fbpx

Myrer lever i sociale samfund. Små som store. Ved vore boliger lever de fortrinsvis under fliser eller langs soklen.

Arbejdermyrerne er eminente til at finde vej ind i vore huse. Myrer tiltrækkes især af søde fødevarer. De kan optræde i hundredvis og være til stor gene for husets beboere. Myredronningen overvintrer f.eks. under soklen på huse. En gang om året optræder fænomenet flyvemyrer. Det er hanner og hunner, der flyver op og parrer sig, hvorefter hunnerne etablerer nye boer.

Bekæmpelse af myrer

Man skal fjerne myreboet. Dette er stort set en umulig opgave, da myrerne oftest bor under fliser eller under gulvet i selve boligen.

Myre
Myre

At bekæmpe sorte havemyrer som privatperson er stort set en umulig opgave, da diverse håndkøbsprodukter ikke har en langtidsvirkende effekt. Vores produkter er langtidsvirkende, og det er faktisk myren som bringer giften med sig ned i myreboet.

Myrebo i terrasse
Myrebo i terrasse

Absolut Skadedyrsservice har en professionel ekspertise og erfaring i bekæmpelse af alle skadedyr. Kontakt os for evt. gratis rådgivning eller bekæmpelse. Vores produkter er godkendte af miljøstyrelsen og lugtfri, så man kan opholde sig i sin bolig igen blot 10 minutter efter behandling.

Faraomyrer
Faraomyren er en ganske lille 1,5-2 mm lang lys/gullig myre. Den er kendt i landet siden 1920. Den lever kun indendørs i opvarmede huse. Faraomyrer lever ligesom vores almindelige myrer i sociale samfund. En lejlighed kan have flere boer med op til 100.000 individer. Faraomyren en smittespreder af adskillige sygdomme. Myren er kendt for at være altædende og kan på sygehuse trænge ind under bandager. P.g.a. deres størrelse kan de findes overalt i boligen.

Myrekoloni under gulv
Myrer under gulv i bryggers

Konstaterer man faraomyrer i en lejlighed, skal der tages aktion hurtigst muligt, så hele ejendommen kan blive undersøgt, for dyrene spreder sig let fra lejlighed til lejlighed langs rør mm. Det kan være en svær opgave at bekæmpe faraomyrer i en større ejendom. Overlever blot et enkelt lille myresamfund, er ulejligheden spildt.

Myrebekæmpelse indendørs

Absolut Skadedyrsservice har en professionel ekspertise og erfaring i bekæmpelse af alle skadedyr. Kontakt os for evt. gratis rådgivning eller bekæmpelse. Vores produkter er godkendte af miljøstyrelsen og lugtfri, så man kan opholde sig i sin bolig igen blot 10 minutter efter behandling.

Artikel
Sidst opdateret 21. marts 2018

Myrer og deres levevis
De er møg-irriterende, de små myrer. Mange er ikke klar over det, men det er nu, man skal begynde at tage fat om problemer med myrer. Har du myrer i haven, så kan du pudre eller sprøjte imod dem. En lille sjov detalje er, at anlægger man bed i haven i det tidligere forår, så kan man være sikker på, at det vil vælte med myrer i beddet. Årsagen er, at der er mange gode gemmesteder i frisk spagnum. Desuden er det let for myrerne at grave i. Så et nyplantet bed bliver ofte invaderet.

Citat: “Alle myrer vågner snart til dåd. Myrerne graver og underminerer mange terrasser i løbet af sommeren. Bekæmp disse skadedyr allerede i foråret. Ring til os og tal med vores eksperter og få et uforpligtende tilbud på bekæmpelse”.

Alle kender myrer i Danmark. Der er ikke den person, som har enten moret sig med myrer som barn eller bandet over dyrene som voksen. I Danmark lever mange arter i bedste velgående i de danske haver. Selvfølgelig har vi dem også i skove og enge. Men i denne artikel er myrer i haven det vigtigste at behandle. De kan være ganske plagsomme at have i haven, men mere om disse plager senere. I dette afsnit vil vi se på den generelle bestand af myrer, og hvad myrer er for en størrelse. Myrer lever i vores haver, og myrer ernærer sig fortrinsvis fra søde væsker, som myrerne samler i haven. Myrer kan også tappe bladlus for en sødlig væske som bladlus afgiver. Der findes eksempler på, at myrer faktisk holder bladlus som husdyr. Det er vist, at myrer kravler op på bladstængler, hvor myrerne sørger for at høste den søde væske fra bladlus. Denne symbiotiske form af sameksistens iblandt myrer og bladlus gør, at myrerne prøver at beskytte bladlusene fra eksempelvis mariehøns. Myrer angriber simpelthen mariehøns, hvis de prøver at spise bladlusene. Det er fortrinsvis hunmyrer, der arbejder for boet og dermed også individer af hunkøn, der samler mad. Maden bæres ned i myreboet, som ligger under huset eller under terrassen. Et myrebo kan i almindelighed opnå en størrelse på omkring 8.000 individer.

Sådan kommer myrer omkring

Når myrer sværmer, betyder det, at der er udklækket myreæg, som viser sig at indeholde nye dronninger. Dronningerne iblandt myrer har vinger, og disse myrer søger efter nye steder at opbygge myrebo. Der er ingen tvivl om, at myrer der sværmer kan opleves i tusindvis. Når myrer sværmer, vil man også se, at der i dagene op til og efter er ekstra mange fugle og større insekter i luften. Når de mange myrer sværmer, bliver luften fyldt med tusindvis af flyvemyrer, som skal ud at skabe nye myrekolonier.

