Lejeboliger
Såfremt der konstateres skadedyr i en beboelsesejendom eller anden ejendom med udlejning for øje, er det udlejerens pligt at få fjernet skadedyrene uden udgifter for lejeren. Reglen er ret simpel og dækker over skadedyr, der eksempelvis lever i træværk eller har deres oprindelse i husets fællesarealer. Et eksempel kan være duer, der er der kommet ind på loftet eller lopper fra vilde katte i kælderen.

Der er udryddelsespligt af skadedyr i ejendommen, såfremt der er angreb af stærkere karakter fra eksempelvis væggelus, møl, klannere eller kakerlakker. Også andre arter af skadedyr kan høre med ind under denne kategori. Forudsætningen er blot, at arten er invasiv.Er man beboer i en ejendom, som er angrebet af skadedyr, har man pligt til at anmelde forekomsten heraf. Man kan gøres ansvarlig, hvis man undlader at rapportere, at en ejendom er blevet angrebet af skadedyr – og dermed medvirker til at den nødvendige skadedyrsbekæmpelse ikke bliver påbegyndt i tide – med større skade på ejendom til følge. Alle beboere må affinde sig med bekæmpelsen.

Rydning og desinficering af bolig ved dødsfald
Ved dødsfald, hvor der ikke er tilstrækkeligt tilsyn, og den døde måske ligger i flere dage inden dødsfaldet bliver opdaget, vil der uundgåeligt opstå lugtgener. Disse kan være meget voldsomme – så voldsomme at beboelsen ikke kan benyttes i længere perioder. Dette er især tilfældet, hvis lugtgenerne er udviklet med urin og afføring. Tilsvarende lugtgener kan naturligvis også opstå ved forekomst af døde dyr.

Absolut Skadedyrsservice kan tilbyde at rydde beboelser med sådanne problemer. Vi tilbyder diskret oprensning og sprøjtning for at eliminere alvorlige lugtgener af denne type – naturligvis efterfulgt af en grundig desinficering.

Andels- eller ejerboliger
Lejeloven kan naturligvis ikke anvendes, hvis der er tale om andelsboliger eller ejerboliger. Selvom problemerne er de samme, kan det ikke umiddelbart forventes, at alle beboere i en ejendom af egen fri vilje deltager i iværksættelsen af en nødvendig proces for skadedyrsbekæmpelse. Såfremt en rationel bekæmpelse ikke kan gennemføres, har kommunalbestyrelsen imidlertid myndighed til at pålægge den enkelte borger at deltage. Kommunalbestyrelsen kan således påbyde, at de nødvendige foranstaltninger til udryddelse af skadedyr bliver iværksat.

Vi ved hvordan man gør
Har du problemer med skadedyr i din andels- eller ejerbolig, da kontakt Absolut Skadedyrsservice A/S. Vi bekæmper også mange andre former for skadedyr, såsom møl, hvepse, fluer, myrer, kakerlakker, væggelus mv.

Vores kunder er typisk levnedsmiddel-virksomheder, caféer, hoteller, kommuner, institutioner, boligforeninger, restauranter, skoler, plejehjem, hospitaler, planteskoler samt privatkunder.

Ring uforpligtende til os og lad os få en snak om problemet og se, hvordan vi kan løse det.

Absolut Skadedyrsservice, Tlf. 44 84 43 47

Call Now ButtonRing