Myren er et fascinerende væsen, når man ser på de sociale aspekter, der hersker i en myrekoloni. De er ekstremt gode til at organisere sig, og via koordineret sameksistens har de igennem millioner af år udviklet sig til at kunne skabe tætte kolonier, der med succes består af tusindvis af individer, eller med nøje tildelte opgaver.

Indhold på denne side

5 hurtige spørgsmål om myrer

Kan man bekæmpe myrer med bagepulver?

Barepulver(natron), kanel og andre typer at af husholdningsråd kan benyttes i mod myrer, men det vil kun afskærme for myrerne i en begrænset periode. Myrernes stier indendøre kan brydes med disse midler, men fjernes fødekilden ikke, vil myrerne blot finde andre veje.

Hvordan fjerner jeg myrer i græsplænen?

En knap så kendt men skånsom teknik er at placere store plantekrukker fyldt med sphagnum på hovedet over de store passagehuller i plænen. Myrerne vil søge op i krukkerne, og efter 3 uger vil en stor del af boet være at finde i krukken, som så kan bortskaffes. Derefter kan der vandes med kogende vand i mod resten af boet.

Hvordan fjerner jeg myrer i hulmuren?

At fjerne myrer i hulmur og i udhæng på huset er særdeles vanskeligt. En effekt bekæmpelsesmetode vil være at få en professionel til at udlægge gift som de enkelte dyr tager med ind i boet.

Dør myrer om vinteren?

Myrer er flerårige og overvintrer i deres bo i dybe gange under jorden. De vil søge frostfrit, kommer der frost i boet vil de dø.

Hvad spiser en myre?

Myrer spiser alle typer af fødevarer, gerne sukkerholdig. De drikker også, typisk af dug men får også væske igennem den føde de indtager.

Hvad er myrer for nogle størrelser?

I dette afsnit vil vi se på den generelle bestand af myrer, og hvad myrer er for en størrelse.

Sådan ser en myre ud
Myre

De lever i vores haver, og ernærer sig fortrinsvis af søde væsker, som myrerne samler i haven. Samtidig kan de tappe bladlus for en sødlig væske som netop denne type lus afgiver. Der findes eksempler på, at myrer faktisk holder bladlus som husdyr, hvor bizart det end lyder. Det er set mange gange, at myrer kravler op på bladstængler. Her sørger de for at høste bladlusens søde væske. Denne nærmest symbiotiske form for sameksistens blandt myrer og bladlus gør, at myrerne prøver at beskytte bladlusene fra eksempelvis mariehøns. Skulle en mariehøne driste sig til at forsøge at spise bladlusene, så vil den blive angrebet af myrerne.

Det er fortrinsvis hunmyren, der arbejder for boet, og dermed også individer af hunkøn, der samler mad. Maden bæres ned i myreboet, som ligger under huset eller under terrassen. Og det er ikke ualmindeligt at der bor ca. 8.000 myrer i en myretue eller et myrebo. Myrer lever i sociale samfund, små som store.

Ved vore boliger lever de fortrinsvis under fliser eller langs soklen. Arbejdermyrerne er desværre eminente til at finde vej ind i vore huse. Myrer har en meget sød tand, og tiltrækkes især derfor særligt af søde fødevarer. De kan optræde i hundredvis og være til stor gene for husets beboere. Myredronningen overvintrer f.eks. under soklen på huse.

Sort havemyre

Sort Havemyre
Sort havemyre

Den sorte havemyre er den mest almindelige myreart i Danmark. Den findes i tusindtal i vores haver og i øvrigt også i naturen omkring os. Arbejder myrerne bliver typisk op til 4-5 mm og dronningerne op til 15 mm.

I det tidligere forår kommer myren frem fra sit underjordiske bo og begynder at lede efter føde. Har man myrer i boligen vil man typisk se, at der er udgravet materiale fra sokkel eller fra fuger i fliser. På dette tidspunkt af året kan man med fordel starte en bekæmpelse af myrerne, da de på dette tidspunkt er sultne og ukritisk fragter mad ned i boet, der påbegynder opstart efter vinteren.

Bekæmpelse af flyvemyrer

I efteråret ser man, specielt i sensommeren, de kendte flyvemyrer. Denne sværm at myrer er dronninger, der forlader boet for at søge nye steder at etablere myrebo. Oplever du disse sværme er det en god idé at opstarte en bekæmpelse, men i modsætning til bekæmpelse i foråret skal du her benytte bekæmpelsesmiddel til sværmende insekter.

Læs mere om sorte havemyrer her.

Faraomyre

Faraomyre

Faraomyren er en ganske lille 1,5-2 mm lang lys/gullig myre. Den blev observeret i Danmark første gang i 1920 og lever kun indendørs i opvarmede huse. Faraomyren lever ligesom vores almindelige myrer i sociale samfund. En lejlighed kan f.eks. have flere boer med op til 100.000 myrer.

Vær opmærksom på at faraomyren kan være en smittespreder af adskillige sygdomme, og den er kendt for at være altædende. Læg dertil at den kan trænge ind under f.eks. bandager og dermed er den hadet af sygehuse og sygehuspersonale.

