Boligselskaber

Ring uforpligtende til os og lad os vurdere skadedyrsproblemet og give et bud på, hvordan vi kan løse det.

Alle hverdage: 08:00 - 22:00.

Lejeboliger

Såfremt der konstateres skadedyr i en beboelsesejendom eller anden ejendom med udlejning for øje, er det udlejerens pligt at få fjernet skadedyrene uden udgifter for lejeren. Reglen er ret simpel og dækker over skadedyr, der for eksempel lever i træværk eller har deres oprindelse i husets fællesarealer. Det kan for eksempel være duer, der er der kommet ind på loftet, lopper fra vilde katte i kælderen eller borebiller i træværket.

Der er udryddelsespligt af skadedyr i ejendommen, såfremt der er angreb af stærkere karakter fra eksempelvis væggelus, møl, klannere eller kakerlakker. Andre arter af skadedyr kan også høre med under denne kategori. Forudsætningen er blot, at arten er invasiv. Er man beboer i en ejendom, der er angrebet af skadedyr, har man pligt til at anmelde forekomsten heraf. Man kan gøres ansvarlig, hvis man undlader at rapportere, at en ejendom er blevet angrebet af skadedyr, og dermed medvirker til, at den nødvendige skadedyrsbekæmpelse ikke bliver påbegyndt i tide med større skade på ejendom til følge.

Alle beboere må affinde sig med bekæmpelsen.

Ved dødsfald, hvor der ikke er tilstrækkeligt tilsyn, og den afdøde måske ligger i flere dage inden dødsfaldet bliver opdaget, vil der uundgåeligt opstå lugtgener. Disse kan være meget voldsomme – så voldsomme at boligen ikke kan benyttes i en længere periode. Dette er især tilfældet, hvis lugtgenerne er udviklet med urin og afføring. Tilsvarende lugtgener kan naturligvis også opstå ved forekomst af døde dyr.

Absolut Skadedyrsservice kan tilbyde at rydde beboelser med sådanne problemer. Vi tilbyder diskret oprensning og sprøjtning for at eliminere alvorlige lugtgener af denne type – naturligvis efterfulgt af en grundig desinficering.