Historie

Pindsvinefamilien (Erinaceidae) består af insektædende pattedyr, og det europæiske pindsvin (Erinaceus europaeus) er den art, vi støder på i Danmark.

Selvom man kalder pindsvinehunnen for en so og hannen for en orne, er pindsvin slet ikke svin. Ordet pindsvin stammer oprindeligt fra ”pigget svin”, og er formentlig opstået, fordi dyrets mørke snude måske med lidt god vilje kunne minde lidt om en grisetryne.

For godt 100 år siden spiste man pindsvin i Danmark, men i 1967 blev de totalfredede.

Selvom velmenende dyreelskere gerne vil lægge forskelligt foder ud til pindsvin, er der flere fødemidler som bør undgås, da de kan være direkte skadelige for dyrene. Selvom mange har lært, at man kan sætte en skål mælk ud til pindsvin, skal dette stærkt frarådes. Voksne pindsvin får dårlig mave af det, og helt unge individer kan dø af det. Pindsvin kan heller ikke fordøje kogte grøntsager, frugtjuice eller anden form for menneskeføde, som derfor vil forblive i fordøjelsessystemet og fylde så meget, at der bliver mindre plads til det dyrene skal leve af. En underkop med lidt vand kan derimod være udmærket, ligesom en håndfuld tørfoder til hunde eller katte kan drysses på græsplænen. Desværre kan sidstnævnte også være en utilsigtet invitation til rotter eller vilde katte.

Biologi og skade

Et voksent pindsvin bliver mellem 20 og 33 cm i længden og vejer mellem 800 og 1500 gram. Det mest karakteristiske ved pindsvin er deres mange stive pigge på ryggen og siderne. Der er mellem 5000 og 7000 pigge, og disse kan pindsvinet rejse efter behov som beskyttelse mod angreb. Pindsvin kan også rulle sig helt sammen til en kugleform, og således være dækket af pigge overalt. Det vil være smertefuldt for en uerfaren hund at give sig i kast med en sådan mundfuld. Pindsvin kan også udstøde høje angstvræl, hvæsen og lignende, som kan skræmme eventuelle fjender bort. Pindsvinets naturlige fjender er ræve, grævlinger, mårer, store hornugler og hunde – og mange bliver kørt over af biler.

Pindsvin er nataktive dyr, der oftest bevæger sig langsomt omkring. I faresituationer vil man imidlertid kunne se at pindsvin både kan klatre, svømme og løbe kortvarigt, hvis det skal være. Dyrenes naturlige levesteder er i skovbunden og i det åbne land eller i udkanten af løvskove. De er også hyppige gæster i parker og haver i byen, da dyrene her kan finde skjul i form af buske og krat – og blade fra løvtræer, som er egnede til redemateriale.

På menukortet findes typisk helt små dyr, såsom insekter, edderkopper, regnorme, biller, snegle og lignende, men pindsvin er ikke kræsne,

Pindsvin
Pindsvin på latin: Erinaceus europaeus

og kan også give sig i kast med døde dyr, fugleæg, nedfalden frugt og større dyr, såsom padder og krybdyr. Føden findes primært ved hjælp af lugtesansen.Når det bliver efterår, indretter pindsvin reder i bunker af blade og lignende – for eksempel i en kompostbunke – for at gå i dvale. I dvaletilstanden, der begynder i september/oktober måned, falder pindsvinets kropstemperatur til omkring 2-6o C og dets vejrtrækning falder til et minimum. Pindsvinet sover således hele vinteren væk, og i løbet af denne seks måneder lange dvaleperiode vil pindsvinet tabe en stor del af sin kropsvægt.Om foråret, når dyret vågner af sin dvale, vil det bruge maj og juni måned på at få noget sul lå kroppen og blive klar til parringstiden. Et pindsvin er kønsmodent, når det er ca. 12 måneder gammelt og dets samlede levetid er ca. 5 år. Der kan undertiden opstå ret voldsomme kampe mellem rivaliserende hanner. Parringen kræver en vis tålmodighed, idet hannen må vente på at hunnen sænker sine pigge. Heraf kommer talemåden: ”at gøre noget lige så forsigtigt, som pindsvin parrer sig”.Drægtighedsperioden er godt en måned og yngelplejen varetages udelukkende af hunnen. Kuldstørrelsen er gerne på mellem 4 og unger. Ganske praktisk har ungerne i begyndelsen færre pigge, som er blødere og ligger skjult under huden.

Betydning

Det helt harmløse pindsvin er ikke med på denne optegnelse over skadedyr, for at få folk til at tro at dyret er et skadedyr. Snarere tværtimod. Pindsvin er ikke skadedyr. Da pindsvineekskrementer undertiden kan ligne rotters til forveksling – selvom de oftest er større og med insektrester i – kan man imidlertid blive forledt til at tro, at man har fået rotter som ubudne gæster, hvis et pindsvin for eksempel skulle have opholdt sig inde i en bygning eller et udhus.

Pindsvin er velkomne nyttedyr, der blandt andet spiser dræbersnegle, og med deres hurtige reflekser kan de overmande selv hugorme.

Forebyggelse og bekæmpelse

Pindsvin er totalfredede.

Det er ulovligt at holde pindsvin i fangenskab, da de vil dø af det. Man må heller ikke flytte pindsvin væk fra deres levested, da de vil miste orienteringen og være ude af stand til at finde tilbage til deres huler, hvilket også kan være fatalt for dyret selv eller for eventuelle unger.

Copyright 2021 Absolut Skadedyrsservice A/S

Kilder

Læs om pindsvinelopper hos Forlaget Pestium

Læs mere om pindsvin hos Miljøstyrelsen

Læs mere om biolog, Henri Mourier

Ring