt til skov & naturfredningsstyrelsen omkring reglerne ved skadedyrsbekæmpelse i forbindelse med skader. Der forefindes div. former for fælder til skader. Vi foretager ikke bekæmpelse af disse. Om skaderne er et skadedyr afhænger af øjnene der ser på det.


Duer

Duer på loft, 2000 Frederiksberg. Hej Absolut! Vi bor i en ejerforening i 2000 Frederiksberg, og vi har duer på vores loft. Vi har kigget op gennem loftslemmen og der er faldet en bunke duemøg ned da vi åbnede loftslemmen. Er det farligt? Hilsen Lars Sørensen.

Duerne kaldes også for ” de flyvende rotter”. Der er mange bakterier i duemøg. Man kan få papegøjesyge, salmonella ja sågar menigitis, men dette er dog i meget sjældne tilfælde. Støvsugning og grundig rengøring efter det møg som er faldet ned burde være rigeligt, men I skal selvfølgelig have lavet en oprens på jeres loft.Det vil vi anbefale jer at bruge et skadedyrsbekæmpelsesfirma så der også bliver foretaget desinfektion mod bakterier og virus fra duer, så vil I være på den sikre side.

Med venlig hilsen
Absolut Skadedyrsservice.

Vi har en lejlighed, som har stået tom igennem en længere periode. Det har duerne desværre fundet ud af, så vi har mange duer på vores altan, og altanene er fyldt op med duemøg. Vi en købt en stor plasticugle som vi har sat op på altanen. Det virkede også i 14 dage, nu lander duerne bare ovenpå uglen. Bestyrelsen i ejendommen vil ikke have noget med duebekæmpelse at gøre. Hvad vil I råde os til at gøre nu, ved vores problem med duerne?

Vi vil helt klart anbefale jer at man tager en snak med bestyrelsen ang. indfangning af duer på ejendommen, da det ellers kan få store problemer til følge hvis man ikke får løst problemet i tide. Man kan sagtens sikre jeres altan men så flytter man bare problemet til en naboaltan, da disse duer altid vil holde til på den ejendom de kommer fra.. I skal derudover have foretaget en dueoprens af jeres altan, samt en efterfølgende desinfektion mod bakterier og virus.


Hvepse

Hvordan bekæmper vi de mange hvepse i vores sommerhus i Gilleleje? Vi har prøvet med sodavandsflasker på terrassen. Vi fanger over 50 hvepse om dagen. Men, der kommer flere og flere. Hvad kan vi gøre?

For det første synes jeg at I hurtigt skal få fjernet jeres fælde i form af en sodavandsflaske med sukkervand. Tænk hvis et barn kommer forbi denne flaske og tar en drikketår, dette vil kunne få en dødelig udgang med hvepsestik i mund og hals. I må have et hvepsebo i nærheden af jeres hus, tjek udhæng og tag samt rundt om boligen og i hæk og planter. I er nød til at finde boet, før vi evt kan afhjælpe jer med jeres hvepsebo. Men få først og fremmest fjernet den flaske-den er livsfarlig. I er velkommen til at kontakte os hvis I får brug for professionel hjælp til bekæmpelse af hvepse.

Med venlig hilsen

Absolut Skadedyrsservice.

Jeg har gennem længere tid observeret hvepse flyve ind og ud gennem vores udluftningsrist til vores krybekælder. Jeg kan dog ikke se noget bo gennem risten, og har heller ikke lyst til at kravle ind i vores krybekælder, da der er max. 50 cm. i højden. Hvepsene genere os ikke, så skal jeg bare lade dem være, eller er det nødvendigt at få foretaget skadedyrsbekæmpelse mod disse hvepse? Har I tid til at komme forbi og kigge på det, og hvad koster det?

Vi vil gerne komme og afhjælpe dig problemet med dine hvepse. Vi blæser hvepsepudder ind og omkring udluftningsrisen til krybekælderen, så går der typisk fra 1-7 dage og derefter vil hvepseboet være gået til grunde. Det er vigtigt du får behandlet dit hvepsebo da boet udskiller sidst på sæson op til 200 nye dronninger som starter nye bo op til næste år. Pris for bekæmpelse af hvepse vil omtrent ligge på kr. 1.250 + moms.

Med venlig hilsen
Absolut skadedyrsservice.

Vi har fået murbier eller hvepse i vores væg på terassen, de flyver ind og ud og er rimelig aggresive. Man kan ikke se boet da indgangshullet sidder i fugen mellem 2 mursten. Har tænkt på om jeg kan fylde hullet op med noget lynbeton? Har I ellers et godt råd til mig så jeg kan komme af med dette problem? Kan I oplyse mig om hvad jeres pris er på bekæmpelse af murbier?

Efter at have læst dit spørgsmål er jeg sikker på at du ikke har murbier, men derimod et hvepsebo. Murbier lever i kolonier, dvs hver murbi har sit eget indgangshul. Hos dig flyver ud og ind af samme hul så her må der være tale om hvepse eller evt bier. (Se på vores hjemmeside forskellen mellem bier og hvepse). Det er ikke noget problem at få dem fjernet. Vi sprøjter noget pudder ind i flyvehullet så går der normalt 1-7 dage så er problemet løst med jeres hvepsebo. Vi kan ikke anbefale at lukke hullet da man så risikere at hvepsene søger ind i boligen eller hvor de nu måtte kunne komme ud. Vores pris ligger typisk på 1250 kr + moms for en behandling mod hvepse.


Hvepsebo

Vi har en kolonihave i 2730 Herlev. Vi har et meget stort hvepsebo siddende i vores hæk, som vi har opdaget i forbindelse med at min mand har været i gang med hækklipperen. Så bare vi nu nærmer os hækken, sværmer hvepsene frem fra deres hvepsebo.Hvordan får vi fjernet boet? Vores nabo har fortalt at vi skal gøre det om aften når hvepsene er gået til ro. Kan vi købe noget hvepsegift hos jer i Silvan måske? Hvad kan I anbefale?

Et hvepsebo i en hæk plejer som regel at være forbundet med mange problemer at fjerne., selv for professionale skadedyrsbekæmpere, da grenene i hækken som regel er blevet en del af hvepseboet. Hvis det er noget I selv vil lave kan I prøve at købe en spray til hvepse i SIlvan eller Bauhaus, vi kender ikke til et specialt mærke eller produkt, der må I spørge jer frem.Det er rigtigt at det er bedst at gøre dette om aften. De produkter vi anvender er kun til professional skadedyrsbekæmpelse. Men vores første anbefaling vil være at tage kontakt til et skadedyrsfirma og få hvepseboet fjernet af en skadedyrsbekæmper.

God fornøjelse,
Absolut Skadedyrsbekæmpelse.

