//cdn.cookie-script.com/s/fcb5a10bc455feabe672954940bbf9fa.js Bekæmpelse af kakerlakker → Få hjælp til at fjerne kakerlakker her
Amerikansk kakerlak med lange følehorn
Amerikansk kakerlak med lange følehorn

Danmark har en rig fauna af insekter, både hjemlige arter og mere eksotiske.

Her kan du se en gennemgang af de arter af kakerlakker, man typisk møder i Danmark. Afsnit er inddelt efter frekvens for hyppighed af forekomst. De 4 typiske arter er beskrevet, og der er flere steder angivet, hvorledes man skal forholde sig, hvis man møder disse insekter.

Afsnittet om smittespredning, levevilkår og formeringsmønstre er også indeholdt på denne side, da det er vigtige elementer, hvis man vil beskytte sig imod kakerlakkernes spredning.

5 hurtige spørgsmål om kakerlakker

Hvad spiser kakerlakker?

Kakerlakker spiser alle typer af fødevarer.

Kan kakerlakker flyve?

Alle kakarlakker har vingesæt, som kan udbredes. Enkelte arter som asiatisk kakerlak og brun kakerlak kan benytte deres vingesæt til at flyve med. De hjemhørende arter kan kun udbrede deres vingesæt og glide igennem luften.

Er der en dansk kakerlak?

Der er ikke en egentlig dansk art af kakerlakker. Men betragter den invasive art Tysk kakerlak, Orientalsk kakerlak, Sankakerlak og Skovkakerlak, som ‘danske’ arter.

Hvorfor kommer kakerlakker?

Hus, lejlighed, restaurant, hotel og så videre kan blive inficeret med kakerlakker. Kakerlakkerne flytter sig fra ejendom til ejendom med bagage, fødevaretransport, via rørføringer i ældre ejendomme.

Er kakerlakker farlige?

Kakerlakker i sig selv er ikke farlige. Deres relative bløde munddele kan ikke bide igennem menneskehud. Kakerlakker spreder dog sygdomme som salmonelle, dysenteri og tyfus. Desuden lugter afføring ret slemt, når det er ophobet.

Bekæmpelse af kakerlakker

Skal du bekæmpe kakerlakker, så gælder det om at gøre livsbetingelserne så dårlige for dem som muligt. Kakerlakker har behov for vand, varme, vegetabilsk føde og for revner og mindre hulrum til at gemme sig i. Du skal derfor fjerne kakerlakkernes muligheder for at få dækket disse behov. Vi uddyber bekæmpelsesmetoder længere nede på siden her.

Den Tyske kakerlak

Oversigt over kakerlakker - Tysk kakerlak
Tysk kakerlak

Den tyske kakerlak er den mest almindelige herhjemme.

Den er gulbrun og har to mørke striber på brystskjoldet. Den bliver mellem 12 og 15 mm lang og dens veludviklede dækvinger dækker hele bagkroppen. Under dækvingerne har kakerlakken flyvevinger, som er fuldt funktionsdygtige, men som den ikke bruger. Den tyske kakerlak foretrækker at løbe eller klatre.

Efter parringen lægger hunnen sine æg i særlige brune ægkapsler, hver ægkapsel indeholder 30-40 nymfer. De fleste kakerlakker smider ægkapslen efter æglægningen, men ikke den tyske kakerlak. Hunnen bærer rundt på ægkapslen lige indtil de små vingeløse unger er klar til at myldre ud.

Den tyske kakerlak foretrækker opvarmede lokaler, helst mellem 25-33 graders varme og har desuden behov for fugt, som den f.eks. finder i køkkener og vådrum.

Læs udførlig beskrivelse af Tysk kakerlak.

Den Brunstribet kakerlak

Oversigt over kakerlakker - Tysk kakerlak
Brunstribet kakerlak

Den brunstribet kakerlak menes at stamme fra Afrika, men har med tiden bredt sig til alle tropiske og subtropiske egne. I 1970’erne så vi den også i Danmark, men den er langt fra ligeså udbredt som den tyske kakerlak.

Den brunstribet kakerlak trives bedst ved temperaturer under 25-30 grader, og den kan, til forskel fra andre kakerlakker, klare sig på ret tørre steder, som f.eks. i stuen eller soveværelset, og man typisk finder den bag møbler og sprækker i paneler.

Den brunstribet kakerlaks æg-kapsel indeholder 10-20 æg, som lægges i revner og sprækker. En hun kan lægge mellem 5 og 20 kapsler i løbet af sin levetid. Ved ca 20 °C går der et par måneder, før end nymferne kommer ud af kapslerne. Den hurtigste udvikling sker ved 24-30 °C. Ved disse temperaturer tager udviklingen ca. 6 uger.

Læs udførlig beskrivelse af Brunstribet kakerlak.

Den amerikanske kakarlak

Amerikansk kakerlak
Amerikansk kakerlak

Som navnet antyder, er denne type kakerlak meget almindelig i USA. Fra tid til anden importeres den sammen med varer fra oversøiske lande. Den amerikanske kakerlak trives bedst i høj luftfugtighed og i omgivelser med meget varme.

