Sådan bekæmper du selv væggelus

Det er ikke nemt at bekæmpe væggelus. Opdager de, at man forsøger at bekæmpe dem, så flygter de, og derfor skal man vide, hvad man gør, når man vil af med væggelus.

Ved bekæmpelse af væggelus kan du enten benytte pudder, som drysses i boligens revner og sprækker eller du kan prøve spray-midler, der sprayes ud, hvor væggelusene opholder sig.

Du vil kunne se, om der er væggelus i revner og andre steder ved at kigge efter tomme æggeskaller. Finder du æggeskaller, er det indikation for, at du har et væggelusproblem.

Alternative bekæmpelsesmetoder

Af andre metoder til bekæmpelse af væggelus kan nævnes frysning af tøj, tasker og lignende, lige som tøjvask selvfølgelig også en effektiv måde at bekæmpe væggelus på.

Alternativt findes der en insektlak, som påføres med pensel. Midlet stivner til en belægning som væggelusene kun skal passere et par gange, før de har fået nok.

Holdbarheden på denne lak er flere måneder, og den er især praktisk som supplerende behandling ved rørgennemføringer og langs paneler.

Man kan også få hjælp og lade en erfaren skadedyrsbekæmper tage sig af sagen. En som kender dyrenes vaner kan hurtigt og effektivt løse problemet.

Kontakt Absolut Skadedyrsservice her

Væggelus
Væggelus, han

Væggelus er følsomme over for varme og kulde, og dræbes ved at opholde sig et par timer ved 50o C eller i fryseren et par dage. Man skal være opmærksom på at væggelusene kan gemme sig i et materiale der virker isolerende, og derved overleve bekæmpelsen. I en del tilfælde skal der flere behandlinger til for at komme alle individer til livs.

Derudover findes der i handelen flere behandlingsformer som tager sigte på at lindre kløen.

Væggelusangreb i lejeboliger

Det er svært at bekæmpe væggelus, men det kan lade sig gøre.

Bor du i lejebolig, har du pligt til at oplyse om forekomst af væggelus. Herfra er det op til udlejeren at iværksætte behørig bekæmpelse.

Er du usikker på, om du bekæmper væggelusene bedst muligt, så kontakt Absolut Skadedyr. Vi har mere end 35 års erfaring i bekæmpelse af skadedyr, deriblandt også væggelus.

Blodsugende tæge på ca. 6 mm

Væggelusen er en slags tæge, der lever af blod.

Den bliver i gennemsnit ca. 6 mm. lang og lever nær mennesker i huse. Den kan sagtens leve i eksempelvis sommerhuse, og kan overleve i op til et år uden at indtage føde.

Der er ingen grænser for, hvor man kan finde dem – både inde og ude. Forekomsten er dog størst, hvor der er mennesker.

Gemmer sig i sprækker, møbler og skabe

De gemmer sig i sprækker i gulve, vægge og lofter. Men de kan også sidde i møbler og skabe.

Hvis du konstaterer smitte, er det vigtigt at igangsætte bekæmpelse hurtigt.

Væggelus og mere om væggelus
Efter væggelus ses som her tydeligt ekskrementer ved samling i seng

Væggelus vandrer rundt i etageejendomme, som er dårligt isoleret og afgrænset imellem etagerne og de overføres typisk via menneskelig berøring, via tøj eller via andre personlige genstande, der har været udsat.

Dermed kan du nemt slæbe den med hjem, hvis du har besøgt nogen, hvis hus er smittet.

Derfor skal du også oplyse dine gæster, hvis du har væggelus i huset, netop fordi de er meget svære at komme af med.

Påbegynder du bekæmpelse af væggelus uden at vide, hvad du laver, risikerer du at sprede dem i stedet for at komme af med dem.

Den vingeløse blodsuger

Væggelusen (Cimex lectularius) er en vingeløs tæge, der har en sugesnabel, hvormed den kan suge blod.

Den kan blive op til 1 cm lang, og har en krop, der er tynd som papir, medmindre den er fyldt med blod.

Den almindelige væggelus er rødbrun i farve og foretrækker menneskeblod, men kan dog også suge blod fra fugle, rotter, mus og kaniner.