Vi har i forbindelse med julen været en tur på loftet for at hente julepynt ned. Her har vi set et stort hvepsebo. Går hvepsene i hi, da boet ikke ser aktivt ud? Spørgsmål fra 3460 i Birkerød om hvepse.

Det hvepsebo, du har på dit loft er med 100 % garanti ikke aktivt. Et hvepsebo er et-årigt og går i opløsning i sensommeren. Der har boet udskilt op imod 200 nye dronninger som laver nye bo til næste forår. Så I kan trykt pille det ned, hvis det er det I vil, uden problemer. Men der er nok store chancer for at I får endnu et hvepsebo til næste år, da det jo ikke er alle dronninger der flyver over til naboen.

God jul.

Med venlig hilsen
Absolut Skadedyrsservice.

Hvepsebo i legehus i 2830 Virum. Vores børn har været ude i haven og lege og er blevet stukket af hvepse, da de var i deres legehus. Vi kan se et lille hvepsebo på størrelse med en tennisbold. Er det noget vi selv kan fjerne, og hvordan gøres dette? Eller er det noget vi skal bede et professionelt skadedyrsfirma om hjælp til?

Et hvepsebo på størrelse med en tennisbold indeholder over 100 hvepse og pladsen i et legehus er som regel trang så det er ikke noget jeg vil anbefale folk selv at begynde at bekæmpe. Vi behandler hvepseboet med en special hvepsegift, som vi pudre på hvepseboet, så vil I selv kunne pille hvepseboet ned efter ca en lille uges tid.

Men selvfølgelig hvis du selv vil prøve kan du iføre dig tykt tøj, samt briller og handsker og købe en insektspray som du kan behandle med, dog kan vi ikke anbefale nogen produkter, da vi ikke benytter os af de samme som findes i håndkøb. Det er altid en god ide at bede om professionelt hjælp til bekæmpelse af hvepsebo.

Med venlig hilsen
Absolut Skadedyrsservice

Hvepsebo i fuglekasse 2730 Herlev. Vi har været alle vores fuglekasser igennem for at rengøre dem til næste hold unger. Da vi nærmer os en af disse fuglekasser observere vi et hvepsebo. Fuglekassen hænger et uheldigt sted hvor børnebørn færdes i forbindelse med leg i haven når de er på besøg, men vi er ikke meget for at smide fuglekassen ud da det er en af de kasser som normalt bliver meget benyttet af musvitter i haven, og vi vil heller ikke have sprøjtet gift da vi er bange for at det kan skade fuglene i haven. Hvad skal vi gøre?

I kan starte med at putte fuglekassen ned i en pose hvis I kan komme til det og stille det et andet sted i haven hvor I ikke færdes. Da hvepseboet er 1 årigt vil et hvepsebo gå til grunde sidst på året. Når hvepseboet er dødt kan I rengøre / klargøre jeres fuglekasse, så I kan bruge det igen til næste sommer.

Med venlig hilsen

Absolut Skadedyrsservice.

Hvepsebo i kompost, 2970 Hørsholm. Vi har været en tur i haven for at fikse den lidt op. Da min mand næsten var færdig med at slå græs, påkørte han kompostbeholderen, hvor der desværre sad et hvepsebo. Han er blevet stukket mange gange. Kompostbeholderen er ellers placeret rimelig afsidiget fra hvor vi ellers opholder os i haven. Kan vi lade hvepseboet sidde eller skal det fjernes?

Såfremt I ikke skal benytte jeres kompostbeholder kan I jo godt lade hvepseboet sidde, da hvepsene jo rent faktisk også er et nyttedyr. Men I skal vide at hvepseboet sidst på sommeren udskiller op imod 200 nye dronninger, dvs 200 stk. mulige nye hvepsebo til næste forår. Så vi vil da altid anbefale folk at få fjernet hvepseboet når det forefindes i haven, også selvom de ligger afsidiget. Vi har hørt meget grimme historier om børn der har spillet bold eller løbet og leget i haver hvor det er gået galt fordi man ikke har fået fjernet et sådan hvepsebo.


Kakerlakker

Vi har for nylig været på restaurant i København,der fik evi en dejlig middag, men til vores store overraskelse observeret vi en kakerlak i barområdet. Vi undrer os over at der ikke stod noget i deres kontrolskema fra fødevarestyrelsen, er det noget vi skal anmelde som forbruger, at vi har set kakerlakker ved vores besøg i denne restaurant?

Der er mange fødevarevirksomheder som pizzariaer, supermarkeder, bagerier og restauranter som har problemer med div. skadedyr, herunder også kakerlakker. Fødevarerstyrelsem kan ikke kontrollere alle steder på en gang, mener kun de får 1-2 besøg om året, så der kan jo sagtens opstå problemer med kakerlakker i mellemtiden. I har ikke pligt til at anmelde restauranten til fødevarerstyrelsen, så det er op til jer selv,hvad I vil gøre herfra.

Med Venlig Hilsen
Absolut Skadedyrsservice.

Vi bor i en andelslejlighed på Nørrebro, Kbh N. Vi har desværre fundet kakerlakker i vores køkken og i vores bad. Derefter har vi kontaktet et skadedyrsbekæmpelsesfirma som ahar været på besøg og foretage 2 stk sprøjtebehandlinger. Efter 2. måneder konstatere vi igen kakerlakker i vores lejlighed. Firmaet som har været herude og sprøjte fortæller os nu at det ikke er nok kun at sprøjte vores lejlighed, men at hele opgangen burde have været behandlet, allerede fra start. Det er vi dog aldrig blevet oplyst om før nu, hvad skal vi nu gøre? Kan I komme og hjælpe os med råd og vejledning ang kakerlakker i vores ejendom?

Vi er kede af at I ikke er blevet vejledt ordenligt fra starten. Vi syntes I skal skrive en klage til Brancheforeningen for skadedyr om jeres oplevelse vedr. skadedyrsbekæmpelse., eller mangel på samme.Det er rigtigt at man skal behandle hele opgangen så det er en god ide at I nu kontakter ejendomskontoret eller administrator og fortæller dem om jeres kakerlakker, og så må vi tage den derfra. Vi kommer gerne ud med råd / vejledning og gennemgang af ejendommen. Vi foretager altid 3 sprøjtebehandlinger mod kakerlakker.

Med Venlig Hilsen,
Absolut Skadedyrsservice.

Vi bor i en etageejendom i Bagsværd, og vi har set kakerlakker i vores badeværelse. Små, rødbrune biller. Dog ligner de små ikke de store, men vi er da sikre på at de store ligner kakerlakker, som på foto vist og beskrevet på jeres hjemmeside. Er der et produkt, som I kan anbefale os, som vi kan bekæmpe disse kakerlakker med?