Faraomyrer kan de findes overalt i boligen.

Konstaterer du faraomyrer i din lejlighed, skal du omgående reagere på det og kontakte skadedyrsbekæmperen, så hele ejendommen kan blive undersøgt, for de her skadedyr spreder sig let fra lejlighed til lejlighed langs rør m.m.

Det kan være en svær opgave at bekæmpe faraomyrer i en større ejendom, da indsatsen er skønne spildte kræfter, hvis ikke alle faraomyrerne udryddes.

Læs mere om faraomyren her.

Myrer og deres levevis

Myrebo i terrasse
Myrebo i terrasse

Mange er ikke klar over det, men det er i det tidligere forår, at nu, man skal begynde at tage fat om problemer med myrer. Har du myrer i haven, så kan du pudre eller sprøjte imod dem.

En lille sjov detalje er, at anlægger du bed i haven i det tidligere forår, så kan du være sikker på, at det vil vælte med myrer i beddet. Årsagen er, at der er mange gode gemmesteder i frisk spagnum. Desuden er det let for myrerne at grave i. Så et nyplantet bed får ofte besøg af rigtig mange myrer.

Citat: “Alle myrer vågner op til dåd. De graver og underminerer terrasser i løbet af sommeren. Bekæmp disse skadedyr allerede i foråret. Ring til Absolut Skadedyrsservice og tal med vores eksperter og få et uforpligtende tilbud på myrebekæmpelse”.

Myren er en kendt gæst

Myrekoloni under gulv
Myrer under gulv i bryggers

“Langt de fleste i Danmark kender til problemer med myrer.” – Der er ikke den person, som har enten moret sig med myrer som barn eller bandet over dyrene som voksen. Mange myrearter lever i bedste velgående i de danske haver, og selvfølgelig har vi dem også i skove og på enge, men det vigtigste at behandle og sætte ind imod er naturligvis myren i din have.

De kan være ganske plagsomme at have i haven, og ikke mindst, når de finder indendøre, hvor de nemt kan tage ophold under gulve og i hulmure i vægge – endog er der set kolonier på lofter over udhæng på huse.

Sådan kommer myrer omkring

Når myrer sværmer, betyder det, at der er udklækket myreæg, som viser sig at indeholde nye dronninger. Dronningemyren har vinger, og denne myre vil søge efter et nyt sted at opbygge et myrebo.

Sværmende myrer kan opleves i tusindvis, og når de sværmer, vil du også opleve, at der i dagene op til og efter er ekstra mange fugle og større insekter i luften. Når de mange myrer sværmer, bliver luften fyldt med tusindvis af flyvemyrer, som skal ud at skabe nye myrekolonier.

Sådan kommunikerer myrer med hinanden

Myrer på terrasse

Myrer “snakker med hinanden” via feromoner, som indikerer, at det nu er tid til, at myrerne skal flyve ud og afdække nye områder.

Faktisk kan en myre flyve op til flere kilometer, men det er kun de allerfærreste, der når så langt. De få myrer, der rent faktisk slipper afsted fra udgangspunktet uden at blive spist, kan være heldige at blive fanget af god luft. Sker det, så bliver myrerne ofte ført langt bort.

Myrer kommer selvfølgelig også omkring ved at kravle, men det er typisk for at servicere myreboet, og her er det arbejdermyrerne, som sørger for, at de øvrige myrer i boet overlever.

Har du myrer i huset?

Det er en skrøne, når nogle påstår, at myrer kan underminere huset.

Den almindelige sorte havemyre, som denne side handler om, kan ikke underminere et hus, og det er faktisk helt almindeligt, at myrer graver sig ned under soklen på huset. Her graver de gange, som delvist kollapser, og derefter genopbygges af andre myrer.

I forhold til underminering af et hus, så er myrer simpelthen for små til at kunne skabe et netværk af gange under en et støbt fundament, der kan være til risiko for fundamentet.

Myrer graver mange gange, men de udgør ingen risiko.

Der findes dog enkelte undtagelser for reglen, men det er uhyre sjældent, at huse falder ned i udhulede myregange. Problemerne opstår, når gulve eller terrasser synker, hvilket rent ud sagt bliver til K1 på en tilstandsrapport.

Der er meget få eksempler på, at myrer har gravet og benyttet et bestemt myrebo i flere dekader. Sådanne myrebo kan have gange, der er flere meter dybe.

Nogle af historiens værste eksempler er myrer, der har gravet i over 100 år på det samme bo. Her skulle der en gravemaskine til at fjerne hele myreboet efter, at alle myrer var slået ihjel med meget heftig myregift. Dette enorme myrebo indeholdt millioner af myrer og dækkede et kæmpe areal, men det sker så sjældent at en myretue eller et myrebo forbliver aktivt i så mange år, at det kommer til at udgøre en fare for mennesker.