Støder man på en amerikansk kakerlak i Danmark, er man ikke i tvivl, da den er temmelig stor. Et voksent individ bliver mellem 2,8 til 4,4 cm i længden. Den amerikanske kakerlak er den største art af kakerlakker, der lever i Danmark.

Den tyske kakerlak er rødbrun og skinnende. Dens krop er fald med lange følehorn. Den lever indendørs i køkkener, kældre, i afløb, ved rørgennemføringer og lignende steder.

Den er nataktiv og om dagen skjuler den sig i revner og sprækker, gerne i nærheden af ting der afgiver varme, som for eksempel rør, motorer og andre elektriske apparater.

Læs udførlig beskrivelse af Amerikansk kakerlak.

Den orientalske kakarlak

Orientalsk kakerlak
Orientalsk kakerlak

Denne mørke ark er ikke et typisk syn i Danmark, men støder man på den, vil man opleve, at den er væsentlig større end sine nordiske artsfæller. Endvidere er den ikke så adræt og bevæger sig langsommere. Kendetegnet ved denne type kakarlak er, at dækvingerne kun dækker ca. 3/4 af bagkropppen.

Det kan undre at Orientalsk kakerlak ikke ses hyppigere på vore breddegrader, da den faktisk trives bedre end både Tysk kakerlak og brunstribet kakerlak. Den optimale temperatur er ca. 20°C – 25°C og optimale forhold er fugtige og mørke omgivelser – som andre arter er denne også nataktiv.

Orientalsk kakerlak bliver ca. 25-30 mm lang og er således en del større end de hjemlige dyr. En cyklus for æglægning består i at hunnen bærer på æg, der befinder sig i en kapsel, som fastholdes på bagkroppen i få dage. Derefter aflægges kapslen, hvorefter der efter ca. 60 dage udklækkes nymfer, som har forskellige stadier over op til 9 måneder, inden de når det endelige udvoksede stadie.

Læs udførlig beskrivelse af Orientalske kakerlak.

Sådan lever kakerlakker

Plaget af kakerlakker
Kakerlakrede bag køleskab

Kakerlakker lever, hvor der er mørkt, og foretrækker at det miljø, hvor de opholder sig, er let fugtigt. Dermed er kældre, udhuse og badeværelser gode steder, hvor kakerlakker kan leve og formere sig og blive til flere kakerlakker. Forkærligheden for fugt er ikke ensbetydende med, at kakerlakker ikke søger mod steder, hvor der er tørt.

Kakerlakker kan komme vidt omkring i eksempelvis en beboelsesejendom og har ingen problemer med en natlig vandring, der resulterer i, at de kan finde nye og måske mere fødeholdige steder at bo. Duftsporer og feromoner tilkalder andre kakerlakker, og det sker typisk via afsondring i kakerlakkers afføring. På denne måde følger de i hinandens fodspor, og dermed populariseres nye områder, hvis de viser sig at være givtige mht. mad.

Kakerlakker formerer sig ved at lægge æg. Det tager fra 2 til 6 måneder for kakerlakker at blive voksne, afhængigt af, om kakerlakkerne har det varmt eller koldt. De mest optimale vejrforhold for kakerlakker er omkring 25 graders varme, men de søger stadig kølige, mørke steder at opholde sig i dagtimerne. Kakerlakker ses om natten, da de er nataktive insekter, som søger føde og forplanter sig i løbet af nattetimerne.

Nataktiv, altædende og sygdomsspreder

Kakerlakker er praktisk talt altædende. De er nataktive og gemmer sig i revner og sprækker om dagen og så opholder de sig gerne bag på hvidevarer, ved hånd- eller køkkenvaske, varmerør og lignende.

Kakerlakker kan være bærer af følgende sygdomme og- eller bakterier:

  • Salmonella
  • Dysenteri
  • Mave-tarmkatar
  • Tyfus

Smitterisikoen er specielt høj i hjem med ældre mennesker, børn eller personer der allerede er svækket af anden sygdom.

Kakerlakker og fødevarer

Kakerlakker er helt og holdent en pest, når det kommer til fødevarer De efterlader ekskrementer overalt på de fødevarer, de sætter til livs og er samtidig slemme til at forurene madvarer, når de søger ind i skabe og skuffer.

Det er vigtigt at have alle fødevarer forsvarlig indpakket, gerne i plastik-beholdere, så kakerlakkerne ikke kan komme til maden. Har du et viktualierum eller en kølig kælder, vil du opleve, at det er her kakerlakkerne ofte vil holde deres indtog. Både i kraft af forrådet af mad og da kakerlakker foretrækker det mørkt og gerne fugtigt. Det er vigtigt at reagere omgående, hvis man konstaterer, at områder med fødevarer under sådanne betingelser er befængt, da problemet hurtigt kan vokse og blive meget svært at få under kontrol.

Nyere boliger har selvfølgelig ikke så hyppigt besøg af sultne kakerlakker som ældre boliger har, men det har noget at gøre med, at kakerlakker ikke kan komme ind i de nyere huse, da det nye bygningsreglement stiller krav til huses tæthed. Kakerlakken kan nemmere komme ind i et gammelt eller ældre hus, som har sprækker og revner i forbindelse med føring af vandrør, el-ledninger m.v. Der skal ikke være meget plads, før der kan komme kakerlakker igennem.