Vi vil ikke anbefale jer at I selv foretager bekæmpelse mod kakerlakker da I bor i en etageejendom. I kan gøre problemet med kakerlakker meget større. I skal kontakte jeres ejendomskontor og foreligge dem problemet. Normalt er det nok med 3. sprøjtebehandlinger, men i etageejendomme hvor kakerlakkerne kan leve i skjulte rørkasser og lign. kan det være nødvendigt at foretage flere behandlinger før problemet bliver løst. Jeres ejendomskontor er velkommen til at kontakte os for gennemgang og rådgivning omkring kakerlakker.

Med venlig hilsen

Ansolut Skadedyrsservice.

Vi har surfet rundt på nettet og fundet frem til at vi har fået kakerlakker i vores lejlighed i København.Vi finder nu disse kakerlakker i stuen, soveværelset samt både køkken og bad. Er det noget I kan afhjælpe os med?

I skal kontakte jeres ejendomskontor og undersøge om der er øvrige beboer i ejendommen der har samme problem med kakerlakker. Derefter kan vi komme ud og gennemgå ejendommen. I skal nok regne med at der skal foretages 3 behandlinger med 2 ugers mellemrum. I må meget gerne indfange nogle kakerlakker, som I kan sende til os, for at vi kan fastslå hvilken type kakerlakker I har.

Med venlig hilsen
Absolut Skadedyrsservice

Kakerlakker med hjem fra ferie (2750 Ballerup). Vi har været på 14. dages ferie, da vi kommer hjem og skal pakke vores kufferter ud har vi fundet en levende kakerlak. Vi har gennemgået alt vores bagage og har ikke fundet andet. Vil det være en god ide at få sprøjtet hele vores hus mod kakerlakker?

Hvis I kun har set en enkelt kakerlak ved udpakning af jeres kufferter og I har gennemgået alt øvrigt indhold af disse kufferter / tasker og lign. vil vi ikke mener at det er nødvendigt at foretage sprøjtebehandlinger af jeres bolig. Dog vil vi anbefale at I får vasket / frosset alt jeres tøj, kufferter og tasker. Såfremt I begynder at se flere kakerlakker – hvad vi ikke tror bliver aktuelt – er I velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen
Absolut Skadesyrsservice

Jeg ejer et pizzaria i København og har nu opdaget, at vi har problemer med kakerlakker. Der har været problemer i ejendommen tidligere, men ikke i mit pizzaria. Ejendommen vil nu have at jeg skal betale for behandlinger af de øvrige boligere i ejendommen. Kan de kræve dette?

Hvis der har været kakerlakker i ejendommen tidligere og du ikke har haft problemet før nu, vil jeg ikke mene at man kan ligge omkostningerne over på dig bare fordi du har et pizzaria. Kakerlakkerne kan komme mange andre steder fra. Jeg vil råde dig til at tage kontakt til en advokat, da jeg ikke er bekendt med lovgivningen i denne twist. Jeg kan anbefale dig at få lavet en serviceaftale hvor vi kommer og sprøjter mod kakerlakker 4 – 6 gange årligt og herfra vil du så have dokumentation for at du får foretaget forebyggende behandlinger imod kakerlakker inden for København.

Med venlig hilsen
Absolut Skadedyrsservice

Vi bor i et ejendomskompleks, hvor vi har et fælles vaskeri. Der er blevet hængt sedler op i ejendommen fra ejendomskontoret, at hvis man observerer kakerlakker i sit lejemål, skal man rette henvendelse til ejendomskontoret. “Kan vi godt benytte vaskeriet nu, hvor der er konstateret kakerlakker?” Er der nogle specielle forholdsregler, som I selv ville tage hvis I skulle benytte vores vaskeri? Bare så vi ikke får kakerlakker med op i vores bolig?

Når man observere kakerlakker i en boligblok er det vigtigt at igangsætte bekæmpelse mod kakerlakker med det samme. Det er ikke nok bare at hænge sedler op og vente på tilbagemeldinger fra øvrige beboer .Kakerlakker er nataktive så det er ikke sikkert at man ser kakerlakkerne i sin bolig selvom man har dem der. Man skal i gang med at foretage sprøjtebehandlinger i de lejligheder som støder op til fælles vaskeriet.Vi vil mene at I godt kan benytte vaskeriet, dog ville jeg selv ryste mit vasketøj godt og grundigt før jeg ville medbringe det op i min lejlighed.

Vi får sprøjtet vores varmecentral samt 4 lejemål som ligger henover denne.Dette har vi nu fået gjort i 4 år af et konkurrende firma til jer. Vi får fortalt at kakerlakkerne kan komme op af kloakkerne så det derfor er bedre at forebygge, så man ikke får kakerlakker i hele boligblokken. Det har vi dog heller aldrig haft, dog er der blevet observeret kakerlakker i vores varmecentral for ca 4 år siden. Hvad vil jeres anbefaling være?

Normalt sprøjtebehandler vi 3 gange med 14 dages mellemrum mod kakerlakker. Dette plejer at være mere end rigeligt, dog kan kakerlakker godt være besværlige at komme til livs, hvis problemet forefindes i installationskanaler og kabelbakker. Vi har selv en ejendom hvor der kommer kakerlakker fra kloakkerne i det indre København. Der er dog tale om den orientalske kakerlak. ( det er dog ikke sådan at de kommer op gennem gulvafløb og vandlåse. De forefindes fordi der er kloakdæksler i kældergangene.)

I jeres tilfælde, hvis I ikke har set kakerlakker i 4 år, kunne man nok vælge lige at se tiden an, mhp fortsættelse af behandling.

Jeg arbejder på en cafe som bestyrer. Vi er begyndt at observere nogle små kakerlak ligende biller i vores opvaskeområde. Der er tidligere blevet foretaget sprøjtebehandlinger i vores center, dog har vi aldrig selv haft problemet før nu. Ve I hvem der skal betale for bekæmpelse af kakerlakker i vores cafe? Da vi mener at før i tiden betalte centeret for disse skadedyrsbehandlinger mod kakerlakker, men nu skal hver enkelt lejer selv betale hvis der forefindes kakerlakker i lejemålet. Ved I hvad normalen er indenfor bekæmpelse af skadedyr?

Det lyder rigtigt at de bille ligende insekter er det vi kaldet for nymfer, altså små kakerlakker. Vedr. betaling på sprøjtebehandlinger mod kakerlakker er det meget forskelligt hvem der står for betaling af dette. Men det mest normale er at centeret står for at kordinerer sprøjtebehandlinger, og betalingen da det er vigtigt at få behandlet alle lejemål, som enten har problemer eller har mulighed for at få det. I kan jo tjekke jeres lejekontrakt, der burde det fremgå såfremt I selv skal dække denne udgift.

