Kakerlakker

Ser du en kakerlak i hjemmet eller på arbejdspladsen, bør du altid reagere med det samme. De er sjældent alene, og hvis de er, så tiltrækker de hurtigt mange flere!

Vi hjælper dig af med kakerlakker.
Alle ugens dage: 08:00 - 22:00.

Arter af kakerlakker

Kakerlakker lever ofte steder, hvor der er mørkt og fugtigt, men de tørre områder kan desværre heller ikke vide sig sikre. En kakerlak kan trænge ind i selv de mindste revner, og de holder gerne til i sprækker eller under hvidevarer samt omkring rørføring og vaske.

En kakerlak kan være smittespreder og bære på sygdomme, der kan påvirke mennesker.

Har du brug for professionel bekæmpelse? Kontakt Absolut Skadedyrsservice i dag – vi tilbyder landsdækkende service.

Vores proces

Vi udfører altid skadedyrsbekæmpelse diskret og professionelt.

Vores specialister er klar til at hjælpe dig, hvis du observerer kakerlakker. Skriv eller ring til os, og vi vil hjælpe dig med professionel skadedyrsbekæmpelse.

Behandlingen mod kakerlakker sker af 3 omgange med 2-3 ugers interval. Behandlingen foregår ved udlægning af ædegift på strategiske steder i boligen, hvor vi ved, at kakerlakker opholder sig. Ædegiften vil have en markant bedre og hurtigere effekt, hvis der ikke er andet fødegrundlag for dem, end det middel vi udlægger.

Ædegiften er meget effektiv og specifik til bekæmpelse af kakerlakker. Vi bruger nogen forskellige typer for at undgå resistens men den primær ædegift hedder Maxforce Platin, den udlægges i små doser på ikke fremkommelige steder, dvs. ikke til gene for mennesker og dyr. Endvidere lægges en strategi ved udlægningen således at bekæmpelsen kan følges nøje, derfor er det vigtigt at døde kakerlakker støvsuges eller fejes op imellem behandlingerne.

Vi vil også opsætte limfælder der bruges til at detektere hvor stort et kakerlak problem du har, de vil blive opsat ved 1. behandling og løbende holdt øje med og udskiftet. Når vi alslutter behandlingen ude ved dig, skal du selv holde øje med limfælderne.

Behandling af kakerlakker koster kr. 1500,- + moms (kr. 1.875,-) pr. besøg. Effektiv behandling kræver altid minimum 3 behandlinger.

Hurtig, diskret og effektiv service

Når det drejer sig om skadedyrsbekæmpelse er vi klar til at rykke ud til både private og erhverv hurtigt og effektivt. Derfor har vi servicefolk der håndterer alle henvendelser alle ugens dage fra kl. 08:00 – 22:00.

Du er altid velkommen til at kontakte os uforpligtende, så vi sammen kan vurdere problemet og få det løst bedst muligt.

5 hurtige om en kakerlak

En kakerlak spiser alle typer fødevarer.

Alle kakerlakker har vingesæt, som kan udbredes. Enkelte arter som asiatisk kakerlak og brun kakerlak kan benytte deres vingesæt til at flyve med. De arter, der findes i Danmark, kan kun udbrede deres vingesæt og glide gennem luften.

Alle steder kan blive inficeret med kakerlakker. De flytter dig gerne fra sted til sted via bagage, fødevaretransport og rørføring i ældre ejendomme.

Nej. De skader ikke mennesker direkte, men de kan overføre sygdomme såsom salmonella, dysenteri og tyfus. Deres afføring lugter desuden fælt, hvis det ophobes.

Skal du bekæmpe kakerlakker, så gælder det om at gøre livsbetingelserne så dårlige for dem som muligt. Kakerlakker har behov for vand, varme, vegetabilsk føde samt revner og mindre hulrum til at gemme sig i.

Hurtig respons når du har brug for hjælp

I Absolut Skadedyrsservice er vi klar over, hvad kunderne – både private og erhverv – behøver hurtigt i processen, når det drejer sig om skadedyrsbekæmpelse. Derfor har vi også kvik responstid på vores indsatser.

Ved pludseligt opståede problemer med skadedyr yder vi hurtig skadedyrsbekæmpelse. Dette aftales individuelt og tilfalder fortrinsvis fødevarevirksomheder.

Kort om kakerlakken

Der findes flere arter af kakerlakker, men i Danmark er det primært den tyske kakerlak, der er at finde.

