Betegnelsen klanner stammer fra et gammelt oldnordisk ord, som betyder skade eller fortræd, hvilket passer meget godt på klanneres levevis, som ofte bringer dem i konflikt med mennesker.

Klannere (Dermestidae) tilhører billefamilien og lever for det meste af tørre plante- eller dyrerester. Nogle klannerarter lever af brusk og tørre kødrester, andre af hår og fjer. Man kunne kalde klannerne for naturens skraldemænd, for det er dem der tager sig af at fjerne affaldet, når for eksempel et dyr dør. Det kunne være en død mus eller rotte under gulvet eller en død fugl på loftet.


Indhold på denne side

Klanner
Flæskeklanner

5 hurtige spørgsmål om klannere

Hvordan kommer man af med pelsklanner?

Grundig rengøring og efterfølgende sprøjtebehandling er nødvendigt for at komme klannerlarver og voksne individer til livs.

Hvad er de små, sorte biller i vindueskarmen?

Ofte, når man møder flere biller indendøre, skal man undersøge, om man har fået klannere i huset. De ligner biller, men den korrekte fællesbetegnelse er klannere.

Hvilken bille er dette?

Mange omtaler klannere som biller. Klanner er en fællesbetegnelse for formilien coleoptera, som dækker over hundredevis af biller. Vores hjemlige er typisk husklanner, pelsklanner, flæskeklanner, tæppebiller og khaprabiller.

Hvad lever klannere af?

Klannere lever i naturen af fjerrester og andet affald fra fuglereder. I huset lever klannere af gamle madrester. Ofte er massiv forekomster i forbindelse med døde dyr som mu eller rotte under gulv eller på loft.

Hvor lever klannere?

Klannere lever fortrinsvis i fuglereder, men kan sagtens finde indendøre. De er dygtige flyvere.

I Danmark støder man navnlig på tre klannerarter, nemlig flæskeklanneren (Dermestes lardarius), husklanneren, (Dermestes haemorrhoidalis) og pelsklanneren (Attagenus pellio).

Klannere kan optræde i store mængder i boligen. De flyver godt, og kan komme udefra, enten fra nærliggende fuglereder eller ådsler. I boligen kan vi træffe dem overalt. Som nævnt lever de af dødt organisk materiale, som f.eks. fordærvede fødevarer, fjer, hår eller visse typer tekstiler og papir. Larverne er skyld i de største skader. Ved større angreb bør man inspicere loftet for fuglereder eller døde dyr.

Flæskeklanner

Flæskeklanner
Flæskeklanner
Flæskeklanner på latin: Dermestes lardarius

De voksne biller er 7-9 mm lange, brunsorte og let genkendelige ved et lysebrunt tværbånd med seks mørke prikker hen over den forreste halvdel af ryggen.

Larverne bliver op mod 15 mm lange, de er brune, dog lysere på undersiden, tydeligt leddelte med lange børster strittende fra alle led. Hvis man har fået flæskeklannere, kommer de næsten altid fra en duerede på loftet eller en død mus under gulvet.

Læs mere om Flæskeklanner her.

Husklanner

Husklanner

En voksen husklanner bliver ca. 10mm lang. Billen er sortbrun på oversiden, men ser lettere gylden ud på undersiden, da den har en masse små hår. Husklannerlarverne har en mørkebrun farve på oversiden og er lidt lysere på undersiden. Klanner har en imponerende evne til at lugte et ådsel. Når den voksne klannerhun finder et ådsel lægger den, ligesom spyfluen, sine ca. 200 æg deri. Æggene udvikler sig til larver, som lever af det fødeemne de er blevet lagt i.

Larverne fra en husklanner er ca. en måned om at udvikle sig hvis temperaturforholdene er gode; omkring 20grader. Når larven er færdigudviklet forlader den, sit fødested og finder et egnet sted, hvor den kan forpuppe sig. Larverne udvikler sig til voksne biller, som kommer frem omkring maj og juni måned.

Læs mere om Husklanner her.

Brun pelsklanner

Brun Pelsklanner

De voksne biller er 3-4 mm lange. Dækvingerne, som ligger hen over bagkroppen, er brune, medens hoved og forkrop er nærmest sorte.

Larverne er op til 8 mm lange, gyldenbrune og har en penselformet hårdusk i bagenden. Med det blotte øje er de ikke til at kende fra larverne af den almindelige pelsklanner, der kan optræde som et alvorligt skadedyr i uldne tekstiler.

Læs mere om Brun Pelsklanner her.

Er klanner skadedyr?

Pelsklanner

En klanner i haven eller i typehuse er efterhånden ikke noget særsyn længere. Førhen var en klanner ikke så hyppigt et møde i de danske parcelhuse. I dag kan man finde en klanner næsten under enhver spand, pose eller i enhver revne omkring huset. En klanner er ganske fredelig. Årsagen til at en klanner betragtes som et skadedyr, må vel siges at være fordi, at en klanner søger efter madrester. Og der er ikke bare een klanner, når man først kigger efter. De lever enkeltvis, men når der først er n klanner, så er der også en klanner til lige i nærheden. En klanner ses af mange som en bille. Og det med rette. En klanner har 3 par ben og vinger.

Hastigheden som en klanner kan komme omkring med er ganske betragtelig. Insekter som en klanner benytter de 6 ben til at komme hurtigt frem. Man ser typisk at stæreflokke slå sig ned, og derefter kan man iagttage, hvorledes de fylder næbbet gang på gang med klannere. Man betragter en klanner som et skadedyr, fordi det lever så tæt på os i beboelsen.