Væggelus opsøger først bloddonoren, når den er sulten og den er dermed en blodsuger, som efterlader et kløende stik.

De er udelukkende nataktive, skifter som regel ejermand sammen med brugt bohave og lever omkring vore sovepladser.

Nogle væggelusearter lever af plantesaft, mens andre suger blod fra fugle og andre dyr.

Kom til Danmark i 1600-tallet

De menes at stamme fra Asien, og denne blodsugende tæge har fulgt mennesket, så længe der har været mennesker til.

Den kom imidlertid først til Danmark i 1600-tallet, da danskerne først på dette tidspunkt havde velopvarmede boliger, som kunne tilbyde et klima, der var tilstrækkelig varmt og tørt til at væggelusen kunne trives i det.

De har været mere eller mindre udryddet her i landet, men på grund af den øgede samfærdsel og rejseaktivitet er denne irriterende tæge igen blevet et ret almindeligt forekommende skadedyr her i landet.

Væggelus kan for eksempel bringes med hjem fra overnatninger på hoteller, vandrehjem eller fra rejser i udlandet.

Bekymrer sig ikke om menneskets sociale status

Denne blodsuger var tidligere regnet for at være et skadedyr, der kun plagede de fattige og de socialt lavest placerede i samfundet, eller blandt folk med dårlig hygiejne, men det er ikke korrekt.

En væggelus er aldeles ligeglad med, hvor rent der er, og problemet kan derfor ikke vaskes væk.

I Danmark kender man til to forskellige arter der suger menneskeblod: Almindelig væggelus (Cimex lectularius) og Tropisk væggelus (Cimex hemioterus).

Orienterer sig via byttets varmeudstråling

Væggelus er nærmest blinde, men inden for en afstand af 5-10 cm guides de af varmeudstrålingen fra deres bytte, drikker på 10 minutter 7 gange deres egen vægt og kryber derefter i skjul igen i op til 2 måneder, hvor de fordøjer, parrer sig og lægger æg – ca. 200 stk. – før sulten igen melder sig.

Biologi og skade

Væggelus er som nævnt lyssky dyr, der gemmer sig om dagen i sprækker og revner.

Her parrer de sig og fordøjer og lægger æg.

Når det så bliver mørkt går de på jagt efter deres bytte, som de finder frem til ved at gå efter varmen.

Væggelusens
Væggelusens på latin: Cimex lectularius

Hunnen lægger i alt ca. 200 æg fordelt på 4-5 æg om dagen. Æggene lægges på egnede skjulesteder, hvor underlaget er tilpas klistret, så æggene klæber sig fast.

Hvis temperaturen falder til under 10o C, lægges der ingen æg.

Antallet af lagte æg er derfor meget afhængig af temperatur og andre ydre forhold.

Et æg måler ca. 1 mm, og det udvikler sig via fem nymfestadier. Nymferne ligner små kopier af de voksne.

For at videreudvikle sig skal tægen have blod i hvert eneste stadium, og det kan tage mellem to måneder og et år at udvikle sig fra æg til fuldt udvokset væggelus.

Stadier for væggelus fra æg til voksen
Æg på 1 mm. • Nymfy i 1. stadie, 1,5 mm. • Nymfe i 2. stadie på 2 mm. • Nymfe i 3. stadie på 2,5 mm. • Nymfe i 4. stadie på 3,5 mm. • Nymfe i 5. stadie på 4,5 mm. • Voksen væggelus på 5,5 mm. der lægger op til 5 æg om dagen.

Sådan ved du om du har væggelus

Væggelus lever især i nærheden af senge, så har du mistanke om et angreb, er det vigtigt at undersøge madrasser og senge grundigt.

Du skal også tjekke bagsiden af skabe og billeder og andre gemmesteder såsom bag løst tapet, i sprækker samt ved lister og paneler.

Du vil ikke være i tvivl, da væggelus afsætter tydelige sorte og blodholdige ekskrementer.

Væggelus Livscyklus
Klik på billedet og se nærmere på væggelus

Et stigende problem desværre

Denne lille blodsugende tæge er blevet et stort problem her i landet på bl.a. hoteller, kollegier, herberger, vandrehjem, og i boligkomplekser.

