Branchen for skadedyrsbekæmpelse

Vi er klar over, hvad kunderne – både private og erhverv – behøver, når det drejer sig om skadedyrsbekæmpelse. Derfor har vi også hurtig responstid på vores indsatser.

Ved pludseligt opståede problemer med skadedyr yder vi hurtig skadedyrsbekæmpelse. Dette aftales individuelt og tilfalder fortrinsvis fødevarevirksomheder.

Skadedyrsservice

Vi kan afhjælpe ethvert skadedyrsproblem hos private såvel som hos virksomheder.

Vi tager os af rydning og desinfektion af lejligheder, hvad enten der er tale om dødsfald, mislighold eller anden form for smittefare.

Ring uforpligtende til os og lad os vurdere problemet. Det er ikke vanskeligt at få bugt med de uønskede kryb, men det kræver de rigtige midler. For at benytte de midler vi har til rådighed, skal man være autoriseret skadedyrsbekæmper. Det kræver både erfaring og know-how at udføre jobbet effektivt i boliger – ude som inde. Man kan selv forhindre, at skadedyrene får fast beboelse, men ofte skal der en hurtig og effektiv indsats til. Dette kan Absolut Skadedyrsservice hjælpe dig med.

Som autoriserede skadedyrsbekæmper, har vi en stor viden om skadedyrenes levevilkår, reproduktionsmønstre og spredningsveje. Vi er i besiddelse af de korrekte bekæmpelsesmidler og ved hvordan disse skal benyttes. Ring til os og hør mere om vores ydelser. Hos Absolut Skadedyrsservice kan man altid får et gratis, uforpligtende tilbud.

Lidt om vores kunder

Vores kunder er typisk levnedsmiddelvirksomheder, cafeer, hoteller, kommuner, institutioner, boligforeninger, restauranter, skoler, plejehjem, hospitaler, planteskoler samt privatkunder.

Absolut Skadedyrsservice beskæftiger sig alene med skadedyrsbekæmpelse og fjernelse af skadedyr. Kategorien, dækker over et væld af skadedyr lige fra insekter til gnavere (Rodentia) og videre til fugle og større pattedyr som ræv og mår.

Absolut Skadedyrsservice kører på Sjælland. Har du skader på dit indbo, kan vi hjælpe dig med at vurdere skaden. På denne måde er du sikret, når forsikringen vil have dokumentation.

Bekæmpelsesmetoder og arter

Absolut Skadedyrsservice foretager bekæmpelse af alle typer skadedyr hos private såvel som hos virksomheder.

Der findes mange metoder til udførelse af skadedyrsbekæmpelse og der er mange midler på markedet. For at benytte de midler vi har til rådighed, skal man være autoriseret skadedyrsbekæmper. Det kræver både erfaring og know-how at udfører en effektiv skadedyrsbekæmpelse såvel ude som inde. Der er flere tiltag med selv kan gøre, for at forhindre at få skadedyr inde døre, men en egentlig skadedyrsbekæmpelse kan være vanskelig at udfører selv.

Som autoriserede skadedyrsbekæmper, har vi en stor viden om skadedyrenes levevilkår, reproduktionsmønstre og spredningsveje. Vi er i besiddelse af de korrekte bekæmpelsesmidler og ved hvordan disse skal benyttes. Ring uforpligtigende til os og hør mere om vores ydelser. Hos Absolut Skadedyrsservice kan man altid får et gratis, uforpligtende tilbud på skadedyrsbekæmpelse og skadedyrssikring.

Bekæmpelse af dyr der kan bide, stikke og irritere

Ordene stik og bid bruges i flæng og ikke alle er klar over, hvilke dyr der stikker og hvilke der bidder. Egentlig er det ret simpelt. Når et dyr bider, bruger den munden, også selvom munden er bygget som en sugesnabel. Når et dyr stikker er det med en speciel brod eller krog, der normalt sidder i bagenden.

