//cdn.cookie-script.com/s/fcb5a10bc455feabe672954940bbf9fa.js Bekæmpelse af mus & rotter → Få prof. muse- og rottebekæmpelse her

Rotter

Billede af rotter 3

Rotten er den mest frygtede af vore gnavere. Den kan som musen lave skade på omgivelserne (IT-, telefon- og elinstallationer). Rotten kan gnave sig igennem alle materialer, der er blødere end marmor. Den største gene ved rotten er dog, at den via sin urin kan overføre adskillige sygdomme til mennesker og husdyr, f.eks. salmonella, leverbetændelse og den frygtede Weils syge. I forbindelse med fødevarer skal man være specielt opmærksom.

I milde vintre og inde i bygninger kan rotten formere sig hele året, og i gennemsnit får en rottehun 3-5 kuld om året, hvert med 4-12 unger.

Hvad skal man være opmærksom på, for at se om man har rotter? Kradselyde, ekskrementer, lugt, skader, ødelagt mademballage, løbegange og reder.

Ledning gennemgnavet af rotter
Rotter gnaver i ledninger.

Rotter rumsterer ofte på loftet, når de farer rundt. Ekskrementerne er små, mørke og aflange – ca. 10-14 mm lange. De lugter gerne af ammoniak, og lugten er stærk på lukkede steder, som f.eks. under skabe.

Rotter er altædende. Derfor kan de tilpasse sig og leve – selv under ekstremt ringe vilkår…

– derfor vil rotter ofte røbe deres tilstedeværelse ved ødelagt mademballage. Rotter er vilde med at bygge reder i din have, gerne i kompostbunker, under skuret eller under havebelægningen.

Bekæmpelse af rotter

Man skal finde frem til, hvor rotterne er kommet ind i huset og få rettet fejlen, der ofte skyldes en defekt i afløbssystemet, og så fange rotterne i fælder.

Når det kommer til bekæmpelse af rotter er der love og regler, man skal følge. Man skal være autoriserede rottebækæmper for at varetage disse opgaver. Alle sager om rotter skal anmeldes til de rette myndigheder, da der holdes nøje øje med forekomsten af rotter i Danmark.

Mus

Mus

Musen er den af vores gnavere, der oftest bliver set. Folk er ofte mere bange for rotter, men mus forårsager rent faktisk større skader på deres omgivelser end rotter.

Musen har et konstant behov for at gnave, da dens fortænder vokser gennem hele livet. Selvom en mus ikke æder meget fast føde, så kan skaden alligevel være betydelig, fordi der ødelægges langt mere, end der ædes.

I sommerhuse kan det gå hårdt ud over sengetøj, gardiner, møbler, træværk osv., som gnaves i stykker og blandt andet benyttes som redemateriale.

Mus kan også forurene fødevarer med deres urin og ekskrementer, hvilket kan medføre alvorlige sygdomme.

Rotter har gnavet i ledninger
Ledning angrebet af mus

Gnav på elektriske installationer kan desuden medføre kortslutning og brand.

Hvad skal man være opmærksom på, for at se om man har mus? Kradselyde, ekskrementer, lugt, skader og reder.

Mus høres også ofte på loftet, når de piler rundt. Deres ekskrementer er små og mørke. De lugter af ammoniak, og lugten kan være stærk på lukkede steder, f.eks. under skabe.

Bekæmpelse af mus

Bekæmpelse af mus kan ske ved at lægge små udendørs depoter af gift langs soklen, hvor musen typisk leder efter åbninger for at komme ind i huset. Det er vigtigt, at man er meget opmærksom når man bruger gift i sin bekæmpelse mod skadedyr. Andre dyr og mennesker må ikke have adgang til giften. Der er desværre store problemer i vores natur med ophobning af giftstoffer i vores rovdyr. Det er altid bedst at forsøge med alternative metoder når man skal bekæmpe mus fx fælder.

Kilder

Læs og se mere om fodspor efter rotter og mus hos Forlaget Pestium

Læs mere om, hvordan man bekæmper rotter og mus uden gift hos Miljøstyrelsen

Læs mere om biolog, Henri Mourier

Ring