Spredning sker via tøj og bagage og bringes i mange tilfælde ind i hjemmet, fordi man har overnattet et sted, hvor der har været væggelus.

Fakta om Væggelus

  • Væggelus er svære at komme af med
  • En væggelus stikker – den bider ikke.
  • Frost slår væggelus ihjel
  • Væggelus kan overvintre i dit sommerhus

Betydning

Flere væggelus
Væggelus i møbler

Her til lands kan væggelus ikke sprede smitte, men nogle mennesker er meget overfølsomme over for væggelusebid, og oplever at bidstedet svulmer voldsomt op. Andre generer det tilsyneladende ikke ret meget.

Cirka 10 % reagerer ikke på væggelusebid.

Det gør ikke ondt at blive bidt, men den efterfølgende kløe kan være ret ubehagelig.

Der efterlades ofte flere kløende bidmærker, hyppigst på utildækkede hudpartier såsom arme, hænder, hals og fødder.

Bid fra væggelus

Du lægger sjældent mærke til det, når du bliver bidt, og i virkeligheden er det ikke et bid, men derimod et stik.

Væggelusen har en snabel, som indføres og som derefter leder blodet.

Når dyret har stukket, trækker det sig tilbage til sprækker eller revner.

Her fordøjes det blod, væggelusen lige har suget til sig.

En væggelus der således har stukket et menneske, vil søge ro.

Hvis du har væggelus og tager i sommerhus, kan du være rimelig sikker på, at de vil søge ud i sommerhuset.

En væggelus bruger nogle dage på at fordøje sit maveindhold.

Derfor vil de ofte først blive aktive for et nyt måltid, når der har været udskiftning i sommerhuset.

Det er vigtigt, hvis du konstaterer stik fra dem, at du ikke tager væggelusene med rundt i omgivelserne.

Det er ikke farligt at blive stukket, men mennesker reagerer forskelligt.

Udslag af væggelusstik kan være alt fra små mærker til større hævelser.

Bekæmpelse af væggelus med gift

Absolut Skadedyrsservice er professionelle og eksperter i væggelusbekæmpelse. Kontakt os gerne for gratis rådgivning eller tilbud på bekæmpelse.

Vores produkter er godkendte af Miljøstyrelsen og desuden lugtfri, så du kan indtage din bolig igen blot 10 minutter efter behandling.

Få en væggelus-attest

Som noget nyt laver vi væggelus-attester.

Dvs. at vi laver en attest, som fortæller at dit hjem er fri for væggelus.

Denne attest kan bruges ved til- og fraflytninger, så der er skriftligt bevis for at boligen er væggelusfrit område.

Væggelus om vinteren

Væggelus kan nemt overvintre og, når det så bliver forår, viderebringe smitte.

Det skorter ikke på skrækhistorier om væggelus, når man snakker med danskere hjemvendt fra ferie, hvor hele familien er blevet smittet.

Pas især på i efteråret, da det byder på meget indendørsaktivitet.

Mange vælger at rejse fra Danmark til udlandet, hvor man kan blive smittet med væggelus.

Du kan undgå at slæbe dem med hjem til Danmark, ved blot at følge nogle få, men simple, råd.”- Tommy Hansen ejer af Absolut Skadedyrsservice


Kontakt Absolut Skadedyrsservice

Absolut Skadedyr er autoriseret til bekæmpelse af alle typer skadedyr, deriblandt også væggelus.

Vi finder altid en løsning i et miljøvenligt og skånsomt bekæmpelsesmiddel, og vi har et professionelt udbud af midler mod væggelus.

Du kan roligt kontakte os, så vi kan inspicere dine væggelus i dine omgivelser.

Vores afvisningsrate er 100 % ved gentagne behandlinger mod væggelus.

Service vedrørende væggelus har været udført siden 1985, og vi er i dag 15 personer i virksomheden, der kan bekæmpe væggelus i og omkring Herlev og København.

Kontakt os her og få et uforpligtende tilbud på væggelus bekæmpelse

Call Now ButtonRing