Med venlig hilsen

Absolut skadedyrsservice.

Jeg arbejder på en cafe som bestyrer. Vi er begyndt at observere nogle små kakerlak-ligende biller i vores opvaskeområde. Der er tidligere blevet foretaget sprøjtebehandlinger i vores center, dog har vi aldrig selv haft problemet før nu. Ve’ I, hvem der skal betale for bekæmpelse af kakerlakker i vores cafe? Da vi mener, at centeret før i tiden betalte for disse skadedyrsbehandlinger mod kakerlakker, men nu skal hver enkelt lejer selv betale, hvis der forefindes kakerlakker i lejemålet. Ved I hvad normalen er indenfor bekæmpelse af kakerlakker?

Det lyder rigtigt at de bille ligende insekter er det vi kaldet for nymfer, altså små kakerlakker. Vedr. betaling for sprøjtebehandlinger mod kakerlakker er det meget forskelligt hvem der står for betaling af dette. Men det mest normale er at centeret står for at koordinerer sprøjtebehandlinger og betalingen, da det er vigtigt at få behandlet alle lejemål, som enten har problemer eller er i risiko for at få det. I kan jo tjekke jeres lejekontrakt, der burde det fremgå såfremt I selv skal dække denne udgift. Jeg vil gerne pointere, at det er vigtigt, at der foretages bekæmpelse af kakerlakker. Ignorerer man problemer, kan de hurtigt blive en omfattende plage.

Med venlig hilsen

Absolut skadedyrsservice


Klanner

Spørgsmål om Klannere i vindueskarme i 3520 Farum. Vi har gennem længere tid haft små brune biller i vores vindueskarme, dog mest i vores stue og køkken. Vi har været alle skuffer og skabe igennem for at se om der skulle ligge noget de kan komme fra, dog uden gevinst. Som vi kan læse på jeres hjemmeside kan larver fra pelsklannere ødelægge div tekstiler, vi har dog ikke observeret huller eller lign i nogen ting, vi kan bare ikke forstå hvor de kommer fra.? Er det noget I kan komme og finde ud af for os?

Klannere, brune pelsklannere søger lyset fra jeres vinduer. Det er derfor du oftest ser dem ligge i vindueskarmene. Klannerene kommer ofte fra fuglereder på loftet eller fra en død mus, så I skal lave en gennemgang af jeres loft og kælder, hvis I har sådan en, for at tjekke om der skulle være en død fugl eller mus som kan ligge i isoleringen evt. Man kan godt foretage sprøjtebehandlinger af loftet imod klanner, dette vil også kunne afhjælpe problemet med disse skadedyr.

Med venlig hilsen
Absolut Skadedyrsservice.


Myrer

Jeg er dagplejemor og er kommet i den uheldige situation at jeg har rigtig mange myrer i vores køkken, så jeg kan dårlig nok siddde og spise med børnene i fred og ro for disse myrer. Findes der nogle produkter til behandling mod myrer som er giftfri?

Allerførst skal du sørge for at der ikke ligger madkrummer fremme eller står saftevand fremme da dette jo tiltrækker myrer. Måske kan det være derfor du har mange myrer i dit køkken. Det er vigtigt at alt tørres grundigt af for rester af søde sager når I har spist og har brugt køkkenetigen, det tiltrækker myrer. Vi kender ikke skadesyrsbekæmpelse mod myrer som er giftfri. Vi anbefaler 1. stk udvendig sokkelbehandling, samt 1. indvendig sprøjtebehandling mod myrer, det burde kunne løse dit problem med skadedyr ( myrer). Så fremt du selvfølgelig selv står for ovennævnte bekæmpelse.

Med Venlig Hilsen
Absolut Skadedyrsbekæmpelse.

Vi er en familie der bor i parcelhus, 2300 Kbh S, og vi har igennem mange år haft problemer med myrer på vores terrasse og også indenvendig i huset, men har dog kunne holde det nede med de bekæmpelsesmidler som vi har kunne købe i div. byggemarkeder. Men denne sommer er myrerne rendt os over ende og vi kan ikke få løst vores problem indendørs med myrerne. Kan vi købe nogle stærkere produkter gennem jer?

Vi har de seneste år haft nogle meget våde somre, så når I prøver at bekæmpe jeres myrer selv med indkøbt myrergift er det vigtigt at I tjekker vejrudsigten og behandler når I kan se at der loves tørvejr i flere dage, da giften ellers skylles væk og har derfor ingen effekt. Som regel kommer myrerne udvendig fra og søger ind, sørg derfor også for at bruge rigeligt med myrergift når I behandler ude, så kan I som regel slippe for at få myrerne indendørs. For folk som har haft problemer med myrer gennem flere år,vil det være en stor fordel at vande udvendig langs sokkelen med myrergift allerede i April / Maj måned så burde man slippe for skadedyr / myrer resten af året. Vi sælger ikke bekæmpelsesmiddel til private, da de produkter vi bruger er forebeholdt professionalt skadedyrsbekæmpelse. Prisen på behandling mod myrer er afhænging af hvor stort et hus I har, men ligger typisk på ca 1250-2500 kr.+ moms pr behandling.

Med Venlig Hilsen
Absolut Skadedyrsservice.

Vi har gennem flere år haft problemer med myrer, både inde og ude, dog har vi de største problemer udendørs på vores tearasse. Vi plejer at vande vores tearasse med et produkt som vi har købt ( Malition). Kan I oplyse os om hvor vi kan købe malition til udevanding mod myrer, da vi ikke længere kan købe det i vores lokale Silvan? Eller er der andre produkter I kan anbefale?

Man kan ikke købe Malition mere, da det er taget af markedet.Det var ellers et rigtigt godt produkt mod myrer. Vi har hørt en lille fugl synge om at det måske bliver godkendt igen. Vi kender ikke til de produkter man ellers kan købe i håndkøb i div. byggemarkeder, så der må I spørge jer frem. De produkter vi benytter til bekæmpelse af myrer er forebeholdt professional skadedyrsbekæmpelse. Dog kan vi varmt anbefale at man altid tjekker vejrudsigten og foretager behandling mod myrer når der loves godt vejr, flere dage frem. I er også altid velkommen til at tage kontakt til Absolut skadedyrsservice, så kan vi hjælpe jer af med jeres myrerproblem.

Med Venlig Hilsen
Absolut skadedyrsservice.

Vi bor i et dejligt hus som ligger helt ud til en stor skov. Vi har et kæmpe problem med myrer i stort set hele vores have. Vil tro, at vi har omkring 5-6 store synlige myretuer. Vi kan ikke engang ligge på et tæppe på græsplænen uden vi bliver generet af myrer. Har læst os frem til at det kan være nødvendigt at grave myretuerne op for at komme myrerboet til livs. Vi har prøvet at udevande med indkøbt myregift, dog uden den store effekt. Kan I hjælpe os med vores problem?