De almindelige myrer i haven er dermed ikke til gene for bygninger eller lignende. Myrer kan derimod være til stor gene, når de forgriber sig på mad eller trænger ind i huset, og det er meget træls. Den gode nyhed her er dog at myrer, der trænger ind i dit hus kan bekæmpes.

Myrebekæmpelse indendørs

Absolut Skadedyrsservice har professionel ekspertise og erfaring i bekæmpelse af myrer indendørs og i øvrigt alle skadedyr. Kontakt os for evt. gratis rådgivning om hvad du kan gøre her og nu eller decideret myrebekæmpelse via os, så du professionelt og effektivt slipper af med plagen.

Bekæmpelse af myrer

Det absolut vigtigste ved myrebekæmpelse er at få fjernet myreboet, men det er ofte en umulig opgave, da myrerne helst bor under fliser eller under gulvet i selve boligen.

At bekæmpe sorte havemyrer som privatperson er samtidig en nærmest umulig opgave, da håndkøbsprodukterne ikke har en langtidsvirkende effekt.

Absolut Skadedyrsservice bruger produkter med langtidseffekt, og det er faktisk myren selv, som bringer giften med sig ned i myreboet. Absolut Skadedyrsservice har professionel ekspertise og erfaring i bekæmpelse af myrer og alle øvrige skadedyr. Kontakt os gerne for evt. gratis rådgivning eller bekæmpelse af myrer. Vores produkter er godkendt af Miljøstyrelsen og lugtfri, så du kan opholde dig i din bolig igen allerede 10 minutter efter behandling.

Hurtig bekæmpelse af myrer

Det er ikke nemt at bekæmpe myrer, da de ofte graver sig ned under terrasser eller ned under husets fundament. Et andet sted myrer ynder at indlogere sig, er under rådnede træstubbe. Fælles for disse myreboer er, at myrerne altid vil søge efter føde i de absolut nærmeste omgivelser.

Myrer underminerer fliser på terrasse

Det betyder ofte, at myrerne vil trænge ind i huset – enten ved at følge kanaler med vandrør eller andre ledende kanaler i huset, der eksempelvis er små sprækker.

Myrer følger disse små menneskeskabte gange og så udvider de ellers disse gange, så andre myrer kan udnytte passagerne.

Her vil du – efter at myrer har fundet fodfæste omkring huset – efterfølgende opleve, at myrer pludselig får hul ind i huset nede ved panelerne. Indgangene genkendes på sandkorn og andre bittesmå efterladenskaber efter myrernes graverier. Myrerne når til sidst ind i huset, hvis de opdager sprækker i fundamentet, som de mange myrer så kan udvide.

En del af de myrer, som så kommer ind i huset, kan bekæmpes med myrelokkedåser, som fås i mange byggemarkeder m.fl. Du kan også bekæmpe myrer med pulver eller sprøjtegift, men du SKAL HUSKE på, at du IKKE må benytte gift på steder, hvor du behandler eller opbevarer madvarer.

Er er madopbevaring eller tilberedning, så skal myrerne bekæmpes med godkendt gift. Der findes gift til myrer, som kan anvendes på disse steder, men denne gifttype er ikke så langtidsvirkende. Der kan gives gift flere gange, blot man ikke forledes til at anvende stærkere gift imod myrer på eksempelvis køkkenbordet.

Husk på at du og din familie formentlig ofte spiser mad eller tilbereder den lige der på køkkenbordet.

Miljøvenlig myrebekæmpelse

Et godt alternativ til den normale bekæmpelsesform er et mere miljøvenligt tilsnit. I al sin enkelthed går det ud på at sikre boligen bedre. I miljøvenlig myrebekæmpelse kan indgå; Effektivt at få lukket huller og sprækker efter myrer. Det kan betyde, at du skal have paneler og gulvtæpper af, for at komme ind til myrernes huller i betonen. Når det er gjort, kan du med specielle rør fylde de små gange lavet af myrer med let og tyndtflydende cement. Myrer vil utvivlsomt igen forsøge at grave, men du kan sikre huset mod myrer på denne måde.

Vigtigt at huske om myrer

  • Myrer holder bladlus som husdyr
  • En sværm af flyvemyrer betyder flyttedag
  • Myrer kan ikke underminere dit hus
  • Bekæmp myrer med gift og cement

Få professionel hjælp til myrebekæmpelse

Har du myrer over det hele? Så ring til Absolut Skadedyrsservice og hør om destruktion af myrer og deres myrebo. Kan du ikke komme myrer i dit hus og din have til livs, så kontakt os. Vi har adskillige års erfaring med bekæmpelse af myrer. Absolut Skadedyrsservice benytter både traditionelle og utraditionelle midler til bekæmpelse af myrer. Og vi anvender forskellige sikre gifttyper i kampen. Vi kan bekæmpe dine myrer effektivt både inde og ude og fjerner også myrer i deres bo. Du kan ringe til os hele dagen om myrer. Vi sidder 6 personer klar til at rykke ud til dig, hvis du skal have fjernet myrer fra din terrasse eller dit hus.

Latest posts by Henri Mourier (see all)
    Call Now ButtonRing