Myrer

Myren er lige dele fascinerende og irriterende. Myrer lever i vores haver, og ernærer sig fortrinsvis af søde væsker, som de samler i haven

Vi hjælper dig af med myrer.
Alle ugens dage: 08:00 - 22:00.

Vores proces

Vi udfører altid skadedyrsbekæmpelse diskret og professionelt.

Vores specialister er klar til at hjælpe dig, hvis du observerer myrer. Skriv eller ring til os, og vi vil hjælpe dig med professionel skadedyrsbekæmpelse.

Behandlingen er ikke farlig for mennesker og husdyr. Mennesker og husdyr må dog ikke opholde sig i boligen under behandlingen men kan komme ind i boligen straks efter behandlinger er afsluttet.

Til behandlingen anvendes der indenfor en sirup baseret ædegift, som virker tiltrækkende på myrerne. Myrerne æder midlet og bære det tilbage til boet, hvor artsfæller også vil æde af midlet og dø, herved brydes livscyklus.

Udvendigt langs sokkel og på belægning anvendes en sprøjte/udvandingsgift til at bekæmpe myrebo.

Behandling af myrer koster kr. 1.880,- + moms (kr. 2.350,-) pr. besøg.

Hurtig, diskret og effektiv service

Når det drejer sig om skadedyrsbekæmpelse er vi klar til at rykke ud til både private og erhverv hurtigt og effektivt. Derfor har vi servicefolk der håndterer alle henvendelser alle ugens dage fra kl. 08:00 – 22:00.

Du er altid velkommen til at kontakte os uforpligtende, så vi sammen kan vurdere problemet og få det løst bedst muligt.

Myren

Myren er lige dele fascinerende og irriterende. Irritationen kan afhjælpes via myrebekæmpelse, men ser man på de sociale aspekter, der hersker i en myrekoloni, er de bl.a. ekstremt gode til at organisere sig, og via koordineret sameksistens har de igennem millioner af år udviklet sig til at kunne skabe tætte kolonier, der med succes består af tusindvis af individer, alle med nøje tildelte opgaver.

5 hurtige spørgsmål om myrer

Ja, men det vil kun være en midlertidig løsning. Bagepulver(natron), kanel og andre typer at af husholdningsråd kan benyttes i kampen mod myrer, men det vil kun afskærme for myrerne i en begrænset periode. Myrernes stier indendøre kan brydes med disse midler, men fjernes fødekilden ikke, vil myrerne blot finde andre veje.

En knap så kendt, men skånsom, teknik er at placere store plantekrukker fyldt med sphagnum på hovedet over de store passagehuller i plænen. Myrerne vil søge op i krukkerne, og efter 3 uger vil en stor del af boet være at finde i krukken, som så kan bortskaffes. Derefter kan der vandes med kogende vand imod resten af boet.

At fjerne myrer i hulmur og i udhæng på huset er særdeles vanskeligt. En effekt bekæmpelsesmetode vil være at få hjælp via en professionel skadedyrsbekæmpelse til at udlægge myregift udendørs, som de enkelte myrer tager med ind i boet.

Svaret er: Ikke nødvendigvis! Myrer kan blive flere år gamle. De overvintrer i deres bo i dybe gange under jorden, hvor de kan bo frostfrit. Kommer der frost i boet, vil myrerne dø.

Myrer spiser alle typer af fødevarer, og allerhelst de sukkerholdige. De drikker også, typisk af dug, men får også væske igennem den føde de indtager.

Hurtig respons når du har brug for hjælp

I Absolut Skadedyrsservice er vi klar over, hvad kunderne – både private og erhverv – behøver hurtigt i processen, når det drejer sig om skadedyrsbekæmpelse. Derfor har vi også kvik responstid på vores indsatser.

Ved pludseligt opståede problemer med skadedyr yder vi hurtig skadedyrsbekæmpelse. Dette aftales individuelt og tilfalder fortrinsvis fødevarevirksomheder.

Hvad er myrer for nogle størrelser?

I dette afsnit vil vi se på den generelle bestand af myrer, og hvad myrer er for en størrelse.

Myrer lever i vores haver, og ernærer sig fortrinsvis af søde væsker, som de samler i haven. Samtidig kan de tappe bladlus for en sødlig væske, som netop denne type lus afgiver. Der findes eksempler på, at myrer faktisk holder bladlus som husdyr, hvor bizart det end lyder. Det er set mange gange, at myrer kravler op på bladstængler. Her sørger de for at høste bladlusens søde væske.

Denne nærmest symbiotiske form for sameksistens blandt myrer og bladlus gør, at myrerne prøver at beskytte bladlusene fra eksempelvis mariehøns. Skulle en mariehøne driste sig til at forsøge at spise bladlusene, så vil den blive angrebet af myrerne.

Det er fortrinsvis hunmyren, der arbejder for boet, og det er dermed også hunmyrer, der samler mad. Maden bæres ned i myreboet, som ligger under huset eller under terrassen. Og det er ikke ualmindeligt, at der bor ca. 8.000 myrer i en myretue eller et myrebo. Myrer lever i sociale samfund, små som store.

Ved vore huse lever myrerne fortrinsvis under fliser eller langs soklen. Dronningen overvintrer f.eks. under soklen på huse.

Arbejdermyrerne er desværre eminente til at finde vej ind i vores boliger, de har en meget sød tand, og tiltrækkes især derfor særligt af søde fødevarer. Myrer kan optræde i hundredvis og være til stor gene for husets beboere.