Det kan forekomme, at en klanner flyver ind ad et åbentstående vindue. Når en klanner lander, så vil den hurtigt begynde at lede efter føde. Om en klanner rent faktisk kan orientere sig efter fødekilder i luften, skal være usagt, men en klanner vil i hvert fald søge efter føde, umiddelbart efter at den er landet. Det er svært at betragte en klanner som skadedyr, for skadedyret klanner begynder først sit virke, når det finder eksempelvis u-indpakket mad.

Klannere kan gnave sig igennem lettere emballager. Derfor kan man sikre sig mod en klanner ved ganske enkelt at holde rent. Dermed er der intet spiseligt at finde for en klanner.

Hvad spiser en klanner?

Se en klannerlarve og en voksen klanner

En klanner spiser ådsler i naturen. Når en klanner lægger æg, lægges de typisk i et ådsel. Dette ådsel kommer så til at give føde til klanner yngel. En klanner kan spise alt på et ådsel. Både brusk og knogler kan sættes til livs af en klanner. Dette gør, at en klanner faktisk kan fortære et helt dødt dyr. Dette er jo fint at man i naturen kan være sikker på, at døde dyr forsvinder ret hurtigt ved at en klanner finder vej til det.

En klanner spiser selvfølgelig andet end ådsler. Hovedmåltidet for en klanner er dog af animalsk herkomst. Således kan hundefoder og andre lignende produkter være mad for en klanner.

Når en klanner har lagt æg i et ådsel, vil larverne begynde at spise vævet i det døde dyr. Når larverne er klar til at forpuppe sig, finder en klannerlarve et passende sted til netop dette. En klanner kommer ud af det lille ca. 2 cm. dybe hul, når klanneren er færdigudviklet i pubben.

Hvor findes klannere?

En klanner ligner en klanner fra andre familier

Man kan faktisk støde på en klanner overalt. Disse insekter lever, hvor der er køligt og skygge. Prøv at gå ud og flytte f.eks. en pose med spagnum, som har stået vinteren over. Da vil du med garanti se en klanner, der flygter i skjul igen. En klanner er ikke nødvendigvis tegn på dårlig hygiejne. Udendørs er en klanner en del af den naturlige fauna, og en klanner indgår i fødekæden som en oprydder og fødekilde på lige fod med andre insekter. En klanner kan findes i blotlagte trærødder. Man kan også finde en klanner under løse fliser. Du vil ligeledes kunne finde klannere, hvis du har en masse hugget træ liggende. Brændestabler er et perfekt levested for en klanner. Der er utroligt mange huler, som en klanner kan søge tilflugt i. Og mange fugle, mus med videre søge mod sådanne brændestabler. Disse giver skygge for både klanner og andre dyr. Derfor er der et helt biologisk univers forbundet med en større brændestabel. En klanner kan finde mange steder at lægge æg i en stor brændestabel, da mange dyr og insekter søger ind i en sådan, hvis de er såret eller lignende.

Bekæmpelse af klannere

Brun Pelsklanner

Du kan nemt iværksætte bekæmpelse af en klanner. Det er sådan set bare at tage en fluesmækker og gå i gang. Vil du klanner-æg til livs, skal der sprøjtes. Det er vigtigt at prøve at fjerne fødekilden for en klanner, hvis man vil bekæmpe en klanner. Du kan gå en tur omkring huset og undersøge, om der skulle ligge nogen døde smådyr. En død fugleunge eller mus i hækken er et perfekt arnested for klanner-yngel. Ved at bortskaffe sådanne ådsler, er du på vej til en klanner fri have. Du kan som regel se flere klannere hen under aften og de nattetimerne. Hvis du har mod på det, kan du gå på klanner-kig om natten. Da vil du hurtigt finde de steder på bopælen, der har den højeste koncentration af insekter som en klanner. Der findes mange midler, men det vigtigste er blot at en klanner dør, hvis du bruger giftspray, der er beregnet til denne type insekt. Man kan ikke betragte en klanner som en decideret pest, men man kan bekæmpe en klanner med de mest almindelige insektmidler.

Fakta om klannere

  • En klanner kan flyve
  • Døde fugle er guf for en klanner
  • En larve fra en klanner ligger gemt i det øverste jordlag
  • Bekæmp en klanner med pudder eller sprøjtemiddel

Har du problemer med klanner, så ring på tlf. 44 84 43 47 og hør om klanner-forebyggelse og om, hvordan du kommer af med klannere. Hvis du synes, at de er en reel plage og ønsker dem fjernet, da kontakt os for tilbud – én klanner kommer aldrig alene.

Få hjælp til bekæmpelse

Vi anvender godkendte insektmidler. Du kan ringe til os hele dagen om bekæmpelse af klanner. Vi har tilbudt professionel klannerbekæmpelse siden 1985. Absolut-Skadedyr har nu 15 beskæftigede, der tager sig af bekæmpelse af både de voksne insekter og selvfølgelig også larverne.

Vi glæder os til at modtage dit opkald. “Du kan roligt stille posen med hundemad ud i skuret igen” – efter at vi har renset området for klannere.

Kilder

Læs mere om klannere hos Forlaget Pestium

Læs mere om klannere hos Miljøstyrelsen (PDF)

Læs mere om biolog, Henri Mourier

Ring