Læs mere om de mest almindelige arter:
Den tyske kakerlak
Den brunstribet kakerlak
Den amerikanske kakerlak
Den orientalske kakerlak

En kakerlak lever hvor der er mørkt og fugtigt. Derfor er det ofte køkkener, badeværelser og udhuse, der rammes, når skadedyret flytter ind. Selvom de godt kan lide fugtige omgivelser, betyder det dog ikke, at de ikke søger mod tørre steder. Der er derfor ingen steder, der er sikre mod kakerlakker.

En kakerlaks duftsporer og feromoner i afføringen tiltrækker andre kakerlakker, så de kan følge hinandens fodspor. Derved samles de let og populariserer visse steder, hvor der er føde at finde.

En kakerlak formerer sig ved at lægge æg. De er desuden nataktive, hvilket også er på dette tidspunkt at de parrer sig. I dagtimerne gemmer de sig i revner og sprækker, eller opholder sig bag hvidevarer, ved varmerør eller omkring hånd- og køkkenvasken.
Kakerlakken er altædende.

Hvilken skade kan en kakerlak gøre?

En kakerlak er ikke direkte skadelig for mennesker, men de kan være bærere af bakterier og sygdomme. Smitterisikoen er særligt høj i hjem med ældre mennesker, børn eller personer, der allerede er svækket af sygdom.

En kakerlak kan bære på følgende sygdomme:

  • Salmonella
  • Dysenteri
  • Mave-tarmkatar
  • Tyfus

 

Kakerlakker er en sand plage, når det kommer til fødevarer. De efterlader deres ekskrementer overalt, og det er herigennem at de kan smitte, hvis de bærer på sygdomme eller bakterier. De har derfor ry for at være slemme til at forurene fødevarer meget hurtigt.

Det er vigtigt, at du opbevarer dine madvarer forsvarligt indpakkede, så kakerlakken ikke kan komme til.

Det er oftest ældre ejendomme der plages af kakerlakker. En kakerlak har nemlig sværere ved at komme ind i nyere huse, grundet det nye bygningsreglement samt at der ikke er lige så mange revner og sprækker at finde i forbindelse med rørføring.

Den Brunstribet kakerlak

Den brunstribet kakerlak menes at stamme fra Afrika, men har med tiden bredt sig til alle tropiske og subtropiske egne. I 1970’erne så vi den også i Danmark, men den er langt fra ligeså udbredt som den tyske kakerlak.

Den brunstribet kakerlak trives bedst ved temperaturer under 25-30 grader, og den kan, til forskel fra andre kakerlakker, klare sig på ret tørre steder, som f.eks. i stuen eller soveværelset, og man typisk finder den bag møbler og sprækker i paneler.

Den brunstribet kakerlaks æg-kapsel indeholder 10-20 æg, som lægges i revner og sprækker. En hun kan lægge mellem 5 og 20 kapsler i løbet af sin levetid. Ved ca 20 °C går der et par måneder, før end nymferne kommer ud af kapslerne. Den hurtigste udvikling sker ved 24-30 °C. Ved disse temperaturer tager udviklingen ca. 6 uger.

Den amerikanske kakarlak

Som navnet antyder, er denne type kakerlak meget almindelig i USA. Fra tid til anden importeres den sammen med varer fra oversøiske lande. Den amerikanske kakerlak trives bedst i høj luftfugtighed og i omgivelser med meget varme.

Støder man på en amerikansk kakerlak i Danmark, er man ikke i tvivl, da den er temmelig stor. Et voksent individ bliver mellem 2,8 til 4,4 cm i længden. Den amerikanske kakerlak er den største art af kakerlakker, der lever i Danmark.

Den tyske kakerlak er rødbrun og skinnende. Dens krop er fald med lange følehorn. Den lever indendørs i køkkener, kældre, i afløb, ved rørgennemføringer og lignende steder.

Den er nataktiv og om dagen skjuler den sig i revner og sprækker, gerne i nærheden af ting der afgiver varme, som for eksempel rør, motorer og andre elektriske apparater.

Den orientalske kakarlak

Denne mørke ark er ikke et typisk syn i Danmark, men støder man på den, vil man opleve, at den er væsentlig større end sine nordiske artsfæller. Endvidere er den ikke så adræt og bevæger sig langsommere. Kendetegnet ved denne type kakarlak er, at dækvingerne kun dækker ca. 3/4 af bagkropppen.

Det kan undre at Orientalsk kakerlak ikke ses hyppigere på vore breddegrader, da den faktisk trives bedre end både Tysk kakerlak og brunstribet kakerlak. Den optimale temperatur er ca. 20°C – 25°C og optimale forhold er fugtige og mørke omgivelser – som andre arter er denne også nataktiv.

