Sidst opdateret 19. juni 2014

Hvepsebo om foråret

Citat – Tommy: “Foråret bringer os ikke kun plusgrader og flere lyse timer. Foråret er også budbrunger for den kommende sæsons insektplager. De høje frostgrader, der herskede den forgangne vinter, var dog med til at slå en del insekter ihjel. Der er dog ingen tvivl om, at vi igen i år bliver ramt af de stadig voksende sværme af hvepse i- og omkring deres hvepsebo. Tag kontakt allerede i dag, hvis du mener, at have udsatte steder, hvor hvepse kan bygge deres hvepsebo”.

Hvepsebo i udhæng
Hvepsebo under tag

Hvis du har set et hvepsebo, så ved du måske også at et hvepsebo kan antage en betydelig størrelse. Et hvepsebo kan rumme flere tusinde individer. Et hvepsebo behøver nødvendigvis ikke have den klassiske hvepsebo’s form. Et hvepsebo kan også være gnavet ind i vægge. et hvepsebo kan også være placeret i et hult træ. Fælles for hvepsebo er, at et hvepsebo med de mange hvepse kan forrette enorm stor skade. Der er hørt om huse, hvor det var nødvendigt at fjerne hele vægge for at få fjernet selve hvepseboet. Et hvepsebo kan dermed blive en bekostelig affære at undlade at reagere på. De fleste lægger mærke til hvepsebo og aktiviteten omkring et hvepsebo. Men, det kan være svært at lokalisere et hvepsebo, hvis man kun kan se en del hvepse flyve rundt. Man er nødsaget til – for at finde et hvepsebo – at forfølge hvepsene. Dermed vil man blive ledt til indgangen til et hvepsebo. Et hvepsebo kan have flere indgange, hvis det ikke er den klassiske hvepsebo form. Derfor skal man, når man har fundet et hvepsebo, sikre sig, at alle adgangshuller er lokaliseret til hvepseboet. Når alle huller er fundet, kan man begynde at overveje, hvad der ska gøres ved netop dette hvepsebo. Der findes i Danmark mange, der kan håndtere et hvepsebo. En autoriseret person til håndtering af hvepsebo er klart at anbefale.

Hvepsebo i jorden

Et hvepsebo kan man finde på de mest mærkelige steder. Mange hvepsearter bygger faktisk deres hvepsebo i jorden. Et hvepsebo i jorden kan vise sig at være særdeles farligt. Det kunne ses, da den 21 årige Tommy Nielsen en dag ver på fodboldbanen med kammeraterne. Et hvepsebo lå praktisk talt og og ventede på, at blive trådt på. Det behøver næsten ingen forklaring, men sagen udviklede sig i en retning, så hvepseboet blev trådt op. Dermed strømmede hundredevis af hvepse ud af det ødelagte hvepsebo. Hvepsene fra hvepseboet begyndte med det samme at angribe, og hvepsestikkene var utallige. Dette uheld med et hvepsebo er blot et iblandt mange. Mange mennesker oplever lignende med hvepsebo, der uforsætnig forstyrres, hvorefter hvepsene fra det pågældende hvepsebo straks angriber. Disse beretninger om hvepsebo er skrækhistorier, som altid skal tages alvorligt. Når man opdager et hvepsebo, da skal der handles med det samme. et hvepsebo i jorden kan blive enormt. Er hvepseboet placeret i jord, hvor der ikke falder regn deslige, da kan et hvepsebo opnå at huse hundredetusindvis af hvepse. Det er set, at et hvepsebo i jorden kollapser ved at en bil kører over. Bilen falder simpelthen ned i hvepseboet. Dette er en meget dramatisk historie om et stort hvepsebo.

