Brunstribet Kakerlak

Latin: Supella longipalpa
Kort om brunstribet kakerlak

Den brunstribede kakerlak menes at stamme fra Afrika, men har i løbet af de sidste par århundreder bredt sig til alle tropiske og subtropiske egne. I 1970’erne begyndte den at dukke op i Danmark, men man møder den ikke så ofte som den tyske kakerlak.

Oversigt over alle kakerlakker.

Biologi og skade

Brunstribede kakerlakker bliver ca. 1 cm lange og er lysebrune med to lysere bånd hen over ryggen. De bevæger sig lynhurtigt, er lyssky og nærmest altædende.

Æggene lægges i kapsler, hver med ca. 10-20 æg. I modsætning til den tyske kakerlak, bærer hunnen kun kapslen et par dage. Derefter aflægges den og klistres fast på dyrenes sædvanlige gemmesteder.

Brunstribet kakerlak

Hver hun kan lægge 5-20 kapsler i løbet af sin levetid. Ved ca. 20°C går der ca. et par måneder, før de små brunstribede kakerlakunger (nymfer) kommer ud af kapslen. Den hurtigste udvikling – ca. 6 uger – finder sted ved 24-30°C. Udviklingen til voksen går gennem en række nymfestadier. Ved 30oC tager udviklingen ca. to måneder, og ved 21oC ca. et halvt år. De kønsmodne individer kan leve i 3-4 måneder ved 25-30°C.

Den brunstribede kakerlak kræver megen varme for at trives – Helst mellem 25° og 30°C. Til gengæld kan den klare sig på ret tørre steder. Derfor kan man, i modsætning til den tyske kakerlak, også finde den brunstribede kakerlak i f.eks. stuer og andre opholdsrum på reoler og hylder eller i skjul bag radio-, TV- eller andre apparater, som afgiver varme. Populært kaldes denne kakerlak mange steder for TV-kakerlak.

Betydning

Kakerlakker kan sprede smitte og forårsage allergi, der giver sig udslag i astma eller hudirritation. Desuden forurener de fødevarer med ekskrementer, og spreder en ubehagelig lugt. Især i restaurationskøkkener og hos fødevareproducenter er dette uhensigtsmæssigt.

Forebyggelse og bekæmpelse

Bekæmpelsen af kakerlakker handler primært om at gøre livsbetingelserne så dårlige for dyrene som muligt. Kakerlakker er afhængige af vand, megen varme, vegetabilsk føde og revner og mindre hulrum til at gemme sig i. Derfor gælder det om at fjerne kakerlakkernes muligheder for at få dækket et eller flere af disse behov. Brunstribede kakerlakker søger med forkærlighed i skjul på høje steder, og sidder som regel enkeltvis og mere spredt end andre kakerlakker. Da de er meget gode til at klatre, kan de således være overalt fra gulv til loft.

Hvis der bliver konstateret kakerlakker i en større beboelsesejendom, er det i høj grad klogt at lade en skadedyrsbekæmper foretage en samlet bekæmpelse, for kakerlakker kan meget nemt vandre fra lejlighed til lejlighed langs rør og lignende – og tilbage igen.

Efter lejeloven er det udlejeren, der skal sørge for bekæmpelsen, men en lejer kan selv komme til at dække omkostningerne, hvis det er ham, der er årsag til at kakerlakkerne er kommet ind i ejendommen. Skadedyrsbekæmperen har en række forskellige godkendte bekæmpelsesmidler, som kan anvendes til kemisk bekæmpelse af kakerlakker.

De bruges som giftbælter, som man prøver at tvinge kakerlakkerne til at gå over, for at komme til vand eller mad, f.eks. på rør, på paneler, ved rørgennemføringer m.v. Da kakerlakker er gode til at undgå insektgiften ved at finde steder, hvor spærrebæltet helt mangler eller er meget tyndt påført, skal det gøres omhyggeligt og korrekt.

Hvis spærrebælterne udlægges ved sprøjtning, skal der anvendes særlige sprøjtemidler, som er godkendt til bekæmpelse af kakerlakker eller til krybende og kravlende insekter. Da dårlig og sjusket brug af sprøjtemidler kan medvirke til at der udvikles modstandskraft hos kakerlakkerne, er det selvsagt meget vigtigt at disse midler bliver anvendt og doseret korrekt. Hvis kakerlakker er et stadigt tilbagevendende problem, kan det anbefales at skifte mellem forskellige typer insektgifte. På den måde kan man forsinke en udvikling af modstandskraft.

Der kan f.eks. også købes lokkedåser til brug mod kakerlakker. Her bruger man lokkemad med et indhold af insektgift. Lokkedåser kan være udmærkede i kombination med eller som alternativ til de ovenfor nævnte metoder. Forudsætningen for at man får gavn af lokkedåser, er at placere en meget høj tæthed af dåser nærved varme og mad, og at der er få alternative fødemuligheder.

En insektspray, der indeholder stoffet pyrethrin, kan ligeledes bruges til at finde kakerlakkerne med. Man sprøjter ind i revner og sprækker, og kakerlakkerne jages ud, fordi pyrethrinet generer dem. Professionelle skadedyrsbekæmpere anvender i også i nogle tilfælde en pasta eller gel til bekæmpelse at kakerlakker. De indeholder både lokkemad og gift, således at kakerlakkerne dør, når de har spist en vis mængde. Fordelen ved disse midler er, at de kan anvendes i områder, hvor det ikke er hensigtsmæssigt at sprøjte, og at de udlægges i meget små mængder. Pasta og geler kan være meget effektive, hvis de doseres korrekt og udlægges på de steder, hvor kakerlakkerne færdes mest.

For ovennævnte midler gælder, at de ikke må anvendes direkte på steder, hvor der opbevares eller forarbejdes fødevarer eller foderstoffer.

Flere inden for samme art
Amerikansk kakerlak

Amerikansk kakerlak

Amerikansk kakerlak Latin: Periplaneta americana Skal vi hjælpe ? Skriv til os Kort om kakerlakker...

Orientalsk kakerlak

Orientalsk kakerlak

Orientalsk kakerlak Latin: Blatta orientalis Skal vi hjælpe ? Skriv til os Kort om den...

Sandkakerlak

Sandkakerlak

Sandkakerlak Latin: Ectobius panzeri Skal vi hjælpe ? Skriv til os Kort om sandkarkerlak Sandkakerlakken...

Skovkakerlak

Skovkakerlak

Skovkakerlak Latin: Ectobius lapponicus Skal vi hjælpe ? Skriv til os Kort om skovkakerlak På...

Tysk kakerlak

Tysk kakerlak

Tysk kakerlak Latin: Blattella germanica Skal vi hjælpe ? Skriv til os Kort om den...

Kilder