Det er meget normalt at myrerne lever i skoven og i de områder, der ligger op imod skoven. Det kan være meget svært at komme myretuer til livs, da de kan fylde 2-3-4 m2 i størrelse og meget af boet kan ligge under jordens overflade. Men når myrerne som her betragtes som skadedyr hvor I ikke kan benytte jeres have uden at blive generet af myrerne, er man nok nød til at foretage giftudvanding, samt opgravning af myretuerne. Denne behandling er både besværlig og kostbar, da der skal bruges store mængder af gift imod myrerne.

Jeg er madmor i en daginstitution, og jeg har fået kæmpe problemer med flyvemyrer og sorte havemyrer i hele mit køkken. Jeg kan lige nå at støvsuge myrerne op i det ene vinduesparti,så kan jeg starte forfra i det andet. De kommer frem ved paneler ved alle vinduespartier i hele mit køkken. Kan man købe noget som kan fjerne disse myrer, som ikke er giftigt? Jeg har udlagt kanel i alle vindueskarme og ved panelerne ved gulvet.

Svar vedr. myrer i institutionskøkken. Flyvemyrer og sorte havemyrer er en og samme slags myrer. En gang om året forekommer fenomenet flyvemyrer. Det er hanner og hunner som får vinger, flyver op i luften for at parre sig og hunnerne starter så nye boer op til næste forår. Vi kender ikke til produkter som ikke er giftige. Dog bruger vi kun godkendte produkter, som også er godkendt til at bruge i institutioner, og i levendesmiddelindustrien af miljøstyrelsen. Så det skulle ikke være noget problem at afhjælpe jer problemet med jeres myrer.


Møl

Jeg bor i en lejet lejlighed i Tåstrup. Vi har gennem længere tid observeret hvad vi først troede var nogle små natsværmere i vores køkken, og nu også hvide larver i vores loft. Men efter vi har været inde på jeres hjemmeside, kan vi læse os frem til at det må være møl. Er det noget I kan komme ud og kigge på for os? Jeg har talt med ejendomskontoret som mener jeg skal have et skadedyrsfirma herud og se på det.

Hvis du har møl i køkkenet og hvide larver i loftet er der helt sikker tale om 2-farvet frømøl. Vi kan sagtens komme og afhjælpe dig med problemet.Vi foretager 3 sprøjtebehandlinger med 14. dages mellemrum. Du må meget gerne tømme dine køkkenskabe samt gennemgå mel, gryn, musli og krydderier og den slags for evt. møl. Man kan også nedfryse alle disse madvarer i 24.timer ved minus 18 g, det fjerner både levende møl, møllarver og mølæg. Dog skal du stadig foretage div. sprøjtebehandlinger.

Med Venlig Hilsen
Absolut Skadesyrsservice.

Vi er en andelsboligforening som har fået møl på vores loftsrum i vores ejendom. Vi har fulgt div. anvisninger fra skadedyrslaboratoriet med vask osv. men vi har stadig mange møl på vores loftsrum. Har I mulighed for at komme og råde og vejlede os? Vi er kommet dertil at vi er indstillet på at vi nok kommer til at få foretaget sprøjtebehandlinger.

Vi kan sagtens afhjælpe jer med jeres problem med møl, dette kræver dog at vi kan få adgang til samtlige loftsrum for at foretage inspektion samt sprøjtebehandling. I kan godt forvente at div. tekstiler, tøj, mm skal vaskes igen, samt gennemgåes. Vi sprøjter 3 gange med 14. dages mellemrum. Det vil være en god ide at gennemgå div. lejemål i ejendommen, så man er sikker på at der ikke er nogen som også har møl der, for så kan man jo starte forfra igen om 1/2 år.

Med venlig Hilsen
Absolut Skadedyrsservice.

Jeg har mange møl i mine køkkenskabe. Vi bor 2880 Bagsværd. Det startede med at der var møl og larver i en pose nødder. Alt er nu smidt ud og rengjort efter alle kunstens regler. Er der mere jeg kan gøre? Venligst, Helle Jørgensen

Møllen ligger mellem 200-300 æg i sin levetid. Man kan ikke rengøre sig ud af problemet med møl. Det vil selvfølgelig hjælpe, men problemet vil helt sikkert opstå igen i løbet af 2-3 måneder, hvis du ikke får foretaget 2-3 sprøjtebehandlinger.

Endvidre er det altid en god ide at fryse gryn, mel, musli og lign. ned ved minus 18 g, i 1-2 døgn. Det vil fjerne både levende larver og æg fra div. skadedyr.

Med venlig hilsen
Absolut skadedyrsservice.

Sprøjtebehandling af møl i klædeskab i 2840 Holte ønskes. Man siger at folk, der har “møl i pungen” er folk, der er tilbageholdende – men møllene har snart spist alle pengene i min pung, da jeg snart har brugt 3.000 – 4.000 kr. på diverse produkter til skadedyrsbekæmpelse i byggemarkederne.

Det er da kedeligt at høre. Typisk ligger en sprøjtebehandling mod møl på 1250 – 1850 kr, afhængig af hvor stor en bolig du har. For det første skal du starte med at vaske eller fryse alt dit tøj. Vask ved 50 grader eller frys ved minus 18 grader i 1-2 døgn afhængig af hvor tæt du pakker tøjet. Derefter skal du have foretaget 2-3 sprøjtebehandlinger mod møl, dette vil helt sikkert kunne afhjælpe dit problem med møl.

Med venlig hilsen
Absolut Skadedyrsservice

Møl i skab – 2970 Hørsholm. Jeg har opdaget en masse små huller i flere af mine habitter, dog ikke i dem jeg bruger mest. Jeg har været på renseri med samtlige habitter, alt er vasket af øvrigt tøj, så nu er det måske en ide at jeg også får behandlet resten af hjemmet, eller er dette nødvendigt?

Det du har foretaget dig indtil nu er fuldstændigt korrekt. Problemet med møl er bare at møl flyver rundt og ligger op til 200 – 300 æg i løbet af deres levetid. Alle disse æg ligger den i revner og sprækker, så jeg vil anbefale dig at få sprøjtet din bolig 2-3 gange med 2. ugers mellemrum. I øvrigt bør du tjekke dine habitter, dem du ikke bruger ofte, evt fryse dem ned i en kommenfryser 1. gang årligt, så er du sikker på at møllarver ikke foretager yderligere skade. Dette er den bedste måde for private selv at udføre behandling mod møl.

