Klannere kan optræde i store mængder i boligen. De flyver godt, og kan komme udefra, enten fra nærliggende fuglereder eller ådsler. I boligen kan vi træffe dem overalt. De lever af dødt organisk materiale, som f.eks. fordærvede fødevarer, fjer, hår eller visse typer tekstiler og papir. Larverne anretter de største skader. Ved større angreb bør man inspicere loftet for fuglereder eller døde dyr.

Flæskeklannere

De voksne biller er 7-9 mm lange, brunsorte og let genkendelige ved et lysebrunt tværbånd med seks mørke prikker hen over den forreste halvdel af ryggen. Larverne bliver op mod 15 mm lange, de er brune, dog lysere på undersiden, tydeligt leddelte med lange børster strittende fra alle led. Hvis man har fået flæskeklannere, kommer de næsten altid fra en duerede på loftet eller en død mus under gulvet.

Brun pelsklanner

De voksne biller er 3-4 mm lange. Dækvingerne, som ligger hen over bagkroppen, er brune, medens hoved og forkrop er nærmest sorte.

Larverne er op til 8 mm lange, gyldenbrune og har en penselformet hårdusk i bagenden. Med det blotte øje er de ikke til at kende fra larverne af den almindelige pelsklanner , der kan optræde som et alvorligt skadedyr i uldne tekstiler.

Artikel
Sidst opdateret 3. januar 2018

Klanner som skadedyr

En klanner i haven eller i typehuse er efterhånden ikke noget særsyn længere. Førhen var en klanner ikke så hyppigt et møde i de danske parcelhuse. I dag kan man finde en klanner næsten under enhver spand, pose eller i enhver revne omkring huset. En klanner er ganske fredelig. Årsagen til at en klanner betragtes som et skadedyr, må vel siges at være fordi, at en klanner søger efter madrester. Og der er ikke bare een klanner, når man først kigger efter. De lever enkeltvis, men når der først er n klanner, så er der også en klanner til lige i nærheden. En klanner ses af mange som en bille. Og det med rette. En klanner har 3 par ben og vinger.

Se en klannerlarve og en voksen klannerHastigheden som en klanner kan komme omkring med er ganske betragtelig. Insekter som en klanner benytter de 6 ben til at komme hurtigt frem. Man ser typisk at stæreflokke slå sig ned, og derefter kan man iagttage, hvorledes de fylder næbbet gang på gang med en klanner. Man betragter en klanner som et skadedyr, fordi det lever så tæt på på os i beboelsen.

Det kan forekomme, at en klanner flyver ind ad et åbentstående vindue. Når en klanner lander, så vil den hurtigt begynde at lede efter føde. Om en klanner rent faktisk kan orientere sig efter fødekilder i luften skal være usagt, men en klanner vil i hvert fald søge efter føde, umiddelbart efter at den er landet. Det er svært at betragte en kalnner som skadedyr, for skadedyret klanner begynder først sit virke, når det finder eksempelvis uindpakket mad.

Klannere kan gnave sig igennem lettere emballager. Derfor kan man sikre sig mod en klanner ved ganske enkelt at holde rent. Dermed er der intet spiseligt at finde for en klanner.

En klanner spiser ådsler

En klanner spiser ådsler i naturen. Når en klanner lægger æg, lægges de typisk i et ådsel. Dette ådsel kommer så til at give føde til klanner yngel. En kalnner kan spise alt på et ådsel. Både brusk og knogler kan sættes til livs af en klanner. Dette gør, at en klanner faktisk kan fortære et helt dødt dyr. Dette er jo fint at man i naturen kan være sikker på, at døde dyr forsvinder ret hurtigt ved at en klanner finder vej til det. Årsagen til, at der i disse år har været så stort et antal af insekter af typen klanner kan måske findes i, at vi har haft så streng en vinter.

Vinteren 2009/2010 har unægteligt taget mange af havens fugle. Og dette har igen givet amnge ådsler, som en klanner lige kan gå ombord i. Det er klart, at hvis der pludselig vælter med ådsler, så vil mængden af insekter som klanner-typen også stige.

En klanner spiser selvfølgelig andet en ådsler. Hovedmåltidet for en klanner er dog af animalsk herkomst. Således kan hundefoder og andre lignende produkter være mad for en klanner.

