Bekæmpelse af kakerlakker

Skal du bekæmpe kakerlakker, så gælder det om at gøre livsbetingelserne så dårlige for dem som muligt.

Kakerlakker har behov for vand, varme, vegetabilsk føde og for revner og mindre hulrum til at gemme sig i.

Du skal derfor fjerne kakerlakkernes muligheder for at få dækket disse behov.

Vi uddyber bekæmpelsesmetoder længere nede på siden her.

Tyske kakerlakker

Den tyske kakerlak er den mest almindelige herhjemme.

Den lever kun i opvarmede lokaler, helst mellem 25-33 graders varme og har desuden behov for fugt, som den f.eks. finde i køkkener og vådrum.

Den er 2-15 mm lang, har 2 mørke striber på forkroppen og foretrækker at løbe eller klatre, selvom den har vinger, som er lige så lange som kroppen.

Hunnen lægger æg, og hver ægkapsel indeholder 30-40 nymfer.

Nataktiv, altædende og sygdomsspreder

Kakerlakker er praktisk talt altædende.

De er nataktive og gemmer sig i revner og sprækker om dagen og så opholder de sig gerne bag på hvidevarer, ved hånd- eller køkkenvaske, varmerør og lignende.

En kakerlak anses for at være spreder af bl.a. salmonellabakterier, dysenteri, mave-tarmkatar og tyfus.

Smitterisikoen er specielt høj i hjem med ældre mennesker, børn eller personer der allerede er svækket af anden sygdom.

Brunstribet kakerlakker

Den brunstribede kakerlak trives bedst under en temperatur på 25-30 grader, og den kan klare sig på ret tørre steder.

Til forskel fra andre kakerlakker, kan den klare sig i tørre rum, som f.eks. i stuen, og man kan finde den bag ens radio eller tv.

Det er derfor den har fået navnet tv-kakerlakken.

Denne kakerlaks ægkapsel indeholder 10-20 æg, som lægges i revner og sprækker.

Ved stuetemperatur kan der går et par måneder, før nymferne kommer ud af ægkapslen.

Se, en kakerlak
Kakerlakker

Kontakt Absolut Skadedyrsservice

Absolut Skadedyrsservice har professionel ekspertise og erfaring i bekæmpelse af alle skadedyr.

Kontakt os for rådgivning og bekæmpelse.

Vores produkter er godkendt af Miljøstyrelsen og lugtfri, så du kan opholde dig i din bolig igen blot 10 minutter efter behandling.

Artikel

Opdateret den 19. juni 2014

“Tyskland har i mange år været plaget af de altædende kakerlakker. Nu er turen kommet til Danmark. Foråret står for døren, og kakerlakker har nu alle muligheder for at vandre imellem arnesteder. Kontakt os i dag for sikring imod kakerlakker.”

Kæmpekakerlakker på op til 45 kg

Har du problemer med kakerlakker?

Så skal du være glad for, at du bor i Danmark.

Kakerlakker i andre lande kan antage betydelige proportioner.

Faktisk er der set eksempler på kakerlakker, der har vejet op til 45 kilo.

Disse kakerlakker er heldigvis uhyre sjældne, og det giver sig selv, at man næppe vil møde kakerlakker, der er på størrelse med en trillebør.

Så store kakerlakker skal skydes med riffel, men… nu bor du formentlig i Danmark og er dermed langt fra kakerlakker af den størrelse. 🙂

Danmarks kakerlakker
Kakerlakkernymfer ægkapsler

Klimaændringer kan bringe sydeuropæiske kakerlakker til Danmark

Spørgsmålet er, om det nordisk klima forandrer sig, så der skabes betingelser for at de store sydlandske kakerlakker kan leve herhjemme?

Hvor meget temperaturen skal stige for, at kakerlakker sydfra begynder at migrere, er uvist, men vi må ikke være blinde for, at hvis der skabes leveforhold for kakerlakker i Danmark ud over det sædvanlige, da vil de store kakerlakker også finde hertil.

Da det endnu ikke er kommet så vidt, kan vi glæde os over vores små kakerlakker, der er relativt let omgængelige.

Dermed ikke sagt at de danske kakerlakker er rare at have besøg af – vi skal blot være glade for, at de kakerlakker der findes i Danmark ikke er større.

Kakerlakker i Danmark kan selvfølgelig også gøre skade og være til gene.

Så har du et kakerlakproblem, er det om at tage aktion på det omgående.

For eksempel ved at kontakte Absolut Skadedyrsservice

Huskeseddel angående kakerlakker

  • Kun små kakerlakker i Danmark
  • Kakerlakker er altædende
  • De fleste kakerlakker er nataktive
  • Undgå at gøre kakerlakker resistente overfor gift

Kakerlakker og fødevarer

Kakerlakker er helt og holdent en pest, når det kommer til fødevarer

De efterlader ekskrementer overalt på de fødevarer, de sætter til livs og er samtidig slemme til at forurene madvarer, når de søger ind i skabe og skuffer.

Det er vigtigt at have alle fødevarer forsvarlig indpakket, gerne i plastik-beholdere, så kakerlakkerne ikke kan komme til maden.

Har du et viktualierum eller en kølig kælder, vil du opleve, at det er her kakerlakkerne ofte vil holde deres indtog.

Både i kraft af forrådet af mad og da kakerlakker foretrækker det mørkt og gerne fugtigt.