Der er mange muligheder, når det kommer til dyr der kan bide og stikke i vores hjem. Bliver man bidt når man opholder sig derhjemme, er det første skridt hen imod en løsning på problemet at finde ud af hvad man bliver bidt af. Er der placeret en fuglerede i tagrenden eller et træ ud for vinduet kan der være tale om fuglelopper eller klanner. Har man overnattet et sted, hvor der er risiko for, at man kan have fået væggelus med hjem? Har man hund, kat eller andre husdyr, der kan have fået lopper eller andre uønsket gæster med hjem? Mulighederne er mange og man må i gang med at tænke.

Når man har fundet ud af hvilket dyr der er tale om, kan man igangsætte en skadedyrsbekæmpelse. På apoteket kan man købe midler, der kan bruges direkte på kroppen og som er effektive overfor fx fnat og lus. Er der tale om dyr, der ikke lever direkte på mennesker, men som kun lejlighedsvis kommer frem for at indtage føde, hjælper det ikke at behandle sig selv. Det kan for eksempel være lopper, mider, væggelus osv. I disse tilfælde er det omgivelserne, hvor dyrene holder til, der skal behandles. Skadedyrsbekæmpelse af dyr der bidder eller stikker afhænger meget af hvilket dyr der er tale om. Nogle insekter er forholdsvis lette at komme af med, og andre insekter kræver længerevarende og gentagende behandlinger. Langt de fleste insekter der kan bide og stikke kan bekæmpes med sprøjtemidler. En professionelle skadedyrbekæmper har tilladelse til at bruge andre midler, end dem man selv kan købe i diverse byggemarkeder. Hvis man skal være sikker på en effektiv bekæmpelse, anbefales det derfor at kontakte en professionel skadedyrsbekæmper.

Kulde- og varmebehandling kan desuden være effektivt overfor nogle stikkende eller bidende insekter. Væggelus kan for eksempel ikke tåle temperaturer over 55 grader eller under -18 grader i minimum 3 døgn. Har du været på ferie og er bange for, at du kan have fået væggelus med hjem, er det bedste råd, at du varme- eller kuldebehandler al din bagage inden du bringer den ind i huset. Varmebehandling kan foregå i fx en sauna, varmeovn eller i et varmetelt. Det er vigtigt at kerne temperaturen kommer op på 55 grader. Derfor anbefales det kun at varmebehandle løse genstande. Kuldebehandlingen foregår nemmest i kummefryser eller et fryseskab, hvor al bagagen kan være på én gang.

Bekæmpelse og forebyggelse af dyr i fødevarer

Behovet for professionel skadedyrsbekæmpelse kan variere og som i mange andre tilfælde er forebyggelse en rigtig god ide, når det kommer til skadedyr i fødevarer. Man bør indrette sit køkken eller lager, så forholdende er så ugunstige som muligt for skadedyrene. Fødevarer bør opbevares så køligt og tørt som muligt. Orden og renlighed er af betydning hvis man vil undgå skadedyr i sine fødevarer. Krummer og smuld i kroge og sprækker giver gode muligheder for skadedyr.

Skadedyrene opstår ikke af sig selv. I husholdning får man ofte dyrene ind med kolonialvarer. Nyindkøbte varer bør efterses inden de sættes i skabe eller skuffer. Opbevaring af madvarer i tætlukkede beholdere er en rigtig god ide, men det er ingen garanti, da madvarer allerede kan være inficeret ved indkøb. Mange skadedyr har desuden en utrolig evne til at finde vej ind i tilsyneladende tætlukkede beholdere. I beboelsesejendomme kan dyrene sprede sig fra lejlighed til lejlighed via. Rørgennemføringer o.lign.

I en virksomhed vil dyrene ofte komme ind med råvarer. Man bør derfor undersøge de partier man får leveret og opbevarer råvarer separat fra færdigvarer. På mange fødevarelagere sørger man for at holde temperaturerne relativt lave, da mange skadedyr og især insekter trives bedst ved temperaturer omkring 20 grader eller derover. En del insekters livscyklus går i stå, når temperaturerne er under 15 grader. Er et parti varer inficeret med for eksempel tofarvet frømøl bør man strakt isolerer disse varer, så man minimerer risikoen for, at møllene spreder sig til andre varer. Rutinemæssig kontrol og skadedyrsbekæmpelse kan udføres på steder, der er særligt udsatte når det kommer til dyr i fødevarer.

