Skadedyrsbekæmpelse København

I adskillige store byer rundt omkring i verden kæmper man mod skadedyr. Det samme gør sig gældende i dette lands hovedstad, København, hvor alt fra store rotter til små biller findes. I de store byer er der nemlig særdeles gunstige forhold for skadedyr, hvorfor dette skaber grobund for store mængder af disse uønskede væsener.

Alle hverdage: 07:00 - 23:00.

Store byer kæmper mod skadedyr

I Københavns Kommune har man således i mange år gjort alverdens indsatser for at rykke hurtigt ud, når der er problemer med skadedyr. Hvis man således ser en rotte indendørs i en institution, ved en fødevarevirksomhed eller andet, kan man kontakte byens kommune, der i løbet af ganske få timer rykker ud for at imødegå problemet.
Dertil kommer, at der på markedet findes en lang række produkter, rengøringsmidler og gifte til at slå fluer, myg samt diverse insekter ned.

Hvorfor er skadedyrsbekæmpelsen i København vigtig?

I København bor der over en million mennesker på ganske få kvadratkilometer.
Dette betyder således også, at skadedyr kan påvirke rigtigt mange mennesker, da der ikke er store arealer til at adskille og besværliggøre dyrenes færden.
Et eksempel herpå er kakerlakker, der ganske hurtigt kan sprede sig fra en lejlighed til en anden, ligesom rotter kan sprede sygdomme og smitte i et større nærområde, når disse yngler og spreder sig udover området. Derfor er det vigtigt at tage hårdt fat, når man opdager et problem.
Nogle skadedyr kan således udgøre en fødevaresikkerhed, hvis disse eksempelvis bevæger sig i restauranter og køkkener, der tilbeder mad til mennesker. 

Ring til os og lad os vurdere problemet

Dertil kommer, at det også kan påvirke private, der kan have store udfordringer med skadedyr i eksempelvis en boligblok. Det kan være svært at få bugt med diverse skadedyr i ens lejlighed eller boligblok, og ofte kan det være nødvendigt med professionel hjælp udefra til at nedkæmpe problemet.
Derudover ligger en stor del af skylden for de store udfordringer med skadedyr i nogle områder af København ved netop byens borgere. Ringe affaldshåndtering, dårlig rengøring og lignende skaber nemlig forhold for skadedyrene, der er yderst gunstige. Hvis der således ligger affald i ens baggård, kan dette tiltrække rotter, hvilket hurtigt tiltrækker endnu flere i jagten på affaldsrester og madrester.

Det kan dog også være faktorer, man ikke selv er herre over, der er skyld i de nytilkomne skadedyr, som mange oplever i København. Således ser man flere steder i København, at der kan være en huskat i en opgang. Dette kan blive smittet af lopper fra andre katte, hvilket den naturligvis tager sig med indenfor, hvorfor det også her kan være behov for tiltag for at gøre bugt med lopperne. Endvidere kan der også flyve duer ind på taget, og andet, hvor man ligeledes må tilkalde hjælp for at nedkæmpe problemet.

Hvis man ønsker hjælp

Der er heldigvis ganske mange steder at hente hjælp, hvis man slås med skadedyr på den ene eller anden måde i København. Nogle gange er problemet ganske øjensynligt, hvis man eksempelvis ser en rotte løbe på tværs i ens køkken, mens man andre gange kan være noget mere usikker på, hvilket dyr det er, der er plager en. Du er altid velkommen til at kontakte os, vi har mere end 25 års erfaring i udførelse af skadedyrsbekæmpelse i København og omegn. Her er det en fordel at vælge et firma, der er lokalt forankret, således denne har kendskab til netop de udfordringer og problemer, der måtte være i ens nærområde, hvilket vi har. Typisk vil skadedyrsbekæmperen tage et indledende kig på problemet, hvor man kan tage en vurdering af, hvad den mest effektive indsats vil være for at gøre op med problemet.

Dertil kommer, at Københavns Kommune i nogle få tilfælde kan kaldes gratis ud, hvis det eksempelvis er rotter, der er problemet, da indsatsen herimod er betalt over ejendomsskatten.
Det er dog kun i meget få tilfælde, at dette kan lade sig gøre. Hvis man således konstaterer skadedyr, bør man søge professionel hjælp ved et firma, der til daglig bekæmper skadedyr. Et eksempel herpå er Absolut Skadedyrsservice A/S, der som autoriseret virksomhed bekæmper alverdens slags skadedyr, ligesom vi godkendt af Miljøstyrelsen, således bekæmpelsen sker på en skånsom måde, hvad angår miljøet.