Klanner
Klanner

Når en klanner har lagt æg i et ådsel, vil larverne begynde at spise vævet i det døde dyr. Når larverne er klar til at forpubbe sig, finder en klannerlarve et godt sted at forpubbe sig. En klanner kommer ud af det lille ca. 2 cm. dybe hul, når klanneren er færdigudviklet i pubben.

Her finder du en klanner

En klanner ligner en klanner fra andre familierMan kan faktisk støde på en klanner overalt. Disse insekter lever, hvor der er køligt og skygge. Prøv at gå ud og flytte eksempelvis en pose med spagnum, som har stået vinteren over. Da vil du med garanti se en klanner, der flygter i skjul igen. En klanner er ikke nødvendigvis tegn på dårlig hygiejne. Udendørs er en klanner en del af den naturlige fauna, og en klanner indgår i fødekæden som en oprydder og fødekilde på lige for med andre insekter. En klanner kan findes i blotlagte trærødder. Man kan også finde en klanner under løse fliser. Du vil ligeledes kunne finde klannere, hvis du har en masse hugget træ liggende. Brændestabler er et perfekt levested for en klanner. Der er utroligt mange huler, som en klanner kan søge tilflugt i. Og mange fugle, mus med videre søge mod sådanne brændestabler. Disse giver skygge for både klanner og andre dyr. Derfor er der et helt biologisk univers forbundet med en større brændestabel. En klanner kan finde mange steder at lægge æg i en stor brændestabel, da mange dyr og insekter søger ind i en sådan, hvis de er såret eller lignende.

Bekæmpelse af klanner

Brun PelsklannerDu kan nemt iværksætte bekæmpelse af en klanner. Det er sådan set bare at tage en fluesmækker og gå igang. Vil du klanneræg til livs, skal der sprøjtes. Det er vigtigt at prøve at fjerne fødekilden for en klanner, hvis man vil bekæmpe en klanner. Du kan gå en tur omkring huset og undersøge, om der skulle ligge nogen døde smådyr. En død fugleunge eller mus i hækken er et perfekt arnested for yngel af en klanner. bortskaf sådanne ådsler med det samme. Så er du på vej til en klanner fri have. Du kan også vælge at pudre de steder, hvor du har set en klanner bevæge sig rundt. Du kan som regel se flere klannere hen under aften og de nattetimerne. Hvis du har mod på det, kan du gå på klanner-kig om natten. Da vil du hurtigt finde de steder på bopælen, der har den højeste koncentration af insekter som en klanner. Hvis du ikke vil pudre for at bekæmpe en klanner, da kan du anvende strøjtegift. Du skal finde en gift der kan anvendes til klanner og andre kravlende insekter. Der findes mange midler, men det vigtigste er blot at en klanner dør, hvis du bruger giftspray, der er beregnet til denne type insekt. Ma kan ikke betragte en klanner som en decideret pest, men man kan bekæmpe en klanner med de mest almindelige insektmidler.

VIGTIGE tags om “Klanner” i punktform

  • En klanner kan flyve
  • Døde fugle er guf for en klanner
  • En larve fra en klanner ligger gemt i det øverste jordlag
  • Bekæmp en klanner med pudder eller sprøjtemiddel

Har du problemer med klanner, så ring på tlf. 44 84 43 47 og hør om klanner-forebyggelse, og hvordan du kommer af med klanner. Hvis du er træt af en klanner og ønsker den fjernet, så kom til os. Vi kan forsikre dig om, at en klanner skal udtales som flertalsord. For en klanner kommer aldrig alene. 🙂 Ring trygt og vi afhjælper din klanner-plage. Vi anvender professionelle insektmidler imod insekter som en klanner. En klanner overlever ikke. Du kan ringe til os på telefon hele dagen om bekæmpelse af klanner-insekter. Service angående klanner har vi haft siden 1985 og frem til idag. Absolut-Skadedyr har nu 6 beskæftigede, der tager sig af bekæmpelse af klanner og larver fra klanner i og omkring Herlev. Vi glæder os til at få en opringning fra dig vedrørende klanner. Du kan roligt stille posen med hundemad ud i skuret igen efter at vi har renset området for klanner.

Call Now ButtonRing