//cdn.cookie-script.com/s/fcb5a10bc455feabe672954940bbf9fa.js Duesikring + duebekæmpelse → bekæmpelse af duer. Få tilbud her
Duer ved hus
Duesikring med pigge

Absolut Skadedyrsservice har mange års erfaring med duer og duesikring i form af bl.a. oprens og desinficering.

Vi indfanger duerne og rådgiver om forebyggelse, som f.eks. udspænding af tynd, rustfri ståltråd eller nylonsnore nogle få centimeter over gesimser eller tagrygge. Dette kan forhindre duerne i at sætte sig på dem. 

Et system af stikkende ståltråde, spyd, en slags “fakirer”, som kan fastgøres til f.eks. gesimser, gør dem ubeboelige for duerne. 

Absolut Skadedyrsservice er professionelle fagfolk med erfaring i bekæmpelse af alle skadedyr. Kontakt os for gratis rådgivning eller bekæmpelse.

Artikel

Sidst opdateret 19. juni 2014.

Duen kaldes også “den flyvende rotte” og er en lige så stor smittespreder som netop rotten. Den kan give luftvejs- og allergigener samt meningitis, salmonella og papegøjesyge. Deres ekskrementer, som indeholder urinsyre, ætser og nedbryder stort set alle materialer.

Duer optræder i meget stort antal i de danske byer. Arten i byerne er den europæiske klippedue. Den ynder at sidde i højderne med fast grund under fødderne og duerne skal ikke bruge meget plads for at klare sig, hvilket er et af deres karaktertræk.

En duerede består ofte af dueekskrementer plus nogle enkelte strå eller pinde. Det er her duerne påbegynder æglægning i det tidlige forår og de kan nå at få en halv snes unger, der er flyvefærdige i løbet af sommeren.

Duerne yngler på bygninger, og deres rede fungerer samtidig som udklækningssted for skadedyr såsom duemider, lopper og klanner.

Duen er en smittebærer

Flere duer
Indfangning af duer fra fladt tag

Citat Tommy: “Nu nærmer tiden sig, hvor folk begynder at besøge deres sommerhuse. Og dermed opdager folk, hvor meget mist, duer har lavet hen over vinteren på terrasser, tage, udhæng og i garager. Også de som har ferielejligheder opdager, at foråret byder på mange duer, der bygger på tage, gesimser og i udhæng”. 

Det er svært at forestille sig dem som plagsomme dyr. Når man ser på duer, kan de være et decideret prægtigt syn i bybilledet, såvel som på strand og i skov. 

Ikke desto mindre kan duer være en virkelig irriterende plage. 

Duerne formerer sig hurtigt og er desuden flokdyr. Dette syn ses ofte i byerne, hvor fuglene samles for at tigge mad hos forbipasserende.

Men husk altid på at duer er smittebærere, da ekskrementer fra duer kan indeholde mange bakterier, sporer og vira. 

Godt nok tørrer sådan en duelort, men tørheden gør den ikke mindre skadelig. 

Man bør altid notere sig, at duer ikke kun er berigende for vore omgivelser, men altså også kan bringe smittefarer til huse.

Derfor er det vigtigt, at omgås duer med respekt.

Duelort er ødelæggende

Kender du det, at du finder duelort på arealer, hvor det ikke er ønskeligt?

Med vores mange år i skadedyrsbranchen har vi set adskillige eksempler på, hvorledes duer har ødelagt både hustage og biler ved at lave på disse. Det skyldes at, duelort indeholder syre. 

Når duer skider på eksempelvis biler, da vil duens lort tørre ind. Og når der så kommer regnvand til det indtørrede fæces, da vil der udvikles syre, som vil skade lakken på bilerne. 

Det er klart, at der skal mere end et par duer til at din bil får en syreskade. Men duer i hundredevis kan gøre betragteligt skade. Derfor er netop dette problem større i storbyer og tæt bebyggelse. Og det begrænser sig ikke udelukkende til biler, men også f.eks. altaner.

Oplever du duelort som et stort problem på din altan, skal du have fat i en skadedyrsbekæmper.

Affald lokker duer i byen

Når sommeren melder sin ankomst og tager varmen med, så dukker duerne også op. De søger føde og da vi ikke er alt for gode til at bortskaffe madaffald har de masser af fødekilder i storbyerne. Der blev i fjor rapporteret mere end 10.753(red.) duer på Den Røde Plads i Moskva. 

Ved Brandenburger Tor i Berlin var tallet nogenlunde det samme og årsagen er enkel. Vores affald lokker duer til! 

Duer flokkes i åbne områder. Ikke – som man måske skulle tror – på grund af varme…

Nej, duer flokkes, fordi vi smider affald og fodrer duerne.

Så når du næste gang befinder dig i de varme byer, bør du huske på, at du lokker duerne til, når du smider rester på gaden. 

Så vil du være med til at bekæmpe duerne på de åbne pladser i storbyerne er metoden ganske simpel: Brug skraldespandene til dit affald i stedet for at smide det på jorden!

Regulering af duer med bl.a. luftgevær

For at regulere duer klassificeret som skadedyr skal du bruge et luftgevær og ikke mindst et gyldigt jagttegn. 

Luftgeværet skal være i kaliber .22, hvilket betyder, at man ikke skyder duer med det almindelige luftgevær, kaliber .177 eller med et 4,5 mm. Duer skal reguleres med en såkaldt salonkaliber.

Et ofte anvendt våben imod duer er den populære, men dyre Air Arms S410. Dette luftgevær kan med lethed regulere duer i tætte områder uden at være til fare for mennesker. 

Hvis du har problemer med duer, så kontakt os med det samme. Vi har stor erfaring med regulering af både krager og duer med luftgevær. 

Der skal naturligvis reguleres duer forsvarligt, og synes du at luftgeværet er lige i overkanten, så overvej duepigge. 

Ring til os og få en snak om, hvorledes vi bedst regulerer duer i dit nabolag.

Vigtigt at huske om duer

  • Duer kan være skadedyr
  • Duelort giver syre
  • Duer lokkes til af affald
  • Duer kan reguleres med luftgevær og duepigge

Kontakt Absolut Skadedyrsservice

Ring til Absolut Skadedyr på tlf. 44 84 43 47. Vi er autoriseret til professionel handling imod duer.

Vi tilbyder en bred vifte af bekæmpelsesmuligheder i forhold til duer, som ikke kommer langt, når vi først har mundingen rettet imod dem.

Oftest skal der flere besøg til for at blive duer kvit, men det kan lade sig gøre.

Absolut Skadedyrsservice har bidraget med regulering, bekæmpelse og duesikring siden midt i 1980’erne, og vi er nu 6 ansatte, der tager sig af duer i og omkring Herlev og Københavnsområdet generelt.

Ring