Med venlig hilsen
Absolut Skadedyrsservice

Møl i Ægte Tæppe – 2820 Gentofte. “Vi har været på en forretningsrejse og har her indkøbt et dyrt ægte tæppe. Nu viser det sig, at vi har fået møl i flere af vores andre ægte tæpper… Har I et godt råd til, hvad vi kan gøre imod disse møl i tæpperne? Vi har selv prøvet at sprøjte med et insektmiddel og har støvsuget, men desværre til ingen verdens nytte.”

Det er ærgeligt at købe et nyt tæppe og så herfra få møl med hjem. Dette sker ikke kun ved tæppekøb i udlandet, der er mange tæppehandlere i Danmark som døjer med problemer med møl i deres tæpper. Det ser vi desværre ofte. Når man indkøber ægte tæpper er det altid en god ide at ligge dem i en kommenfryser eller hvis der er tale om et kæmpe tæppe få det kørt det ud til et frysehus og få tæppet nedfrosset i 2 døgn ved minus 18 grader. Dette kan kun anbefales, så man ikke får møl med sig hjem som kan foretage stor skade på øvrige tæpper, møbler og tøj.

Med venlig hilsen
Absolut Skadedyrsservice.

Møl i børnetøjsforretning. “Vi har været en tur i kælderen for at finde gamle varer frem til udsalget. I vores kasser med vinterjakker med pelskraver, har vi fundet møl. Nu har vi så været alle vores varer igennem i hele kælderen, og vi har ikke observeret møl andre steder. Dog er vi meget bekymret for, om der skulle være kommet nogle møl op i vores butik, da det jo ikke er den bedste reklame at sælge tøj med møl i. Er det muligt at få gasset hele vores lager, samt vores butik, uden denne behandling ødelægger vores varer? Eller hvad kan I anbefale os i dette tilfælde, hvor vi jo kun har set møl i tøjet i kælderen?

Man kan ikke gasse jeres kælder og forretning, men kun tøjet kan man få gasset. Det vi vil anbefale jer er at få sprøjtet jeres kælder og butikslokale 2-3 gange med 14 dages mellemrum. De kasser hvor der har været jakker i, kan I nedfryse i 1-2 døgn ved minus 18 grader, dette burde være rigeligt, men der er selvfølgelig ingen garanti for at det er nok. Hvis I vil skyde gråspurve med kanoner, kan I leje jer ind i et frysehus og nedfryse samtlige varer, tekstiler i jeres børnetøjsforretning i 1-2 døgn ved minus 18 grader. Det fjerner både æg, larver og levende møl.

Læs mere om møl.

Med venlig hilsen,
Absolut skadedyrsservice

Møl på skole – Hej, I vores biologilokale har vi en hel del udstoppede dyr som vi desværre kan se er blevet angrebet af møl. Vi har sprøjtet med en insektspray, dette har afhjulpet problemet med møl i en kort periode. Men, nu er møllene blusset op igen. Har I et bedre produkt vi kan bruge?

I skal have sprøjtet jeres lokale og skabe hvor disse udstoppede dyr forefindes, 2-3 gange. Endvidere kan I med stor fordel nedfryse de udstoppede dyr i 1-2 døgn ved minus 18 grader.Det vil fjerne både møl, møllarver og æg. I skal dog lige undersøge om disse dyr kan tåle nedfrysning. Vi sælger ikke produkter til skadedyrsbekæmpelse, da de produkter vi anvender er forbeholdt professionel skadedyrsbekæmpelse. Men, vi skal gerne foretage de nødvendige sprøjtebehandlinger mod møl på jeres skole. Ring venligst for aftale.

Med venlig hilsen
Absolut skadedyrsservice

Vi har i vores teaterkælder fundet en hel del flyvende møl. Vi har stort set været hele kælderen igennem, og det har til vores store ærgelse vist sig, at møllene stammer fra vores kostumelager.Vi kan læse at man kan nedfryse tøjet, men da det drejer sig om store mængder tøj, 250 – 300 flyttekasser, kan vi jo ikke nøjes med en almindelig kommenfryser. Kan I anbefale os et frysehus, da vi selv har kontaktet flere, som ikke ønsker at få mølbefængt tøj i deres fryser.

Det er ikke nok at få foretaget nedfrysning af alt jeres tøj / kostumer. I skal også have foretaget sprøjtebehandlinger mod møl på jeres kostumelager, kælder samt omkringliggende etager, da møllen flyver rundt og ligger op til 300 æg i dens levetid. Derud over vil vi anbefale jer at indgå en serviceaftale mhp. at få sprøjtet mod <a title=”Møl” href=”https://www.absolut-skadedyr.dk/m%C3%B8l/” target=”_self”>møl</a> i jeres kostumelager og kælder, 4 gange årligt. Vi har kontakt til  frysehuse så I kan få nedfrosset alle jeres kostumer, så I er sikre på at komme af med jeres møl.

Vi har i vores teaterkælder fundet en hel del flyvende møl. Vi har stort set været hele kælderen igennem og det har til vores store ærgelse vist sig at møllene stammer fra vores kostumelager.Vi kan læse at man kan nedfryse tøjet ,men da det drejer sig om store mængder tøj, 250 – 300 flyttekasser kan vi jo ikke nøjes med en almindelig kommenfryser. Kan I anbefale os et frysehus, da vi selv har kontaktet flere som ikke ønsker at få mølbefængt tøj i deres fryser.

Det er ikke nok at få foretaget nedfrysning af alt jeres tøj / kostumer. I skal også have foretaget sprøjtebehandlinger mod møl på jeres kostumelager, kælder samt omkringliggende etager, da møllen flyver rundt og ligger op til 300 æg i dens levetid. Derud over vil vi anbefale jer at indgå en serviceaftale mhp at få sprøjtet mod møl i jeres kostumelager og kælder, 4 gange årligt. Vi har kontakt til  frysehuse så I kan få nedfrosset alle jeres kostumer, så I er sikre på at komme af med jeres møl.

Med venlig hilsen
Absolut skadedyrsservice.


Væggelus

Vi bor i en etageejendom hvor nogle af vores naboer har fået konstateret væggelus. Der har været et skadedyrsbekæmpelsesfirma ude og bekæmpe dette ene lejemål for 4. måneder siden. Nu forekommer væggelusene i flere andre lejemål. Er det noget I kan hjælpe os med at komme til bunds i?

Efter vores ekspertise er det er fejl fra starten af at der kun er blevet behandlet et enkelt lejemål. Vi behandler altid alle de omkringliggende lejemål, da de ellers kan få væggelus fra den angrebne lejlighed.
Vi sprøjter derfor alle lejlighederne i hele opgangen 3 gange med 14. dages mellemrum. Det er ikke alle mennesker som har en allergisk reaktion overfor væggelusbid, så derfor kan væggelusene sagtens leve i et andet lejemål, end der hvor de først er blevet opdaget / set.