Den sorte havemyre er den mest almindelige myreart i Danmark. Den findes i tusindtal i vores haver og i øvrigt også i naturen omkring os. Arbejdermyrerne bliver typisk op til 4-5 mm og dronningerne helt op til 15 mm.

I det tidligere forår kommer havemyren frem fra sit underjordiske bo. Her begynder den at lede efter føde. Har du myrer i boligen, vil du typisk opleve, at der er udgravet materiale fra sokkel eller fra fuger i fliser.

På dette tidspunkt af året kan du med fordel starte myrebekæmpelse, da de på dette tidspunkt er sultne og ukritisk fragter mad ned i boet, der påbegynder opstart efter vinteren.

Læs mere om sorte havemyrer her >>

Den almindelige sorte havemyre, kan ikke underminere et hus, og det er faktisk helt almindeligt, at myrer graver sig ned under soklen på huset. Her graver de gange, som delvist kollapser, og derefter genopbygges af andre myrer, så det er en skrøne, når nogle påstår, at myrer kan underminere huset.

I forhold til underminering af et hus, så er myrer simpelthen for små til at kunne skabe et netværk af gange under en et støbt fundament, der kan være til risiko for fundamentet.

Myrer graver mange gange, men de udgør ingen risiko.

Der findes dog enkelte undtagelser for reglen, men det er uhyre sjældent, at huse falder ned i udhulede myregange. Problemerne opstår, når gulve eller terrasser synker, hvilket på sammenligneligt dansk bliver til det, der hedder en K1 på en tilstandsrapport.

K1 er mindre alvorlige skader, der ikke har større indvirkning på huset eller f.eks. terrassens funktion.

Der er meget få eksempler på, at myrer har gravet og benyttet et bestemt myrebo i flere dekader. Sådanne myrebo kan have gange, der er flere meter dybe.

Nogle af historiens værste eksempler er myrer, der har gravet i over 100 år på det samme bo. Her skulle der en gravemaskine til at fjerne hele myreboet efter, at alle myrer var slået ihjel med meget heftig myregift. Dette enorme myrebo indeholdt millioner af myrer og dækkede et kæmpe areal, men det sker så sjældent, at en myretue forbliver aktivt i så mange år, at det kommer til at udgøre en fare for mennesker.

Læs mere om store myrekolonier her >>

De almindelige myrer i haven er ikke til gene for bygninger eller lignende. De er derimod til stor gene, når de forgriber sig på mad eller trænger ind i huset, og det er altid en træls oplevelse for boligejeren. Den gode nyhed her er dog, at myrer, der trænger ind i dit hus, sagtens kan bekæmpes.

Brug ikke myregift i områder med madlavning

En del af de myrer, som kommer ind i huset, kan bekæmpes med myrelokkedåser, som fås i bl.a. byggemarkeder. Du kan også bekæmpe myrer med pulver eller sprøjtegift, men du SKAL HUSKE på, at du IKKE må benytte gift på steder, hvor du behandler eller opbevarer madvarer.

Er der madopbevaring eller -tilberedning, så skal myrerne bekæmpes med godkendt gift. Der findes gift til myrer, som kan anvendes på disse steder, men denne gifttype er ikke så langtidsvirkende. Der kan gives gift flere gange, blot man ikke forledes til at anvende stærkere gift imod myrer på eksempelvis køkkenbordet.

Husk på at du og din familie formentlig ofte spiser mad eller tilbereder den lige der i køkkenet.

Miljøvenlig myrebekæmpelse

Et godt alternativ til den normale bekæmpelsesform er et mere miljøvenligt tilsnit. I al sin enkelthed går det ud på at sikre boligen bedre. I miljøvenlig myrebekæmpelse kan indgå; Effektivt at få lukket huller og sprækker efter myrer. 

Det kan betyde, at du skal have paneler og gulvtæpper af, for at komme ind til myrernes huller i betonen. Når det er gjort, kan du med specielle rør fylde de små gange lavet af myrer med let og tyndtflydende cement. Myrer vil utvivlsomt igen forsøge at grave, men du kan sikre huset mod myrer på denne måde.

Værd at huske om myrer

Få professionel hjælp til myrebekæmpelse

Har du myrer over det hele? Så ring til Absolut Skadedyrsservice og hør om destruktion og bekæmpelse af myrer og deres myrebo.

Kan du ikke komme myrer i dit hus og din have til livs, så kontakt os. Vi har mange års erfaring med bekæmpelse af myrer i København og i resten af landet.

Absolut Skadedyrsservice benytter både traditionelle og utraditionelle midler til myrebekæmpelse, og vi anvender forskellige sikre gifttyper i kampen. Vi kan bekæmpe dine myrer effektivt både inde og ude og fjerner også myrer i deres bo. 

Så ring til os, hvis du skal have fjernet myrer fra din terrasse eller dit hus. Vi er klar med uforpligtende rådgivning og en pris på effektiv bekæmpelse, hvis du ønsker hjælp fra en professionel skadedyrsbekæmper.

Kontakt Absolut Skadedyrsservice


Absolut Skadedyrsservice har professionel ekspertise og erfaring i bekæmpelse af alle skadedyr.

Vores produkter er godkendt af Miljøstyrelsen og lugtfri, så du kan opholde dig i din bolig igen blot 10 minutter efter behandling.

Alle ugens dage: 08:00 - 22:00.

Fakta om myrer

Kilde