Skadedyrsbekæmpelse af dyr i fødevarer hos både private og hos virksomheder foregår ved sprøjtebehandling med bekæmpelsesmidler eller ved udlægning af ædegift afhængig af hvilke skadedyr der er tale om. En del af skadedyrsbekæmpelsen er kontrol og rengøring af inficerede områder. Inficerede madvarer bør kasseres, varmebehandles eller fryses ned i minimum 3 døgn ved -18 grader.

Bekæmpelse af dyr i tekstiler

Skadedyrsbekæmpelse af dyr i tekstiler omhandler bl.a. bekæmpelse af klædemøl. Klædemøl og mange andre dyr, som kan angribe tekstiler, er lyssky og det er derfor særligt tekstiler der er gemt væk i skabe og skuffer der er udsatte.

Som del af skadedyrsbekæmpelsen er der en række ting man let selv kan gøre, når det kommer til dyr i tekstiler. Vask, varmebehandling, kuldebehandling og indpakning er effektive metoder til at undgå skadedyr i tekstiler.

Tekstilskadedyrene kan komme mange steder fra; nogle kan endda flyve direkte ind udefra. Fuglereder er i særdeleshed et væsentligt arnested, når det kommer til tekstilskadedyr. I mange tilfælde huser fuglereder et stort udvalg af de potentielle tekstilskadedyr og derfor er en søgen efter sådan i god ide, når man sætter ind med skadedyrsbekæmpelse.

Når man bekæmper dyr i tekstiler, er det som regel ved at sprøjtebehandle de områder, hvor dyrene opholder sig. Det kan for eksempel være klædeskabe eller kommoder. Det er ikke tilrådeligt at sprøjtebehandle selve tøj og tekstiler. Tøj og tekstiler bør varme eller kuldebehandles således, at insekterne ikke overlever. Insekter tåler ikke temperaturer over 55 grader i mere en 30 minutter og langt de fleste overlever heller ikke temperaturer under -18 grader i 72 timer. Man kan derfor enten vaske sit tøj ved minimum 55 grader, tørretumbler det ved minimum 55 grader i 30 minutter eller fryse det ned ved -18 grader i minimum 72 timer.

En bekæmpelse af dyr i tekstiler og tøj er en kombination af sprøjtebehandling af områderne, hvor dyrene opholder sig, samt enten kulde eller varmebehandling af selv tekstilerne. Det er derfor et samarbejde mellem den enkelte der har problemet og der professionelle skadedyrsbekæmper.

Bekæmpelse af dyr i træværk

Der fortages en del byggetekniske foranstaltninger for at undgå råd og svamp i træværk som i store træk er de samme som forebygger angreb af træskadedyr. Det skyldes, at langt de fleste træskadedyr kun trives i træ, der i forvejen er fugtigt eller råddent.

I nogle tilfælde kan træskadedyr komme ind udefra, men som oftest er det os mennesker, der uvidende bringer dyrene ind i vores boliger. Det kan være ved at genbruge brugte trævarer, der har været angrebet eller er angrebet af træskadedyr. Det kan være brænde, der har ligget ude i nogen tid, om som måske er inficeret med træskadedyr. I langt de fleste tilfælde, vil de dyr, som kommer ind med brændet dog ikke angribe træværk i huset og kræver derfor ingen skadedyrsbekæmpelse.

Ingen insekter tåler temperaturer over 55 grader i mere end 30 minutter og det kan udnyttes til bekæmpelse af træskadedyr. Skadedyrsbekæmpelse i form af varmebehandling kan udføres ved at opvarme enkelte genstande i fx en ovn, en sauna eller et tørreskab. Det er vigtigt, at man er opmærksom på, at det er kernetemperaturen der skal være over 55 grader førend skadedyrsbekæmpelsen, er effektiv.

Kulde er lidt en anden sag. Der er stor forskel på, hvordan træskadedyr påvirkes af kulde. Mange af de træskadedyr vi har i Danmark, overlever udendørs om vinteren uden problemer mens andre er afhængige af næste generation, da de voksne individer går til når frostgraderne melder sig.

