Skadedyrsbekæmpelse Greve

Greve er et område, der både består af boligblokke og lejligheder, ligesom der også findes villaer og rækkehuse. Det er derfor forskellige typer af udfordringer, man står overfor i forhold til skadedyr. Hos absolut Skadedyrsservice A/S bekæmper vi skadedyr og klarer alt fra mindre opgaver hos private til større opgaver ved boligselskaber, hvor det virker uoverskueligt eller umuligt for den pågældende vicevært.

Alle hverdage: 07:00 - 23:00.
Skadedyrsbekæmpelse ved private i Greve

Uanset om ens hus måtte være af ældre eller nyere dato, kan der opstå problemer med skadedyr. Typisk ser man således dyr som myrer, mus og biller, der lægger vejen forbi huse. Eksempelvis kan etplanshuse, der er støbt i jorden, have problemer med myrer, der kan trænge op igennem bittesmå revner i betonen. Myrene kan have kolonier på steder, man ikke umiddelbart kan se, hvorfor problemet kan være ret stort, før man opdager dette. Dertil kommer, at det kan føles som om, at myrerne dukker op et nyt sted, når man har fået det gamle sted slået ned. Her kan det være nyttigt med en skadedyrsbekæmper, der får håndteret problemet én gang for alle, hvor man får fundet roden til problemet, således man ikke blot symptombehandler.

At bekæmpe for en virksomhed

Når man er virksomhed, er det alfa og omega, at man hurtigt får bekæmpet eventuelle problemer med skadedyr. Således kan det have store konsekvenser for ens virksomhed, ligesom det kan plage medarbejdere og andre, der besøger matriklen.

Skadedyrsproblemer kan føre til anmærkningerne og sanktioner fra myndighederne, hvorfor det er vigtigt at få bekæmpet ethvert problem med en målrettet og hastig indsats, som det eksempelvis er tilfældet her.

Dertil kommer, at det er endnu vigtigere at få gjort bugt med problemet, hvis der håndteres fødevarer i virksomheden. Således kan det eksempelvis være nødvendigt at lukke firmaets kantine og køkkenet, hvis der findes skadedyr, der bærer sygdomme eller lignende. Hvis virksomheden sælger fødevarer, der er forarbejdet på området, er det naturligvis uacceptabelt med nogen form for skadedyr.

Derfor er det vigtigt med en stærk samarbejdspartner, når problemet opstår, således dette kan blive elimineret, ligesom det også er vigtigt at gøre nogle præventive tiltag, således problemet ikke opstår på ny.

Boligselskaber og skadedyr

I Danmark har alle udlejere pligt til at få fjernet eventuelle skadedyr uden lejeren oplever udgifter i den forbindelse. Hvis der således konstateres skadedyr af den ene eller anden art, har udlejer pligt at gøre noget ved problemet. Eksempler herpå kan være duer, der er fløjet ind på loftet, vilde katte der har båret lopper ind i kælderen og lignende.

Det kan dog også være noget mere alvorlige problemer som termitter, der æder sig ind i træværket, hvilket kan være yderst farligt for konstruktionen, gnavere der bærer sygdomme med sig rundt omkring og lignende skadedyr, hvor en hurtig indsats er nødvendig, hvorfor dette altid bør tilstræbes.

Lejere står dog heller ikke helt uden ansvar. Hvis man således er beboer i en ejendom, der oplever forekomst af skadedyr, har man pligt til at melde dette til udlejer. I tilfælde af, at man undlader at melde forekomsten af skadedyr, gøres lejer ansvarlig, da lejer i sådanne tilfælde medvirker, at den nødvendige skadedyrsbekæmpelse ikke igangsættes i rette tid, hvilket blot medfører skader af et større omfang end ellers.