Rum som viktualierum, hvor der opbevares mad, er perfekte for kakerlakker.

De vil simpelthen stortrives, hvis de ikke bekæmpes disse steder, så det er meget vigtigt at reagere omgående.

Nyere boliger har selvfølgelig ikke så hyppigt besøg af sultne kakerlakker som ældre boliger har, men det har noget at gøre med, at kakerlakker ikke kan komme ind i de nyere huse, da det nye bygningsreglement stiller krav til huses tæthed.

Kakerlakken kan nemmere komme ind i et gammelt eller ældre hus, som har sprækker og revner i forbindelse med føring af vandrør, el-ledninger m.v.

Der skal ikke være meget plads, før der kan komme kakerlakker igennem.

Sådan lever kakerlakker

Plaget af kakerlakker
Kakerlakrede bag køleskab

Kakerlakker lever, hvor der er mørkt, og foretrækker at det miljø, hvor de opholder sig, er let fugtigt.

Dermed er kældre, udhuse og badeværelser gode steder, hvor kakerlakker kan leve og formere sig og blive til flere kakerlakker.

Forkærligheden for fugt er ikke ensbetydende med, at kakerlakker ikke søger mod steder, hvor der er tørt.

Kakerlakker kan komme vidt omkring i eksempelvis en beboelsesejendom og har ingen problemer med en natlig vandring, der resulterer i, at de kan finde nye og måske mere fødeholdige steder at bo.

Duftsporer og feromoner tilkalder andre kakerlakker, og det sker typisk via afsondring i kakerlakkers afføring.

På denne måde følger de i hinandens fodspor, og dermed populariseres nye områder, hvis de viser sig at være givtige mht. mad.

Kakerlakker formerer sig ved at lægge æg.

Det tager fra 2 til 6 måneder for kakerlakker at blive voksne, afhængigt af, om kakerlakkerne har det varmt eller koldt.

De mest optimale vejrforhold for kakerlakker er omkring 25 graders varme, men de søger stadig kølige, mørke steder at opholde sig i dagtimerne.

Kakerlakker kan ses suse rundt om natten, da de er nataktive insekter, som søger føde og forplanter sig i løbet af nattetimerne.

Gode råd til kakerlak bekæmpelse

Hvis du vil bekæmpe kakerlakker, skal du se dig rigtig godt for, da de er nogle snu djævle.

Hvis du først er kommet i gang med en sjusket bekæmpelse af kakerlakker, så vil de simpelthen opdage det.

Resultatet af sjusket bekæmpelsesarbejde er ofte, at kakerlakkerne bliver resistente over for den gift der anvendes.

Får du ikke udlagt gift korrekt imod kakerlakkerne, så vil mange af dem overleve første giftangreb og derefter formere sig.

Den næste kakerlakgeneration vil opleve det samme, og næste generation af kakerlakkerne vil så have udviklet resistens imod kakerlakgiften.

Når du vil bekæmpe kakerlakker, skal du være omhyggelig med at påføre lak med gift i et tykt lag og hele vejen rundt om de steder, hvor kakerlakkerne færdes.

Du kan roligt regne med, at kakerlakker altid vil prøve at søge uden om det sted, hvor der er udlagt gift.

For at undgå dette, skal du være omhyggelig med påsmøring af giften.

Hermed dræber du hele kakerlakgenerationen og resistens blandt overlevende kakerlakker undgås.

Er der overlevende har de svært ved at få fæste igen, og du kan efterfølgende nemt bekæmpe den resterende bestand af kakerlakker.

Det er intelligente dyr og de vil lure dig, hvis du træder bare en smule forkert, når du går i gang med bekæmpelsen.

Derfor bør du sikre dig, at du er klar over, hvor kakerlakkerne søger tilflugt, inden du starter bekæmpelsen.

Med andre ord skal du have fundet alle kakerlakker og deres reder.

Først herefter kan du sætte målrettet ind, og dermed sørge for at skadedyrene bliver nødt til at betræde den udlagte gift.

Det er vigtigt, at du benytter korrekt dosering og ikke overplasker området med gift, da der skal være et mønster i bekæmpelsen.

Du kan eventuelt have flere forskellige gifte at sætte ind imod kakerlakkerne.

På denne måde kan du undgå at alle kakerlakker bliver modstandsdygtige over for din insektgift.

Kakerlakker kan fjernes effektivt, hvis man er professionel i sin tilgang til bekæmpelse.


Har du behov for bekæmpelse af kakerlakker? Ring til os på tlf. 44 84 43 47 og bliv fri for denne skadedyrsplage.

Absolut Skadedyrsservice har mange års erfaring med bekæmpelse af kakerlakker.

Vores erfaring med kakerlakker er omfattende, og vi kan behandle dit hjem for kakerlakker inden for 24 timer.

Vil tilbyder tilbagevendende behandlinger, så du er sikker på at blive fri for kakerlakker een gang for alle.

Det er vigtigt, at du reagerer omgående, hvis du er erhvervsdrivende, da kakerlakker forurener maden.

Du kan ringe via telefon og kontakte os hele dagen om kakerlakker.

Flere års erfaring er samlet under et tag, når du spørger til vores bekæmpelse af kakerlakker.

Ring til os i dag og bliv dine skadedyr kvit.

Vi holder huse og forretninger fri for kakerlakker i Herlev og omegn og har du et skadedyrsproblem, så kan vi hjælpe dig.

Call Now ButtonRing