Myrer på terrasseDer sker det, at myrer kommunikerer via feromoner, som indikerer at det nu er tid til at myrer skal flyve ud og afdække nye områder. Myrer kan flyve op til flere kilometer, men det er kun de færreste, der når så langt. De fleste myrer tages på jorden eller i luften kort tid efter start. De få myrer, der rent faktisk slipper afsted fra udgangspunktet uden at blive spist, kan være heldige at blive fanget af god luft. Da bliver myrerne ofte ført langt bort. Dermed forplanter myrer sig fra det ene miljø til det andet. Myrer kommer selvfølgelig også omkring ved at kravle, men dette er typisk for at servicere myreboet. Det er arbejdermyrer, der sørger for, at de andre myrer overlever.

Myrer i huset

Det er en skrøne, når man påstår, at myrer kan underminere huset. Den almindelige sorte havemyre, som denne side handler om, kan ikke underminere et hus. Det er helt almindeligt at myrer graver sig ned under soklen på huset.

Myrer graver gange, som delvis kollapser og derefter genopbygges af andre myrer. Myrer er simpelthen for små til at kunne skabe et netværk af gange under en et støbt fundament, der kan være til risiko for fundamentet. Myrer graver mange gange, men de udgør ingen risiko. Der er eksempler på, at der er undtagelser for reglen, men det er uhyre sjældent at huse falder ned i udhulede myregange. Der er meget få eksempler på, at myrer har gravet og benyttet et bestemt myrebo i flere dekader. Sådanne myrebo kan have gange, der er flere meter dybe. Nogle af historiens værste eksempler er myrer, der har gravet i over 100 år på det samme bo. Der skulle en gravemaskine til at fjerne hele myreboet efter at alle myrer var slået ihjel med meget giftig myregift. Dette enorme myrebo indeholdt millioner af myrer og dækkede et kæmpe areal. De almindelige myrer i haven er dog ikke til nogen gene for bygninger eller lignende. Myrer kan være en gene i form af, at de forgriber sig på mad. Myrer kan også komme ind i huset, og dette er meget træls. Dog kan myrer i huset bekæmpes.

Hurtig bekæmpelse af myrer

Det er ikke nemt at bekæmpe myrer. Myrer graver sig ned under terrasser. Myrer kan også nemt grave sig ned under fundamentet på huse. Man ser også myrer, der bor under rådnede træstubbe. Fælles for disse myrer er, at de altid vil søge efter føde i næromgivelserne.

Myrer underminerer fliser på terrasseDet betyder mange gange, at myrerne kommer ind i huset – enten ved at følge kanaler med vandrør eller andre ledende kanaler i huset, der eksempelvis er små sprækker. Myrer følger disse små menneskeskabte gange og myrerne udvider disse gange, så andre myrer kan udnytte passagerne. Man vil ofte – efter at myrer har fundet fodfæste omkring huset – efterfølgende opleve, at myrer pludselig får hul ind i huset nede ved panelerne. Man ser her myrer, der smider sandkorn og andre bittesmå efterladenskaber efter myrernes graverier. Myrerne når til sidst ind i huset, hvis de opdager sprækker i fundament, som de mange myrer så kan udvide. En del af de myrer, som så kommer ind i huset kan bekæmpes med myrelokkedåser. Man kan også bekæmpe myrer med pulver eller sprøjtegift. Man skal HUSKE, at man IKKE må benytte gift på steder, hvor man behandler eller opbevarer madvarer. Her skal myrer bekæmpes med godkendt gift. Der findes gift til myrer, som kan anvendes på disse steder, men giften mod myrerne er ikke så langtidsvirkende. Man kan give flere gange, blot man ikke forledes til at anvende stærkere gift imod myrer på eksempelvis køkkenbordet. Et godt alternativ til bekæmpelse af myrer er effektivt at få lukket huller og sprækker efter myrer. Det kan betyde, at man skal have paneler og gulvtæpper af, for at komme ind til myrernes huller i betonen. Når det er gjort, kan man med specielle rør fylde de små gange lavet af myrer med let og tyndtflydende cement. Myrer vil igen begynde at grave, men man kan sikre huset mod myrer på denne måde.

VIGTIGE tags om “Myrer” i punktform

  • Myrer holder bladlus som husdyr
  • En sværm af myrer betyder flyttedag
  • Mange myrer kan ikke underminere dit hus
  • Bekæmp myrer med gift og cement

Har du myrer over det hele? Så ring på nedenstående nummer og hør om destruktion af myrer og deres myrebo. Kan du ikke komme myrer til livs i dit hus og have, så kontakt os. Vi har mange års erfaring med bekæmpelse af myrer. Vi har utraditionelle midler til bekæmpelse af myrer. Vi anvender forskellige sikre gifttyper til bekæmpelse af myrer. Vi kan bekæmpe dine myrer både inde og ude. Vi fjerner også myrer i deres bo. Bortskaffelse af både myrebo og myreæg. Myrer overlever ikke vores besøg. Du kan ringe og kontakte os ved kontakt på telefon hele dagen om myrer. Vi har mange års erfaring med bekæmpelse af myrer. Vi sidder 6 personer klar til at rykke ud til dig, hvis du skal have fjernet myrer fra din terrasse eller dit hus. Vi holder kvarteret fri for myrer i Herlev og omegn. Vi ser frem til at afhjælpe dig med dit problem med myrer.

Call Now ButtonRing