Der er observeret kakerlakker i ejendommen og derfor skal der foretages bekæmpelse eller forebyggende behandling.

Din bolig skal behandles alle tre gange uanset, om du har observeret kakerlakker eller ej. Behandlingen giver ikke lugtgener og er ufarlig for mennesker og husdyr. Mennesker og husdyr må dog ikke opholde sig i boligen under behandling og man skal vente 20 minutter efter endt behandling med at gå ind i boligen igen.

Det er yderst vigtigt, at Absolut har adgang til alle boliger i de angivet tidsrum. Du skal således sørge for, at være hjemme eller at nogen kan lukke os ind. Nøglen kan eventuelt afleveres hos en nabo, på ejendomskontoret eller i viceværtpostkassen.

Behandling af kakerlakker

Se denne video der viser, hvordan behandlingen foregår

Læs om arter af kakerlakker man typisk møder i Danmark

Procedure for behandling af kakkerlakker

Du skal tømme dine køkkenskabe – og skuffer helt for både madvarer og køkkengrej inden vi kommer.(Tingene kan fx placeres på køkkenbordet eller spisebordet og kan sættes retur i skabene efter behandlingen)
Køkkenskabe og skuffer rengøres inden vi kommer.
Inficerede madvarer kasseres eller fryses ved -18 grader i minimum 72 timer.
Alle rørgennemføringer, teknikskabe og lignende skal være tilgængelige.
Umiddelbart efter behandlingen må der ikke foretages grundig rengøring. Man skal fx ikke vaske de behandlede områder af. Vi anbefaler desuden, at man ikke vasker gulv helt ud til gulvpanelerne i hele behandlingsperioden.
Du skal helt undlade at anvende andre insekt bekæmpelsesmidler i de uger, hvor behandlingen foregår.
Kakerlakker formerer sig ved at lægge æg

Kakerlakker kan komme vidt omkring i eksempelvis en beboelsesejendom og har ingen problemer med en natlig vandring, der resulterer i, at de kan finde nye og måske mere fødeholdige steder at bo. Duftspor og feromoner tilkalder andre kakerlakker, og det sker typisk via afsondring i kakerlakkers afføring. På denne måde følger de i hinandens fodspor, og dermed populariseres nye områder, hvis de viser sig at være gunstige mht. mad.

Kakerlakker formerer sig ved at lægge æg. Det tager fra 2 til 6 måneder for kakerlakker at blive voksne, afhængigt af, om kakerlakkerne har det varmt eller koldt. De mest optimale vejrforhold for kakerlakker er omkring 25 graders varme, men de søger stadig kølige, mørke steder at opholde sig i dagtimerne. Kakerlakker ses om natten, da de er nataktive insekter, som søger føde og forplanter sig i løbet af nattetimerne.

Spredningen sker her i landet overvejende passivt, med varer og emballage, men de kan også let brede sig i en ejendom via gennemføringer til varmerør, el. og ventilation. Kakerlakker kan beskadige fødevarer ved at gnave af dem, ved at forurene med deres ekskrementer og ved den ubehagelige lugt kakerlakker har. Deres store formeringspotentiale og skjulte levevis gør dem vanskelige at bekæmpe, og lettere bliver det ikke af, at kakerlakkerne hører til de insekter der hurtigt udvikler resistens.

Det er vigtigt, at man gør grundigt rent inden behandlingen mod kakerlakker; generelt er det vigtigt med en høj hygiejnisk standard, hvis man skal slippe af med problemet.

cockroach-died-on-white-floor-2022-11-07-23-54-34-utc (1)

Bekæmp skadedyr effektivt med vores professionelle løsninger

Vi kan afhjælpe ethvert skadedyrsproblem hos private såvel som hos virksomheder.

Vi tager os af rydning og desinfektion af lejligheder og andre boliger, hvad enten der er tale om dødsfald, mislighold eller anden form for smittefare.

Du er altid meget velkommen til at ringe til os og lad os vurdere problemet. Du forpligter dig ikke til noget ved opkaldet, med mindre vi aftaler andet.

Professionel hjælp lige ved dit dørtrin