Lille husmyg

Latin: Culex pipiens
Kort om den lille husmyg

Myg er et kapitel for sig. Alle kender den højfrekvente lyd af en svirrende myg som summer tæt forbi ens øre. Myg kan man nemlig støde på i det meste af landet. Hvis foråret, som danner rammen om myggenes udklækning, har været særlig varmt og regnfuldt, kan der forekomme flere myg end i sæsoner, hvor foråret har været ekstremt tørt. Oplevelsen af hvor mange myg der er, handler nok i højere grad om, hvor i landet man befinder sig. Opholder man sig ved åer, søer og vandløb, vil der altid være mange myg.

I Danmark kender man ca. 30 forskellige stikkende myggearter, hvoraf de fleste kun lever en sæson, og uddør om efteråret. Den lille husmyg (Culex pipiens) hører imidlertid til en gruppe, der overvintrer ved at søge ind i vore huse. For at kunne overleve er de nødt til at finde sig nogle egnede steder, hvor der er tilpas køligt og fugtigt, og hvor de kan sidde uden at blive forstyrret. Man ser derfor typisk myggene sidde på vægge og under kælderlofter eller i udhuse.

Mange myggearter stikker slet ikke, men da de færreste mennesker forstår at se forskel på stikkende og ikke stikkende myg, regnes de alle sammen for skadedyr. Frygten for at blive stukket er også ubegrundet, når det drejer sig om de sværme af hanmyg, som danser i luften i større eller mindre flokke over buske og træer. De er ganske harmløse, for de indtager ikke blod, men lever af nektar fra blomsterne.

Lille husmyg

Biologi og skade

En af de myg, som mennesker ikke plejer at få myggestik af, er den lille husmyg (Culex pipiens). Den foretrækker blod af fugle. Den er ret lille og brunlig og er en af de danske myggearter, der overvintrer i massevis for eksempel i fugtige kældre.

Hunmyggen lægger sine æg direkte på vandets overflade i små klumper. Hvis foråret er særlig tørt kan det forekomme at en del af myggeæggene ikke kommer under vand, eller at pytterne tørrer ud, før larverne er færdigudviklede. Det vil resultere i et år med få myg, men mange af æggene vil sandsynligvis overleve og klække det efterfølgende år. Myggelarverne kan praktisk taget leve i næsten al slags vand. Ikke sjældent yngler de i menneskeskabte beholdere som ligger i det fri, og de går heller ikke ad vejen for vand der er snavset og forurenet.

Skovmyggelarverne og andre myggelarver optræder somme tider side om side med larverne fra den lille husmyg.Det kræver lidt øvelse at se forskel på de enkelte myggelarvearter, men larverne fra husmyg er som regel lidt længere og har mere slanke ånderør end larverne fra de andre arter.

I løbet af en sommer bliver det til flere generationer af myg, og den lille husmyg står ikke tilbage fra de andre arter i den henseende.

Betydning

Den lille husmyg er helt harmløs, da den normalt ikke stikker mennesker.

Forebyggelse og bekæmpelse

Husmyg og andre myg, som trænger ind i soveværelser og lignende steder, kan bekæmpes med et insektmiddel beregnet til brug mod flyvende insekter. Net, tyl eller andre finmaskede stoffer for vinduerne kan bruges til at forhindre, at myggene kommer indenfor.

Der findes også elektriske apparater, hvori man lægger en pille, som efterfølgende afgiver en lille mængde insektgift i rummet. Det tager ret effektivt livet af insekterne i lokalet og får insekter udefra til at afholde sig fra at flyve derind, men den slags apparater virker selvfølgelig ikke udendørs. Blandt andre indendørs tiltag mod myg, kan nævnes de kendte lysfælder, som tiltrækker flyvende insekter og derefter svitser dem eller fanger dem på klæbende materiale. Heller ikke denne metode er praktisk udendørs.

I handelen findes også såkaldte rygetabletter eller myggespiraler, og de har en ret effektiv virkning inden døre. Det tager livet af de myg som findes i lokalet, og insektgiften virker afskrækkende på udefra kommende myg, som vil vende om i døråbningen eller vinduet. Sådanne midler som udvikler røg, kan anvendes når bare der er læ. Dette gælder også i telte og campingvogne og (hvis der er vindstille) på terrassen. Produktudvalget varierer fra år til år i de danske butikker.
 
De fleste myggemidler i form af creme, balsam, stift og spray afliver ikke myggene, men virker ved hjælp af afskrækkende duftstoffer. Sådanne midler kan købes på apoteker. De fleste myggemidler holder myggene på afstand i nogle få timer. Det svenske produkt ”Jungle Oil” med diethyltoluamid virker godt, men er ikke godkendt her i landet. Det må ikke anvendes på børn under 3 år.

Visse udenlandske midler kan give hudirritation hos nogle mennesker og skade visse kunststoffer.

Der findes i Danmark ikke midler som er godkendt til bekæmpelse af myg i det fri, men man kan undgå myggeplager lokalt ved at fylde vandpytter, damme og søer op, men det vil ofte også skade andre former for plante- og dyreliv.

Lignende skadedyr og insekter
Malariamyg

Malariamyg

Malariamyg Latin: Anopheles sp. Skal vi hjælpe ? Skriv til os Kort om malariamyg Hippokrates...

Skovmyg

Skovmyg

Skovmyg Latin: Aedes sp. Skal vi hjælpe ? Skriv til os Kort om skovmyg Alle...

Stor husmyg

Stor husmyg

Stor husmyg Latin: Culiseta annulata Skal vi hjælpe ? Skriv til os Kort om den...

Kilder