Virksomheder

Ønsker du at sikre din virksomhed mod mus, rotter, myrer og lign., kommer Absolut Skadedyrsservice gerne på besøg og rådgiver.

Alle hverdage: 07:00 - 23:00.

Virksomheder generelt

Ønsker du at sikre din virksomhed mod mus, rotter, myrer og lign., kommer Absolut Skadedyrsservice gerne på besøg og rådgiver.

Absolut Skadedyrsservice er autoriseret til at bekæmpe rotter og mus, så i tilfælde af at din virksomhed får ubudne gæster af denne art, kommer vi inden for 24 timer og bekæmper forekomsten effektivt.

Mus og rotter kan være til stor gene på mange forskellige måder. Et tydeligt eksempel herpå er, at mus og rotter er berygtede for at gnave i elkabler. Denne aktivitet kan imidlertid medføre stor fare for defekter og kortslutning. Ud over besværet og udgifterne med reparationer og maskinnedbrud kan gnaveriet også medføre følgevirkninger som produktionsstop og økonomiske tab. Dertil kommer at en kortslutning kan være direkte årsag til brand. Der er heller ingen som ønsker at se deres varer ødelagt af muse- eller rotteekskrementer. Både æstetisk og hygiejnisk er mus og rotter således uønskede i enhver virksomhed.

Absolut Skadedyrsservice tilbyder serviceaftaler, hvor vi regelmæssigt tilser og sikrer virksomhedens bygninger mod indtrængning af skadedyr og bekæmper alle skadedyr.

Fødevarevirksomheder

Levnedsmiddelrelaterede virksomheder er lovmæssigt forpligtede til at sikre sig mod indtrængning af skadedyr, og det er en del af virksomhedens egenkontrol under “Smiley”-ordningen.

Absolut Skadedyrsservice er autoriseret til at bekæmpe rotter og mus, så i tilfælde af at din virksomhed får ubudne gæster af denne art, kommer vi inden for 24 timer og bekæmper forekomsten effektivt.

Hvis du har tegnet en serviceaftale med Absolut Skadedyrsservice, kommer vi regelmæssigt og inspicerer mod alle former for skadedyr. En sådan serviceaftale sikrer ikke alene virksomheden mod skadedyr. Med en serviceaftale sikrer du samtidig virksomheden mod et ødelagt image, skader på inventar og bygninger, ødelagte rå- og færdigvarer, diverse infektionsrisici samt faren for kortslutninger og brand som følge af at mus eller rotter har gnavet i elkabler – samt, ikke mindst, de økonomiske tab som kan opstå i relation hertil.