Dræberhvepse Dræberhvepse

Historie De frygtindgydende benævnelser ”dræberhveps” eller ”dræberbi” anvendes i folkemunde om både hvepse, bier og gedehamse, hvor enkeltindivider eller flokke af disse dyr opfattes som…

Hundeloppe Hundeloppe

Historie Hundeloppen (Ctenocephalides canis) er et insekt af Siphonaptera-ordenen og Pulicidae-familien, og den tilhører Ctenocephalides-slægten, som blandt andet også omfatter katteloppen. Når en hund får…

Skorpion Skorpion

Historie Skorpioner (Scorpionida) er leddyr (Arthropoda) i underrækken af klosaksdyr (Chelicerata) og hører til spindlerne, hvor man også finder edderkopper, mejere og mider. Findes der…

Pindsvin Pindsvin

Historie Pindsvinefamilien (Erinaceidae) består af insektædende pattedyr, og det europæiske pindsvin (Erinaceus europaeus) er den art, vi støder på i Danmark. Selvom man kalder pindsvinehunnen…

Jordbi Jordbi

Bier og gedehamse forveksles jævnligt med hinanden, og de har da også visse fælles træk, men for det trænede øje er der store og tydelige…

Fugleloppe Fugleloppe

Biologi og skade Fugleloppen (Ceratophyllus gallinae) er en blodsugende brunlig loppe, der på mange måder ligner katteloppen – og også jævnligt bliver forvekslet med denne.…

Stor husmyg Stor husmyg

Historie Man kan støde på myg i langt det meste af landet. Hvis foråret, som danner rammen om myggenes udklækning, har været særlig varmt og…

Lille husmyg Lille husmyg

Historie Myg er et kapitel for sig. Alle kender den højfrekvente lyd af en svirrende myg som summer tæt forbi ens øre. Myg kan man…

Malariamyg Malariamyg

Historie Hippokrates menes at være den første der beskrev sygdommen malaria. Den kaldes også sumpfeber og koldfeber, og er en alvorlig og potentielt livsfarlig infektionssygdom,…

Skovmyg Skovmyg

Historie Alle kender den højfrekvente lyd af en svirrende myg som summer tæt forbi ens øre. Myg kan man nemlig støde på i det meste…

Hugorm Hugorm

Historie Normalt henfører man tilstedeværelsen af giftslanger til mere eksotiske egne af jorden, men en enkelt giftslangeart findes både i hele Europa og her i…

Fnatmide Fnatmide

Historie Fnat (scabies) er en smitsom og stærkt kløende hudsygdom som skyldes et angreb af fnatmiden, der som parasit lever i hudens yderste lag. Historisk…

Sengemide Sengemide

Biology and damage Sengemider is also known as house dust mites, and there have probably been house dust myths as long as there have been…

Stikflue Stikflue

Historie Ud over den almindelige stueflue (Musca domestica) forekommer der her til lands en flueart, som kan være meget generende i landbrugsområder, nemlig stikfluen (stornoxys…

Menneskeloppe Menneskeloppe

Historie Der var engang hvor menneskeloppen (Pulex irritans) var meget almindelig i vore beboelser. Det var i gamle dage, hvor den personlige hygiejne, rengøringsstandarden og…

Katteloppe Katteloppe

Historie Selvom der findes både kattelopper (Ctenocephalides felis) og hundelopper (Ctenocephalides canis), er der almindeligvis tale om et angreb af kattelopper, også når hunden kradser sig.…

Mår Mår

Historie Husmåren er ret udbredt i Europa og Asien. Den findes imidlertid ikke i England, og Danmark er det eneste af de nordiske lande, hvor…

Husskolopender Husskolopender

Historie Skolopendre (Chilopoda) minder ved første øjekast lidt om tusindben, da de begge er myriapoder (af græsk myrias ’titusinde’ og pous ’fod’), langstrakte fladtrykte landlevende…

Skovflåt Skovflåt

Biologi og skade for skovflåten Her til lands er skovflåten generelt meget almindelig, selvom den i visse egne er en sjælden gæst. Skovflåten foretrækker nemlig…

Væggelus Væggelus

Væggelus (Cimex lectularius) Anslået læsetid: 13 Minutter Få skadedyr er så irriterende og svære at få has på som væggelus - her kan du læse…

Rotte Rotte

Historie I Danmark forekommer næsten udelukkende den brune rotte (Rattus norvegicus), også kaldet vandrerotten, som stammer fra Østasien. Den har stor tilpasningsevne og kræver mindre…

Murbi Murbi

Historie Murbien er en af de omkring hundrede arter af enlige bier, som findes i Danmark. Som det fremgår af navnet danner murbier ikke organiserede…

Humlebi Humlebi

Historie "Humlebien kan ikke flyve, men den ved det ikke, så derfor flyver den bare alligevel". Dette er en af de mest citerede videnskabelige påstande,…

Hovedlus Hovedlus

Historie De tre arter af lus, som lever på mennesker, er hovedlus (Pediculus capitis), kropslus (Pediculus humanus) og fladlus (Phthirus pubis). Denne gennemgang beskæftiger sig…

Honningbi Honningbi

Historie Bihonning har i årtusinder været meget eftertragtet, og derfor har mennesker også i årtusinder haft en særlig interesse for honningbien, som er en af…

Fladlus Fladlus

Biologi og skade De tre arter af lus, som lever på mennesker, er hovedlus (Pediculus capitis), kropslus (Pediculus humanus) og fladlus (Phthirus pubis). Denne gennemgang…

Almindelig gedehams Almindelig gedehams

Historie Gedehamse er letgenkendelige med deres sort-gule tegninger, "hvepsetaljer" og følehorn, der minder om hornene på en ged (Heraf navnet). I Danmark findes 7 forskellige…

Ring