Med venlig hilsen
Absolut Skadedyrsservice.

Min søn kommer hjem fra højskole her i julen, de har problemer med væggelus på flere af deres værelser på højskolen. De er i gang med at få foretaget behandlinger mod dette. Er der nogle forholdsregler vi kan tage så vi selv undgår at få disse væggelus herhjem?

Når din søn kommer hjem på juleferie fra denne højskole er det vigtigt at I før han slæber sine ting og sager indendørs, får hans tøj vasket samt at I får nedfrosset alt som ikke kan vasket ved minus 18 g, i 1-2 døgn. Dette er ting som tasker, sko, bøger osv. Dette vil både dræbe æg og levende væggelus. Derudover kan han med fordel opbevare alt sit rene tøj på højskolen i poser så væggelusene ike kan trænge ind i det nyvaskede tøj.

God jul,
Med venlig hilsen
Absolut Skadedyrsservice.

Spørgsmål omkring Væggelus i daginstitution i 2600 Glostrup. Der er blevet konstateret væggelus i ejendommen hvor vores daginstitution også ligger. Vi har fået at vide at vi skal have sprøjtet 3 gange med 14 dages mellemrum, og at de produkter der vil blive brugt ikke er skadelige, og at vi godt kan opholde os i institutionen imens behandlingerne står på. Kan det være rigtigt? Med venlig hilsen Jette B. Christiansen, Daglig Leder.

Svar; Som udgangspunkt vil vi ikke anbefale jer at I opholder jer i institutionen imens sprøjtebehandlingerne står på. Vi anbefaler at man opholder sig udendørs i 15 min, samt foretager udluftning af alle lokaler når sprøjtebehandlinger er foretaget mod skadedyr ( væggelus). Vi foretager også 3 behandlinger og alle vores produkter er godkendt af miljøstyrelsen til skadedyrsbekæmpelse.

Med venlig hilsen
Absolut Skadedyrsservice.

Væggelus fra gæster – 2730 Herlev. Vi skal have gæster til jul, og de er i gang med at få sprøjtet mod skadedyr, væggelus, i deres ejendom. Er der nogle forholdsregler vi skal gøre os da vi skal dem boende julen over? Venligst, Lotte Christensen.

Det er vigtigt at de sørger for at alt deres tøj som de skal benytte i løbet af denne juleferie hos jer er nyvasket, ellers kan de selvfølgelig tage væggelus med sig. Dog vil det være en god ide at lade dyner og hovedpuder blive hjemme. I kan evt ved ankomsten fryse deres tasker ned ved minus 18 g i et døgn.

God jul,
Absolut Skadedyrsservice.

Der er blevet konstateret væggelus i vores datters vuggestue, så derfor er vi nu bekymret for at sende hende derhen. Vi har fået information fra vuggestuen om, at de får foretaget skadedyrsbehandlinger af et firma. Er det nok som foreskrevet, at vores datter bare skal have tøjskift før hun bringes hjem til os selv privat?

Ved væggelus i institutioner hvor børn både sover tæt og omklæder ligeså er det vigtigt at adskille rent og beskidt tøj. Så opbevar rent tøj i en en plasticpose – adskilt fra andet. Få beskidt tøj direkte i vaskemaskinen når I kommer hjem, Så dette ikke blandes med andet fra hjemmet. Hvis I begynder at få røde mærker og kløe skal I være særlig opmærksomme, da det så kan være væggelusbid. Såfremt I skulle være så uheldige at få væggelus kan I kontakte os for behandlinger mod disse skadedyr.

Med venlig hilsen

Absolut Skadedyrsservice.

En af vores beboer vågner dagligt op med væggelusbid på det meste af kroppen. Vi har gennemgået hele sengen og møblerne og kan ikke finde levende væggelus, dog er der ganske få sorte pletter ( ekskrementer) som foto på jeres hjemmeside. Hvad skal vi gøre nu?

Væggelusene kan være svære at finde da de lever i forskellige stadier og er ganske små som nymfer. Når de har suget blod kan de sidde i op til 2 måneder i en revne eller sprække før de behøver blod igen.
Derfor kan det være svært at finde væggelusene med mindre man har haft væggelusene længe. Vi kan helt sikkert afhjælpe jer med problemet med jeres væggelus. Dette kræver blot at vi foretager en inspektion af diverse boliger på plejehjemmet for at sikre os at vi kan foretage os den korrekte væggelusbehandling.

I er velkommen til at kontakte os for yderligere information.

Med venlig hilsen

Absolut Skadedyrsservice.

Jeg bliver voldsomt spist af væggelus (tror jeg) i vores seng om natten. Har nu prøvet at sove på sofaen i stuen, der fik jeg ikke nogen væggelusbid i starten, men nu er det det samme der også. Jeg har været hos viceværten, han fortæller mig at det er noget jeg selv skal ordne. Er det rigtigt?

Såfremt udlejer kan påvise at du selv har slæbt / bragt væggelus med ind i din så skal du selv betale for behandling mod væggelus. Men væggelusene kan lige så godt komme fra en nabo, og da ikke alle har en allergisk reaktion overfor væggelusbid, så kan man jo ikke fastslå hvorfra de kommer. ( Med mindre du selv har fortalt at du selv har bragt dem med hjem).

Da det er meget svært at fastslå hvor væggelusene kommer fra er det ofte udlejer som udgifterne pålægges. Se lejeloven.

Med venlig hilsen
Absolut Skadedyrsservice.

Hej Absolut! Hele firmaet har været på kursus på en ejendom i Nordsjælland. Jeg har fået mange bid efter væggelus, og det samme har 2 af mine kollegaer. Den ene har haft værelse tilstødende mit, den anden har boet ovenover dette værelse. Vores øvrige kollegaer har ikke observeret nogen former for væggelus på deres værelser. Vi har læst os frem til behandlingsmetoden mod væggelus med vask og frys, dog kan jeg ikke finde noget om, hvad jeg skal tage af forholdsregler ang. min bil, som jeg skal køre hjem i?

Ang. væggelus i din bil, bør dette ikke være noget problem. Så længe du følger vores anvisninger med vask og frys af tøj og tasker så skulle der ikke forekomme problemer med væggelus på et senere tidspunkt. Skulle der mod alt forventning opstå problemer med væggelus alligevel er du velkommen til at tage kontakt til os, for at få foretaget skadedyrsbekæmpelse.

