Der er observeret væggelus i ejendommen og derfor skal der foretages bekæmpelse/ forebyggende behandling.

Din bolig skal behandles alle tre gange uanset, om du har observeret væggelus eller ej. Behandlingen giver ikke lugtgener og er ufarlig for mennesker og husdyr. Mennesker og husdyr må dog ikke opholde sig i boligen under behandling og man skal vente 20 minutter efter endt behandling med at gå ind i boligen igen.

Det er yderst vigtigt, at Absolut har adgang til alle boliger i de angivne tidsrum. Du skal således sørge for, at være hjemme eller at nogen kan lukke os ind. Nøglen kan eventuelt afleveres hos en nabo, på ejendomskontoret eller i viceværtpostkassen.

Behandling af væggelus

Se denne video der viser, hvordan behandlingen foregår

Læs om arter af kakerlakker man typisk møder i Danmark

Procedure for behandling af væggelus

Der skal behandles langs gulvpanelerne, derfor skal du, så vidt det er muligt. sørge for, at gulvpanelerne er frit tilgængelige.
Du skal støvsuge grundigt i hele boligen specielt langs gulvpanelerne umiddelbart inden hver behandling. På dagene imellem behandlingerne skal man undgå at støvsuge helt ud til gulvpanelerne.
Du skal skifte dit sengetøj inden vi kommer og vaske det ved minimum 60 grader.
Alle senge i boligen skal stilles på højkant og forblive sådan indtil vi har været der.
Undersiden af sengene skal støvsuges inden vi kommer.
Alle rørgennemføringer, teknikskabe og lignende skal være tilgængelige.
Umiddelbart efter behandlingen må der ikke foretages grundig rengøring. Man skal fx ikke vaske de behandlede områder af. Vi anbefaler desuden, at man ikke vaske gulv helt ud til gulvpanelerne i hele behandlingsperioden.
Du skal helt undlade at anvende andre insekt bekæmpelsesmidler i de uger, hvor behandlingen foregår.
Når man har væggelus er det yderst vigtigt, at man bliver sovende hvor man plejer. Man må hverken smide møbler ud, eller flytte rundt på dem i boligen.

Information om væggelus

Væggelusen (Cimex lectularius) er en vingeløs tæge, der har en sugesnabel, hvormed den kan suge blod. Den kan blive op til 6mm lang, og har en krop, der er tynd som papir, medmindre den er fyldt med blod. Den almindelige væggelus er rødbrun i farve og foretrækker menneskeblod, men kan dog også suge blod fra bl.a. fugle, rotter, mus og kaniner, hvis der ikke er mennesker tilstede.

Væggelus
Væggelusen er lyssky

Væggelus lever omkring vores sovepladser og kommer kun frem om natten. Væggelusen er lyssky og om dagen gemmer de sig i revner og sprækker bl.a. undersengen og langs gulvpaneler. Her fordøjer de deres føde, parrer sig og lægger æg. Når det så bliver mørkt går de på jagt efter deres bytte, som de finder frem til ved at gå efter varmen.

Hunnen lægger ca. 200 æg i sin levetid fordelt på 4-5 æg om dagen. Æggene lægges på egnede skjulesteder, hvor underlaget er tilpas klistret, så æggene klæber sig fast. Hvis temperaturen falder til under 10° C, lægges der ingen æg. Antallet af lagte æg afhænger derfor meget af temperatur og andre ydre forhold. Et æg måler ca. 1 mm, og det udvikler sig via fem nymfestadier. Nymferne ligner små kopier af de voksne. For at videreudvikle sig skal tægen have blod i hvert eneste stadium, og det kan tage mellem to måneder og et år at udvikle sig fra æg til fuldt udvokset væggelus.

Et væggelusbid kan for nogle mennesker give små kløende bid på kroppen. Biddenes udseende kan varierer meget og det er vanskeligt at konstaterer om der er tale om væggelus eller ej ud fra biddet. Op imod 30% af danskerne har ingen reaktion på bid fra væggelus.

Væggelusen blevet et stort problem her i landet på bl.a. hoteller, kollegier, herberger, vandrehjem og i boligkomplekser. Spredning kan ske via tøj, bagage og møbler og bringes i mange tilfælde ind i hjemmet, fordi man har overnattet et sted, hvor der har været væggelus. Eller fordi man har købet et genbrugsmøbel der har stået i et hjem med væggelus.

Bor man i lejlighed kan væggelusene også spredes fra lejlighed til lejlighed via bl.a. Rørgennemføringer og andre sprækker i byggeriet.

Væggelus på tekstil

Bekæmp skadedyr effektivt med vores professionelle løsninger

Vi kan afhjælpe ethvert skadedyrsproblem hos private såvel som hos virksomheder.

Vi tager os af rydning og desinfektion af lejligheder og andre boliger, hvad enten der er tale om dødsfald, mislighold eller anden form for smittefare.

Du er altid meget velkommen til at ringe til os og lad os vurdere problemet. Du forpligter dig ikke til noget ved opkaldet, med mindre vi aftaler andet.

Professionel hjælp lige ved dit dørtrin