Frømøl Frømøl

Historie Frømøl er nært beslægtet med sommerfugle, og visse natsommerfugle (natsværmere) i denne orden (Lepidoptera) kaldes også møl. Ordet Lepidoptera stammer fra oldgræsk og betyder…

Sølvkræ Sølvkræ

Biologi og skade for sølvkræ Sølvkræ lever frit i naturen i det sydlige Europa og i dele af Asien, gerne under sten og i huler…

Pelsklanner Pelsklanner

Historien om pelsklanner Betegnelsen klanner stammer fra et gammelt oldnordisk ord, som betyder skade eller fortræd, hvilket passer meget godt på klanneres levevis, som ofte…

Tæppebille Tæppebille

Historie Tæppebillen har formentlig været kendt af vore forfædre langt tilbage i historien. Det menes for eksempel at det var tæppebillelarver, som bekymrede Odysseus, da…

Pelsmøl Pelsmøl

Historie Pelsmøl er en art som har levet i Danmark meget længe. I naturen har pelsmøllet flere naturlige levesteder, herunder i fuglereder, som giver møllet…

Klædemøl Klædemøl

Historie Klædemøllet (Tinea pellionella) er ikke en art som lever frit i Danmark. Det stammer fra varmere himmelstrøg, og fik først mulighed for at leve…

Ring