Med venlig hilsen
Absolut skadedyrsbekæmpelse

Hej! Vi er to gode veninder, der har været i Polen på et kurophold. Når vi sov om natten blev vi bidt af væggelus. Vi er desværre blevet angrebet af væggelus på vores værelse til stor gene og blev bidt så mange gange om natten. Vi kunne dårligt nok sove. Vi fortalte i receptionen, at vi blev spist af væggelus på vores værelser, så de tildelte os nogle nye værelser, så vi kunne sove i fred og ro uden væggelus. Nu har jeg desværre fået væggelus med hjem i min bolig. Kan I komme og afhjælpe mig problemet?

Vi kan sagtens komme og afhjælpe dig dit problem med væggelus. Før vi kommer skal du have informeret ejendomskontoret / bestyrelsen i den ejendom du bor i, da det ikke kun er din bolig som skal have foretaget behandlinger mod væggelus. Vi sprøjter altid de omkring liggende lejemål, ellers risikere man ar få væggelus i hele boligblokken. Dog vil det være en god ide at starte behandlinger op mod væggelus med vask og frys af tøj, før vi igangsætter vores væggelusbehandlinger.

Jeg har været på besøg hos min veninde, som bor på kollegium i København. På kollegiet har de fået sprøjtebehandlet mod væggelus. Efter jeg nu er kommet hjem til mig selv, synes jeg, at jeg har fået nogle røde knopper, måske væggelusbid. Dog blev jeg ikke bidt, da jeg var i København. Hvor stor er chancen for at jeg har fået væggelus med mig hjem til min lejlighed i Århus? Kan I komme og tjekke min lejlighed for væggelus?

Fordi du har sovet hos din veninde, er det jo ikke sikkert, at du har fået væggelus med dig hjem. Som du skriver, har du ikke fået nogle væggelusbid, da du var i København. Så der kan være en anden grund til, at du har fået disse bid. Der vil altid være en risiko for at få væggelus med sig hjem, når man har overnattet et sted, hvor der forefindes væggelus. Vi ser ingen grund til at komme og tjekke din lejlighed for væggelus, her og nu, du er nød til at se tiden an. Såfremt du begynder at få væggelusbid vil det selvfølgelig være nødvendigt at få foretaget inspektion af din bolig mod væggelus.

Med venlig hilsen

Absolut Skadedyrsservice

Jeg har gennem den sidste måneds tid haft utrolig meget kløe, lidt eksem-agtigt, specielt på hænder og fødder i huden. Vi har ikke været ude og rejse, så kan ikke forstå, hvis vi skulle have fået væggelus. Men de kan selvfølgelig godt komme fra en af de omkringliggende boliger. Har talt med de øvrige beboer, der er dog ingen som kan genkende mit problem med væggelus. Har haft skilt vores seng, sofa, sengeborde ad og har ikke kunne finde nogen væggelus. Men har også læst os til, at hvis det er et nyt angreb, er det stort set umuligt at finde væggelus. Er det noget I kan komme og se på?

Vi har lige haft en lign. situation med en dame som kontaktede os ang væggelus. Vi var ude og inspicere hendes lejlighed og vi fandt ingen spor efter væggelus. Viceværten bestilte os til at sprøjtebehandle omkring liggende boliger for væggelus for en sikkerheds skyld i tilfælde af at væggelusene skulle komme fra en af disse boliger. Da vi var færdige med vores 3 sprøjtebehandling viste det sig at damen havde været til lægen og havde fået konstateret fnat. De symptomer du beskriver her kunne tyde på en lign. historie. Da vi ikke er læger, men skadedyrsbehandlere, bør du kontakte din læge.

Vi har nu fået behandlet vores bolig mod væggelus af et firma som er medlem af brancheforeningen for skadedyrsbekæmpelse. De har kun behandlet vores soveværelse en enkelt gang og har forklaret os omkring vask og frys af tøj osv. – men vi får stadig bid. Kan det være rigtigt?

Nej, det er ikke den rigtige måde at få foretaget behandlinger mod væggelus. Væggelusen lever i revner og sprækker og sidder i skjul i op til 2 måneder, og lever af det blod den har spist. Det er rigtigt at man kan fryse og vaske tøj, tasker og lign. dog er det meget vigtigt også at få foretaget 2-3 sprøjtebehandlinger med 14 dages mellemrum af hele hjemmet, og ikke kun af et enkelt værelse.

I bør kontakte det firma som I nu benytter og fortælle dem om jeres bid, og at I ikke er tilfredse med den behandling der er blevet foretaget i jeres bolig mod væggelus.

Med venlig hilsen
Absolut Skadedyrsservice

Vi er i gang med at få foretaget bekæmpelse af væggelus i vores ejendom. Vi har nu fået sprøjtet 2 gange med 14 dages mellemrum og mangler den sidste behandling mod væggelus. Men jeg bliver stadig bidt om natten. Jeg har fået at vide af det firma som står for skadedyrsbekæmpelsen mod væggelus i vores ejejdom at jeg skal sove i min egen seng.Kan det være rigtigt at jeg ikke må overnatte et andet sted?

Det er ikke helt forkert det du har fået at vide, væggelusen kan mærke om der ligger ” et offer” i sengen, pga kropsvarmen fra personen som sover der. Så hvis du ikke sover i din seng vil væggelusen ikke komme frem fra sit skjul for at søge føde og dermed får væggelusen ikke noget gift på sig. Så derfor vil vi anbefale dig at sove enten i din egen seng, eller smide den ud og købe en ny. Husk samtidig at foretage vask og frys af samtlige tekstiler ( tøj, tasker, sko mm).

Med venlig hilsen

Absolut Skadesyrsservice

Væggelusbehandling – Kan det give hovedpine?

Vi har igennem de sidste 2 måneder fået sprøjtet mod væggelus i vores boligforening. Jeg har talt med flere af mine naboer omkring skadedyrsbekæmpelsen i vores boligere mod væggelus. Vi er 2 personer i ejendommen der får hovedpine efter hver sprøjtebehandling mod væggelus. Er det noget I har kendskab til? for det har jeres konkurrenter ikke.

Mvh
Thomas Sørensen.

 

Svar:

Hej Thomas

Nu ved vi ikke hvilket produkt vores konkurrenter benytter sig af ved bekæmpelse af væggelus i jeres ejendom. Når vi bekæmper væggelus anvender vi et vandbaseret middel, som er godkendt til at bruge af miljøstyrelsen i både dagninstitutioner, hospitaler mm .Jeg vil tro det er det samme produkt der også bliver benyttet i jeres tilfælde.Vi har ikke erfaring med at folk får hovedpine efter vores behandlinger. Normalt anbefaler vi ved behandling af væggelus at folk kan opholde sig i deres bolig 15 min efter endt behandling. Det er altid en god ide at lufte godt ud når man har fået sprøjtebehandlet mod væggelus.

Med venlig hilsen
Absolut Skadedyrsservice.

Call Now ButtonRing