Orientalsk kakerlak bliver ca. 25-30 mm lang og er således en del større end de hjemlige dyr. En cyklus for æglægning består i at hunnen bærer på æg, der befinder sig i en kapsel, som fastholdes på bagkroppen i få dage. Derefter aflægges kapslen, hvorefter der efter ca. 60 dage udklækkes nymfer, som har forskellige stadier over op til 9 måneder, inden de når det endelige udvoksede stadie.

Læs udførlig beskrivelse af Orientalske kakerlak.

Sådan lever kakerlakker

Kakerlakker lever, hvor der er mørkt, og foretrækker at det miljø, hvor de opholder sig, er let fugtigt. Dermed er kældre, udhuse og badeværelser gode steder, hvor kakerlakker kan leve og formere sig og blive til flere kakerlakker. Forkærligheden for fugt er ikke ensbetydende med, at kakerlakker ikke søger mod steder, hvor der er tørt.
Vi hjælper dig af med kakerlakker.
Alle hverdage: 07:00 - 23:00.

Kakerlakker lever, hvor der er mørkt, og foretrækker at det miljø, hvor de opholder sig, er let fugtigt. Dermed er kældre, udhuse og badeværelser gode steder, hvor kakerlakker kan leve og formere sig og blive til flere kakerlakker. Forkærligheden for fugt er ikke ensbetydende med, at kakerlakker ikke søger mod steder, hvor der er tørt.

Kakerlakker kan komme vidt omkring i eksempelvis en beboelsesejendom og har ingen problemer med en natlig vandring, der resulterer i, at de kan finde nye og måske mere fødeholdige steder at bo. Duftsporer og feromoner tilkalder andre kakerlakker, og det sker typisk via afsondring i kakerlakkers afføring. På denne måde følger de i hinandens fodspor, og dermed populariseres nye områder, hvis de viser sig at være givtige mht. mad.

Kakerlakker formerer sig ved at lægge æg. Det tager fra 2 til 6 måneder for kakerlakker at blive voksne, afhængigt af, om kakerlakkerne har det varmt eller koldt. De mest optimale vejrforhold for kakerlakker er omkring 25 graders varme, men de søger stadig kølige, mørke steder at opholde sig i dagtimerne. Kakerlakker ses om natten, da de er nataktive insekter, som søger føde og forplanter sig i løbet af nattetimerne.

Hvis du vil bekæmpe kakerlakker, skal du se dig rigtig godt for.

Hvis du først er kommet i gang med en sjusket bekæmpelse af kakerlakker, så vil de simpelthen opdage det. Resultatet af sjusket bekæmpelsesarbejde er ofte, at kakerlakkerne bliver resistente over for den gift der anvendes. Får du ikke udlagt gift korrekt imod kakerlakkerne, så vil mange af dem overleve første giftangreb og derefter formere sig. Den næste kakerlakgeneration vil opleve det samme, og næste generation af kakerlakkerne vil så have udviklet resistens imod kakerlakgiften.

Når du vil bekæmpe kakerlakker, skal du være omhyggelig med at påføre gift de steder, hvor kakerlakkerne færdes. Du kan roligt regne med, at kakerlakker altid vil prøve at søge uden om det sted, hvor der er udlagt gift. For at undgå dette, skal du være omhyggelig med påsmøring af giften. Hermed dræber du hele kakerlakgenerationen og resistens blandt overlevende kakerlakker undgås. Er der overlevende har de svært ved at få fæste igen, og du kan efterfølgende nemt bekæmpe den resterende bestand af kakerlakker.


Det er intelligente dyr, og de vil lure dig, hvis du træder bare en smule forkert, når du går i gang med bekæmpelsen. Derfor bør du sikre dig, at du er klar over, hvor kakerlakkerne søger tilflugt, inden du starter bekæmpelsen. Med andre ord skal du have fundet alle kakerlakker og deres reder. Først herefter kan du sætte målrettet ind, og dermed sørge for at skadedyrene bliver nødt til at betræde den udlagte gift. Det er vigtigt, at du benytter korrekt dosering og ikke overplasker området med gift, da der skal være et mønster i bekæmpelsen.

Du kan eventuelt have flere forskellige gifte at sætte ind imod kakerlakkerne. På denne måde kan du undgå at alle kakerlakker bliver modstandsdygtige over for din insektgift. Kakerlakker kan fjernes effektivt, hvis man er professionel i sin tilgang til bekæmpelse.

Kontakt Absolut Skadedyrsservice

Vi holder både private og erhvervsdrivende fri for kakerlak problemer, og vi rykker ud i hele landet.

Kontakt os på tlf. +45 4484 4347 eller e-mail: dk-pestcontrol@elis.com – vi sidder klar til at hjælpe.

Alle ugens dage: 08:00 - 22:00.

Fakta om kakerlakker

Kilde