//cdn.cookie-script.com/s/fcb5a10bc455feabe672954940bbf9fa.js Beboerseddel om tofarvet frømøl - Absolut Skadedyrsservice A/S
Logo for Absolut Skadedyrssservice A/S

VIGTIG BEBOERINFORMATION

Der er observeret tofarvet frømøl i ejendommen

Behandlingsadresse:

Der er observeret tofarvet frømøl i ejendommen og derfor skal der foretages bekæmpelse eller forebyggende behandling. Din bolig skal behandles alle tre gange uanset, om du har observeret tofarvet frømøl eller ej. Behandlingen giver ikke lugtgener og er ufarlig for mennesker og husdyr. Mennesker og husdyr må dog ikke opholde sig i boligen under behandling og man skal vente 20 minutter efter endt behandling inden man går ind i boligen.

Det er yderst vigtigt, at Absolut har adgang til alle boliger i de angivet tidsrum. Du skal således sørge for, at være hjemme eller at nogen kan lukke os ind. Nøglen kan eventuelt afleveres hos en nabo, på ejendomskontoret eller i viceværtpostkassen.

Tidspunkt for alle tre behandlinger

DAGDATOTIDSPUNKT

Når du skal have behandlet for tofarvet frømøl

Uanset om du har observeret tofarvet frømøl eller ej, er det yderst vigtigt, at du følger nedenstående:

  • Du skal tømme dine køkkenskabe – og skuffer helt for både madvarer og køkkengrej inden vi kommer. (Tingene kan fx placeres på køkkenbordet eller spisebordet og kan sættes retur i skabene efter behandlingen)
  • Køkkenskabe og skuffer rengøres inden vi kommer. Vær særligt opmærksom på hyldehuller. Disse kan med fordel renses med en vatpind.
  • Inficerede madvarer kasseres eller fryses ved -18 grader i minimum 72 timer.
  • Alle rørgennemføringer, teknikskabe o.lig skal være tilgængelige.
  • Umiddelbart efter behandlingen må der ikke foretages grundig rengøring. Man skal fx ikke vaske de behandlede områder af. Vi anbefaler desuden, at man ikke vaske gulv helt ud til gulvpanelerne i hele behandlingsperioden.
  • Du skal helt undlade at anvende andre insekt bekæmpelsesmidler i de uger, hvor behandlingen foregår.

Information om tofarvet frømøl

Tofarvet frømøl med udfoldede vinger

Tofarvet frømøl (Plodia lnterpunctella) er nært beslægtet med sommerfugle og visse natsværmere. Det tofarvede frømøl har sit navn på grund af dets karakteristiske tofarvede forvinger, som forrest er lysegrå, mens resten af vingerne har en rødbrun farve. Det voksne møl er ca. 1 cm langt med et vingefang på 15-20 mm. Larverne når at blive ca. 12-13 mm lange , før de forpupper sig. De er gulligt hvide og har et mørkebrunt hoved.

Blot få dage efter at være blevet forvandlet fra pupper til fuldvoksne frømøl parrer møllene sig og hunmøllet lægger derefter i løbet af et par uger omkring 400 æg. De lægges som regel direkte på eller i fødeemnet, men også somme tider ved sprækker i emballagen, hvorfra de nyklækkede larver senere er i stand til at trænge ind i den vare, de fremover skal leve af. Der er stor forskel på, hvor lang tid det tager for et tofarvet frømøl at udvikle sig fra æg til voksen. Under de gunstigste forhold (ved temperaturer på omkring 300 C) vil det kun tage 25 dage, og så bliver det til mange generationer af frømøl på et år.

Tofarvet frømøl med sammenfoldede vinger

Frømøllarver gør skade på fødevarer, dels ved at gnave i dem, og dels ved at forurene fødevarerne med deres ekskrementer. Dertil kommer den skade, der opstår ved det hvide spind, som de omgiver sig med. Det får varen til at klumpe og klistre sammen, hvilket vil forringe værdien af varen betydeligt.

Frømøllarver kravler tit langt op af vægge og hen ad lofter, indtil de finder sig en egnet sprække ved en liste eller lignende. Her forpupper larverne sig i deres eget spind, som de former til en forholdsvis kraftig, hvid silkekokon på omkring 7 cm i længden.

I private husholdninger kan det tofarvede frømøl forekomme i poser med mandler, nødder og rosiner, men også i mel­og grynprodukter samt fuglefrø. Ved at opbevare fødevarer i lukkede beholdere eller i plastikposer, undgås at eventuelle angreb af møl spreder sig til andre varer. Man kan også forebygge problemer ved at tjekke fødevarer, som man ikke bruger så tit, så eventuelle skadedyrsangreb kan opdages i tide. Inficerede madvarer bør kasseres og der bør foretages sprøjtebehandling af køkkenet.

Ring