Hvis man vil kuldebehandle mod for eksempel den almindelige borebille, skal man ned på minus 30 grader i en uge, hvis man skal have en effektiv virkning af skadedyrsbekæmpelsen.
Skadedyrsbekæmpelse i træværk afhænger af hvilke typer træskadedyr der er tale om. Fælles for mange træskadedyr er, at der kræver megen grundighed samt de rette midler at bekæmpe dem. Blandt de mest almindelige træskadedyr i Danmark findes borebillen, som kan skabe store problemer i trækonstruktioner, da de direkte kan være årsag til sammenbrud på konstruktion.

Mange af de midler der bruges til bekæmpelse af træskadedyr, virker også forbyggende imod nye angreb. Normaltvis skal en behandling mod træskadedyr gentages to til tre gange for at opnå det bedste resultat.

I naturen vil det som regel ikke være nødvendigt med skadedyrsbekæmpelse, da mange af vores træskadedyr også er til stor gavn i naturen. De hjælper flittigt til med at nedbryde organisk materiale og er derfor en vigtig del af vores økosystem. Kommer de derimod ind i vores hjem eller trævarer som vi skal bruge, er det en anden sag. Her kan skadedyrsbekæmpelse i rette tid stoppe angreb og minimerer efterfølgerne af et angreb som ellers kan have store konsekvenser.

Bekæmpelse af dyr, der overvintrer eller bor i huset

Når man taler om dyr der bor i huset, og bekæmpelse af disse, er det de større skadedyr der tænkes på. Rotter, mus og husmår er nogle af de dyr, der finder sig til rette tæt på os mennesker selvom vi finder dem meget uvelkommen. Skadedyrsbekæmpelse af dyr der bor i huset, kan foregå på mange måde.

Flytter der en husmår ind på loftet er det oftest i huse der ikke er beboet hele året. Husmåren kan godt lide fred og ro, og er egentlig ikke så glad for os mennesker. Derfor er løsningen også lyd og lugt af mennesker.

Hvis man gerne vil af med en uinviteret husmår på loftet, kan man forsøge sig med at sætte en radio op på loftet hvor den holder til. Man kan forsøge sig med afklippet hår fra den lokale frisør, som man kan drysse lidt ud på loftet. Alternativt kan man forsøge sig med levende fangende fælder, og så sætte husmåren ud et andet sted.

Med rotter og mus kan man gå lidt mere barskt til værks. Indendørs skadedyrsbekæmpelse af rotter og mus foregår som regel med smækfælder. Fælderne sættes op i de områder, hvor dyrene færdes og så må man vente til fælder klapper. Rotter og mus lærer hurtigt hvad en fælder betyder og hvordan den virker, man skal derfor tænke sig om, når man opsætter fælderne. Vælg et godt lokkemiddel, der klistrer eller sidder godt fast på fælderne. Det gamle trist med ost eller spegepølse er ikke det bedste, de både mus og rotter har vist sig yderst kompetente til at liste de små faste stykker mad ud af fælderne.

Lugte, lyde, spor og ekskrementer

Ofte er det lugte, lyde og spor efter skadedyr der får os til at tænke, om det er nødvendigt at kontakte en skadedyrsbekæmper.
Når der er tale om større skadedyr, er det ofte lyde, der giver os den første indikation på, at der er uønskede gæster i vores bolig. Det kan være en mus der prøver at gnave sig gennem et panel eller flere mus der løber rundt på loftet. Det kan være en rotte, der grundet dens størrelse, er noget mere støjende end musen. Blandt rotter er det meget normalt med små interne kampe og stridigheder og derfor vil man ofte høre små skrig og hvin.

Flagermus kendes på deres små kradselyde og hvin eller piv de kommer med, når de om dagen går i skjul. Flagermus er især aktive omkring solnedgang, hvor de vågner op, og gør sig klar til natten jagt.

Også mindre dyr kan gøre sig bemærket ved deres lyde. Et hvepsebo i hulmuren kan lyde meget voldsomt inde fra boligen og den konstante summen vil øges stærkt, hvis man banker på væggen i det område lyden kommer fra, da de hårdt arbejdende hvepse kan mærke vibrationerne.