Afstand imellem hvepsebo

Mange spekulerer på, om et hvepsebo er et enkeltstående tilfælde? Spørgsmålet er rettet imod, om der kan forefindes flere hvepsebo inden for en given radius? Årsagen til at vi tager dette spørgsmål om hvepsebo op, er at mange faktisk er bange for, at et hvepsebo ikke er en ‘enlig svale’. Vi kan for at berolige berette, at et hvepsebo består af en hvepsedronning. Denne dronning bliver fulgt at et utal af hvepse. Et hvepsebo kan kun have een dronning. Hvepse lever kun en sæson og dermed har de ikke tid til at være territoriale i forhold til deres hvepsebo. Et hvepsebo kan godt ligge tæt på et andet hvepsebo, men der er ofte en respektafstand, hvepseboene imellem. Når det bliver vinter vil et hvepsebo nemt og sikkert kunne fjernes. Alle hvepse i et hvepsebo er gået til, hvis der er tale om et hvepsebo, der er opført udenfor. et hvepsebo i en hulmur eller et hvepsebo i et udhæng kan godt overvintre. Hvepsene benytter dog aldrig det samme hvepsebo mere end 1 gang. Et hvepsebo kan dog gå i arv fra en slægt af hvepse til den næste. Et hvepsebo bør derfor fjernes, når det opdages. Dermed hindre man, at et hvepsebo år efter år huser hvepse. Et hvepsebo kan blive ganske stor. Faktisk kan et ‘limet’ hvepsebo blive op til 40-50 cm. i diameter. Man bør ikke selv fjerne et hvepsebo, der er så stort.

Gode råd om hvepsebo
Et hvepsebo bør generelt betragtes som en farefaktor, når det er placeret i tæt bebyggelse. Det betyder, at man med det samme skal kontakte faglig kvalificeret folk, der kan rådgive i en sådan situation. Når et hvepsebo lokaliseres skal man forsøge af klarlægge alle indgange til dette hvepsebo. Det er vigtigt at bemærke, at man IKKE skal afspærre en indgang til et hvepsebo. insekterne vil blot finde andre veje ind og ud. Dette kan samtidig skabe panik og dermed udløser hvepsene feromoner, der starter et vredesudbrud i hvepseboet. Når et hvepsebo opdages, da skal man stille og roligt betragte og notere sig alle indgange man kan få øje på i det pågældende hvepsebo. Når man har vurderes situationen, kan man tage konatkt til respektive fagfolk med erfaring i fjernelse af hvepsebo. hvis man har mod på det, kan man selv fjerne sådan et hvepsebo. Men, dette tilrådes ikke hvis et hvepsebo er placeret i højden eller er et sensommer hvepsebo. Begge situationer med fjernelse af hvepsebo er farlige, da der er risiko for nedstyrtning eller regulær forgiftning ved utallige hvepsestik. Et sensommer hvepsebo kan være enormt og derfor indeholde mange hvepse.

VIGTIGE tags om “Hvepsebo” i punktform

  • Et hvepsebo kan rumme flere tusinde individer
  • Hvepsebo i jorden kan blive store
  • Fjern et hvepsebo om vinteren
  • Afspær ikke indgange til et hvepsebo

Fat telefonen og kontakt Absolut Skadedyr om hvepsebo på tlf. 44 84 43 47. Vi er statsautoriseret til fjernelse af hvepsebo. Vi kan tilbyde effektiv og hurtige fjernelse af hvepsebo. Sikker fjernelse af hvepsebo, både hvepsebo på loftet og i udhæng. Vi fjerner også hvepsebo i højden. Tag kontakt til en fagmand omkring hvepsebo. Undgå farlige situationer med fjernelse af et hvepsebo – vi har mange års erfaring i at fjerne hvepsebo. Husk, at et hvepsebo ikke nemt tages ned. Når du ser et hvepsebo i dine omgivelser, da kan du tage kontakt til en fagmand. Vi kan fjerne et hvepsebo inden for et par timer afhængigt af størrelsen på dit hvepsebo. Service vedrørende hvepsebo, har vi bidraget fra start i 1985. Absolut Skadedyr har i dag 6 ansatte, som tager sig af rydning af hvepsebo i og omkring Herlev. Vi ser frem til at få en opringning fra dig omkring fjernelse af hvepsebo. Vi glæder os til køre ud og skabe sikkerhed for dig og din familie ved at fjerne jeres hvepsebo. Bemærk! Vi fjerner alle typer hvepsebo.Call Now ButtonRing