Rotter

Billede af rotter 3Rotten er den mest frygtede af vore gnavere. Den kan som musen lave skade på omgivelserne (IT-, telefon- og elinstallationer). Rotten kan gnave sig igennem alle materialer, der er blødere end marmor. Den største gene ved rotten er dog, at den via sin urin kan overføre adskillige sygdomme til mennesker og husdyr, f.eks. salmonella, leverbetændelse og den frygtede Weils syge. I forbindelse med fødevarer skal man være specielt opmærksom.

I milde vintre og inde i bygninger kan rotten formere sig hele året, og i gennemsnit får en rottehun 3-5 kuld om året, hvert med 4-12 unger.

Ledning gennemgnavet af rotter
Museangreb i edbkabler kan være forbundet med store omkostninger. I værste tilfælde kan der opstå brand.

Hvad skal man være opmærksom på, for at se om man har rotter? Kradselyde, ekskrementer, lugt, skader, ødelagt mademballage, løbegange og reder.

Rotter rumsterer ofte på loftet, når de farer rundt. Ekskrementerne er små, mørke og aflange – ca. 10-14 mm lange. De lugter gerne af ammoniak, og lugten er stærk på lukkede steder, som f.eks. under skabe.

Rotter kan godt lide mad os spiser alt…

– derfor vil rotter ofte røbe deres tilstedeværelse ved ødelagt mademballage. Rotter er vilde med at bygge reder i din have, gerne i kompostbunker, under skuret eller under havebelægningen.

Bekæmpelse af rotter

Man skal finde frem til, hvor rotterne er kommet ind i huset og få rettet fejlen, der ofte skyldes en defekt i afløbssystemet, og så fange rotterne i fælder.

Mus

MusMusen er den af vores gnavere, der oftest bliver set. Folk er ofte mere bange for rotter, men mus forårsager rent faktisk større skader på deres omgivelser end rotter.

Musen har et konstant behov for at gnave, da dens fortænder vokser gennem hele livet. Selvom en mus ikke æder meget fast føde, så kan skaden alligevel være betydelig, fordi der ødelægges langt mere, end der ædes.

I sommerhuse kan det gå hårdt ud over sengetøj, gardiner, møbler, træværk osv., som gnaves i stykker og blandt andet benyttes som redemateriale.

Rotter har gnavet i ledninger
Rotte angreb i ledninger

Mus kan også forurene fødevarer med deres urin og ekskrementer, hvilket kan medføre alvorlige sygdomme.

Gnav på elektriske installationer kan desuden medføre kortslutning og brand.

Hvad skal man være opmærksom på, for at se om man har mus? Kradselyde, ekskrementer, lugt, skader og reder.

Mus høres også ofte på loftet, når de piler rundt. Deres ekskrementer er små og mørke. De lugter af ammoniak, og lugten kan være stærk på lukkede steder, f.eks. under skabe.

Bekæmpelse af mus

Bekæmpelse af mus kan ske ved at lægge små udendørs depoter af gift langs soklen, hvor musen typisk leder efter åbninger for at komme ind i huset.

Call Now ButtonRing