Mange lyde fra skadedyr er ganske velkendte for en skadedyrsbekæmper, men i mange tilfælde er det nødvendigt for den enkelte boligejer at konstaterer hvilke typer dyr der er tale om inden en skadedyrsbekæmper tilkaldes. Det kan være meget vanskeligt at gøre noget kun på baggrund af lyde som den enkelte boligejer hører.

En ubehagelig lugt i boligen kan opstå, hvis et eller flere dyr har taget ophold. Det kan både være insekter som melmider og kakerlakker og det kan være større skadedyr som mus, rotter eller flagermus.

Både rotter og mus foretager duftafmærkninger ved brug af deres urin og ekskrementer. Er der flyttet rotter eller mus ind i din bolig vil en skarp lugt ret hurtigt opstå. En lignede lugt kan også opstå, hvis en flagemuse-koloni er flyttet ind på loftet.

En rådden lugt i huset i forbindelse med skadedyr kan opstå, hvis fx en mus eller rotte ligger død under gulvet eller på loftet. Det kan være af helt naturlige årsager dyret er dødt, men det kan også være i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse og giftudlægning. Man bør derfor overveje sine bekæmpelsesmetoder, hvis der bekæmpes rotter eller mus i beboelse.

Som med lyde, kan en egentlig skadedyrsbekæmpelse ikke sættes i gang på baggrund af lugte. Det er nødvendigt at finde årsagen til lugten før en skadedyrsbekæmpelse kan sættes i gang. Der kan være mange årsager til lugte i en bolig og skadedyr er ikke nødvendigvis årsagen.

Et ganske tydeligt tegn på skadedyr er ekskrementer. Selv helt små insekter som væggelus kan konstateres på baggrund af deres efterladenskaber. Væggelus afsætter små blodholdige sorte pletter på fx træværk under sengen. Kakerlakker efterlader deres ekskrementer overalt hvor de færdes, de er små og aflange og kan genkendes på de skarpt afskårne ender og de længdegående riller.

Brian i dragt til bekæmpelse af hvepse

Brancheforeningen for skadedyrsbekæmpere, logoAbsolut Skadedyrsservice A/S
Vi yder professionel skadedyrsbekæmpelse og kontrol af alle typer skadedyr. Vi har eksisteret i mere end 30 år, og har dokumenteret viden om effektiv og ren indsats imod skadedyr. Vi er medlem af Brancheforeningen for skadedyrsfirmaer og dermed underlagt statens kontrol for korrekt håndtering af midler imod skadedyr og skadedyrsbekæmpelse.

8 års godt samarbejde

Søren fra Baldersbo

Absolut Skadedyrsservice A/S har i mere end 8 år været vores foretrukne leverandør af services inden for skadedyrbekæmpelse. Absolut har desuden fjernet mågeproblemer i samarbejde med falkonertjeneste til stor tilfredsstillelse.

Søren B. Christiansen
Baldersbo

God »behandling«

Kent fra AAB

Vi benytter Absolut Skadedyrsservice A/S i og omkring vores afdelinger på hele Sjælland. Vi har altid god kontakt og kan ringe, når problemerne er der. Vi føler os godt behandlet, også i hensynet til prisen.

Kent Petersen
AAB

Fuld tilfredshed

I over 10 år har vi benyttet Absolut Skadedyrsservice A/S. Altid har det været med fuld tilfredshed. Nøgleord har været hurtig udrykning og grundig rapportering. Vi er yderst tilfredse og kan kun anbefale dem som samarbejdspartner.

Elias Liasi
Bispebjerg Hospital

Fleksibilitet og tillid

Klaus fra Persano

Vores omsætning er direkte afhængig af, at vores produktionslokaler altid lever 100% op til myndighederne krav. Et mange årigt samarbejde, fleksibilitet og omhyggelig tilgang til arbejdet gør, at vi kun kan give de bedste anbefalinger.

Klaus Hein
Persano

Effektiv og hurtig

Jørn fra FSB

Tak for professionel, hurtig og ikke mindst effektiv respons. Det er rart at have en samarbejdspartner, man trygt kan regne med løser de problemer, som vore lejere må have. De bedste anbefalinger til Absolut Skadedyrsservice herfra.

Jørn Kaas
FSB
Call Now ButtonRing