fbpx

Duen kaldes “den flyvende rotte”. Duen er ligeså stor en smittespreder som rotten og kan give luftvejs- og allergi gener samt menigitis, salmonella og papagøjesyge. Deres ekskrementer, der indeholder urinsyre ætser og nedbryder stort set alle materialer.

Duer optræder i meget stort antal i vore byer. Vores art er den europæiske klippedue. De ynder at sidde i højderne med fast grund under fødderne. Der skal endvidere ikke meget plads til for at duer kan klare sig. Dette er meget karakteristisk for duer.

Bekæmpelse af duer

Tit er due reden kun en kage af ekskrementer med nogle enkelte strå eller pinde. Duerne begynder deres æglægning tidligt om foråret og kan få en halv snes unger på vingerne i løbet af sommeren. De yngler på bygninger og reden er udklækningssted for andre skadedyr som duemider, lopper, klanner som man kan få glæde i ejendomme

Bekæmpelse af duer og duesikring

Duer ved hus
Duesikring med pigge

Absolut skadedyrsservice har stor erfaring med duer, oprens, desinficering og duesikring. Vi indfanger duerne og rådgiver ved forebyggelse, såsom udspænding af tynd rustfri ståltråd eller blot nylonsnore nogle få centimeter over gesimser eller tagrygge kan forhindre duerne i at sætte sig på dem. Et system af stikkende ståltråde, spyd, en slags “fakirer”, som kan fastgøres til f.eks. gesimser, gør dem ubeboelige for duerne.Absolut Skadedyrsservice har en professionel ekspertise og erfaring i bekæmpelse af alle skadedyr. Kontakt os for gratis rådgivning eller bekæmpelse.

Artikel

Sidst opdateret 19. juni 2014.

De plagsomme duer

Flere duer
Indfangning af duer fra fladt tag

Citat Tommy: “Nu nærmer tiden sig, hvor folk begynder at besøge deres sommerhuse. Og dermed opdager folk, hvor meget mist, duer har lavet hen over vinteren på terrasser, tage, udhæng og i garager. Også de som har ferielejligheder, opdager, at foråret byder på mange duer, der bygger på tage, gesimser og i udhæng”.Duer er svære at forestille sig som plagsomme dyr. Ikke desto mindre kan duer være en synderlig plage. Når man ser på duer, er de et prægtigt syn i bybilledet, såvel som på strand og i skov. Generne efter duerne er blot, at de formerer dig hurtigt. Desuden samles duer i flokke. Dette dueensemble ses ofte i byerne, hvor fuglene samles for at tigge mad hos forbipasserende. Duer i flok er ganske underholdende, når man har ungerne med og ønsker at fodre duerne. Der er bare een ting, som man ikke tænker på. Duer er smittebærere. Ekskrementer fra duer kan indeholde mange bakterier, sporer og vira. Godt nok tørrer sådan en duelort, men det gør den ikke mindre skadelig. Det er vigtigt at omgåes duer med respekt. Man bør altid notere sig, at duer ikke kun er berigende for vore omgivelser, men altså også kan bringe smittefarer til huse.

Problemer med duer

Sådan stoppes duerVi har alle en relation til duer. Disse duer beriger vores miljø, hvor vi går og står. Men, vi må desværre erkende, at duer også bærer på forskellige duer. Der er mange sygdomme, som duer kan bære med sig. Der er mange andre skadedyr, som duer kan bære med sig. Et eksempel er møl. Der er ingen grænser for, hvad man kan anholde duer for. Alle duer har det til fælles at de kan være en plage. Plagen består i, at duer kan lade deres duelort på arealer, hvor det ikke er ønskeligt.

Der ses flere eksempler på, hvorledes duer har ødelagt både hustage og biler ved at lave på disse. Duelort indeholder syre. Når duer skider på eksempelvis biler, da vil duens lort tørre ind. Når der kommmer regnvand til det indtørrede fæces fra duelort, da vil der udvikles syre. Denne vil skade lakken på bilerne. Det er klart at en enkelt eller endsige flere duer ikke gør skade. Men duer i hundredevis kan gøre betragteligt skade. Der er mange specielt i de større byer, der er trætte af at duer ødelægger altanen.

Varme duer i byen
Sommeren bringer mange duer til byen. Der er ingen tvivl om, at vi vil se flere duer i byen, når temperaturen stiger. Årsagen til dette er ikke at duer bare godt kan lide at være i byerne, når det er varmt. Nej! Duer følger fødekilden. Derfor ser vi flere duer i byerne, når varmen og sommeren melder sin ankomst. Der blev i fjord rapporteret ikke færre end 10.753(red.) duer på den røde plads i Moskva. Ved Brandenburger Tor var tallet nogenlunde det samme. Årsagen er enkel. Vores affald lokker duer til. Duer flokkes i åbne områder. Ikke fordi – som vi tror – på grunde af varme… Nej! Duer flokkes fordi vi smider affald og fodre duerne. Det er klart at duer søger steder med føde. Så når du næste gang befinder dig i de varme byer, da skal du betænke, at du tillokker duer, når du smider rester på gaden. Duer tillokkes ikke af varme men af rester. Derfor pas lidt på duerne. Ellers begynder man at tage midler i brug for at bekæmpe duer. Specielt duer i byerne bekæmpes. Duer betragtes som skadedyr i byerne. Du tror, at det er på grund af varmen, men det er det ikke. Duer kommer til byen på grund af mad.

Duer og luftgevær imod duer
Der er ikke mange, der er klar over, at man faktisk kan regulere duer med luftgevær. For at regulere duer som skadedyr med luftgevær kræves det, at man har gyldigt jagttegn. Dernæst kræves det, at man benytter et luftgevær i kal. .22. Det betyder, at man ikke skyder duer med den almindelige luftgevær, kaliber .177. Eller 4,5 mm. Duer skal reguleres med en såkaldt salonkaliber. Hvis du har problemer med duer, da kan du trygt henvende dig. Vi har stor erfaring med regulering af både krager og duer med luftgevær. Et anvendt våben imod duer er den populære men dyre Air Arms S410. Dette luftgevær kan med lethed regulere duer i tætte områder uden at være til fare for mennesker. Der skal naturligvis reguleres duer fofrsvarligt. Dette kan udføres således. Duepigge er også et middel mod duer. Ring til os og få en snak om, hvorledes vi bedst regulerer duer i dit nabolag.

VIGTIGE tags om “Duer” i punktform

  • Duer som skadedyr
  • Duer og duelort giver syre
  • Duer lokkes til af affald
  • Duer kan reguleres med luftgevær og duepigge

Ring til Absolut Skadedyr på tlf. 44 84 43 47. Vi er autoriseret til professionel handling imod duer.
Vi kan tilbyde en bred vifte i bekæmpelse af duer. Duer kommer ikke langt, når vi først har haft mundingen rettet imod duerne. Vores midler imod duer er velafprøvede. Vores afvisningsrate er 100% ved gentagne behandlinger imod duer. Der skal flere besøg til for at blive duer kvit. Men, det kan lade sig gøre. Service vedrørende duer har vi bidraget med siden midt i 1980’erne. Vi er nu 6 ansatte, der tager sig af duer i og omkring Herlev. Vi glæder og til at få en opringning fra dig omkring bekæmpelse af duer. Vi glæder os endnu mere til at hjælpe dig af med dine gener fra duer. Vi tager både store og små duer.

Call Now ButtonRing