Klimaændringer kan bringe sydeuropæiske kakerlakker til Danmark

Spørgsmålet er, om det nordisk klima forandrer sig, så der skabes betingelser for at de store sydlandske kakerlakker kan leve herhjemme?

Se, en kakerlak
Kakerlakker

Hvor meget temperaturen skal stige for, at kakerlakker sydfra begynder at migrere, er uvist, men vi må ikke være blinde for, at hvis der skabes leveforhold for kakerlakker i Danmark ud over det sædvanlige, da vil de store kakerlakker også finde hertil.

Da det endnu ikke er kommet så vidt, kan vi glæde os over vores små kakerlakker, der er relativt let omgængelige. Dermed ikke sagt at de danske kakerlakker er rare at have besøg af – vi skal blot være glade for, at de kakerlakker der findes i Danmark ikke er større. Kakerlakker i Danmark kan selvfølgelig også gøre skade og være til gene.

Huskeseddel angående kakerlakker

  • Kun små kakerlakker i Danmark, de større arter hører til i sydeuropa
  • Kakerlakker er altædende
  • De fleste kakerlakker er nataktive
  • Undgå at gøre kakerlakker resistente overfor gift

Gode råd til kakerlak bekæmpelse

Hvis du vil bekæmpe kakerlakker, skal du se dig rigtig godt for.

Hvis du først er kommet i gang med en sjusket bekæmpelse af kakerlakker, så vil de simpelthen opdage det. Resultatet af sjusket bekæmpelsesarbejde er ofte, at kakerlakkerne bliver resistente over for den gift der anvendes. Får du ikke udlagt gift korrekt imod kakerlakkerne, så vil mange af dem overleve første giftangreb og derefter formere sig. Den næste kakerlakgeneration vil opleve det samme, og næste generation af kakerlakkerne vil så have udviklet resistens imod kakerlakgiften.

Når du vil bekæmpe kakerlakker, skal du være omhyggelig med at påføre gift de steder, hvor kakerlakkerne færdes. Du kan roligt regne med, at kakerlakker altid vil prøve at søge uden om det sted, hvor der er udlagt gift. For at undgå dette, skal du være omhyggelig med påsmøring af giften. Hermed dræber du hele kakerlakgenerationen og resistens blandt overlevende kakerlakker undgås. Er der overlevende har de svært ved at få fæste igen, og du kan efterfølgende nemt bekæmpe den resterende bestand af kakerlakker.

Danmarks kakerlakker
Kakerlakkernymfer ægkapsler

Det er intelligente dyr, og de vil lure dig, hvis du træder bare en smule forkert, når du går i gang med bekæmpelsen. Derfor bør du sikre dig, at du er klar over, hvor kakerlakkerne søger tilflugt, inden du starter bekæmpelsen. Med andre ord skal du have fundet alle kakerlakker og deres reder. Først herefter kan du sætte målrettet ind, og dermed sørge for at skadedyrene bliver nødt til at betræde den udlagte gift. Det er vigtigt, at du benytter korrekt dosering og ikke overplasker området med gift, da der skal være et mønster i bekæmpelsen.

Du kan eventuelt have flere forskellige gifte at sætte ind imod kakerlakkerne. På denne måde kan du undgå at alle kakerlakker bliver modstandsdygtige over for din insektgift. Kakerlakker kan fjernes effektivt, hvis man er professionel i sin tilgang til bekæmpelse.

Har du behov for bekæmpelse af kakerlakker?

Absolut Skadedyrsservice har mange års erfaring med bekæmpelse af kakerlakker.

Vores erfaring med kakerlakker er omfattende, og vi kan behandle dit hjem for kakerlakker inden for 24 timer. Vi tilbyder tilbagevendende behandlinger, så du er sikker på at blive fri for kakerlakker een gang for alle.

Det er vigtigt, at du reagerer omgående, hvis du er erhvervsdrivende, da kakerlakker forurener maden. Du kan ringe via telefon og kontakte os hele dagen om kakerlakker.

Flere års erfaring er samlet under et tag, når du spørger til vores bekæmpelse af kakerlakker.

Ring til os i dag og bliv dine skadedyr kvit.

Vi holder hoteller, levnedsmiddelvirksomheder og private boliger og udlejningsejendomme fri for kakerlakker i København og omegn. Husk! Vi er landsdækkende og altid klar til at rykke ud.

Har du et skadedyrsproblem, så kan vi hjælpe dig.

Kontakt Absolut Skadedyrsservice

Absolut Skadedyrsservice har professionel ekspertise og erfaring i bekæmpelse af alle skadedyr.

Vores produkter er godkendt af Miljøstyrelsen og lugtfri, så du kan opholde dig i din bolig igen blot 10 minutter efter behandling.

Kilde

Læs mere om kakerlakker hos Forlaget Pestium

Læs mere om kakerlakker hos Miljøstyrelsen (PDF)

Læs mere om biolog, Henri Mourier

Ring