Husklanner

Latin: Dermestes haemorrhoidalis
Kort om husklanneren

Betegnelsen klanner stammer fra et gammelt oldnordisk ord, som betyder skade eller fortræd. Det passer meget godt på klanneres levevis, som ofte bringer dem i konflikt med mennesker. Klannere (Dermestidae) tilhører billefamilien og lever for det meste af tørre plante- eller dyrerester. Nogle klannerarter lever af brusk og tørre kødrester, andre af hår og fjer. Man kunne kalde klannerne for naturens skraldemænd, for det er dem der tager sig af at fjerne affaldet, når for eksempel et dyr dør. Det kunne være en død mus eller rotte under gulvet eller en død fugl på loftet.

Oversigt over klannere.

I Danmark støder man navnlig på tre klannerarter, nemlig flæskeklanneren (Dermestes lardarius), husklanneren, (Dermestes haemorrhoidalis) og pelsklanneren (Attagenus pellio). Denne gennemgang fokuserer på husklanneren.

 

Biologi og skade

En voksen husklanner bliver ca. 10 mm lang. Billen er sortbrun ovenpå, men på grund af en masse små hår ser den lettere gylden ud på undersiden. Husklannerlarverne har en mørkebrun farve på oversiden og er lidt lysere på undersiden. Larverne er tydeligt leddelte og har nogle lange, brune børster, som stritter ud fra de enkelte led.

Husklanner

Klannere har en imponerende evne til at lugte et ådsel i en afstand på helt op til 5 km. Når den voksne klannerhun finder ådselet, lægger den, ligesom spyfluen, sine æg deri – ca. 200 stk. og herefter udvikler æggene sig til larver, som lever af det fødeemne, de er blevet lagt i. I modsætning til spyfluelarver kan en klannerlarve imidlertid også leve af ådselets tørre dele: Huder, kødrester, brusk o.s.v. Det er jo alt sammen meget praktisk ude i naturen, men hvis klanneræggene bliver lagt i madrester indendørs i vore husholdninger eller i tørfisk eller i tør katte- eller hundefoder, er det naturligvis mindre belejligt.

Larven tager ca. en måned om at udvikle sig fuldt ud, hvis temperaturforholdene er gode, nemlig omkring 20° C. I koldere omgivelser, eller hvis der er knaphed på føde, tager det længere tid – op til flere måneder – for en larve at blive voksen. Når larven er færdigudviklet, forlader den sædvanligvis levestedet og opsøger et egnet sted, hvor den kan forpuppe sig i fred. Hvis det sker i en beboelse, kunne forpupningen finde sted under gulvet, og det kunne indebære at der skete stor skade på træværket. Larven gnaver sig nemlig gerne et cirkulært hulrum på omkring 20 mm i længden og 3-4 mm i diameter, hvis den ikke lige finder et andet egnet sted at forpuppe sig.

Skjult for omverdenen udvikler larverne sig derefter i deres pupper til voksne biller, som kommer frem omkring maj og juni måned. De voksne husklannere lever gerne i flere måneder, hvor de flyver langt omkring i deres søgen efter en mage.

Da de er glimrende flyvere kan de komme langvejsfra, men ofte kommer de på grund af et dødt dyr i nærheden, eller hvis æggene er lagt i en pose tørfoder

Betydning

Husklannere er naturligvis ikke velkomne gæster på steder, hvor man har oplagret mængder af tørret fisk eller dyrefoder med organisk benmel eller på steder hvor man opbevarer ugarvede huder. Hvis beboere i private husholdninger lader madrester stå i længere tid, kan der ligeledes opstå store problemer med klannere. I sådanne tilfælde kan der forekomme titusinder af husklannere.

Hvis larver har gnavet sig puppehuller i emballage, kan der selvsagt ske skade på varerne, og hvis klannerne optræder i stort antal, kan et angreb af klannerlarver ligefrem svække træets bæreevne. I lejligheder, hvor der har været massive klannerangreb, kan nye beboere i flere måneder bagefter få problemer, eftersom oprydning, rengøring og sprøjtning ikke altid kommer alle individer til livs.

 

Forebyggelse og bekæmpelse

Dyrefoder og andre ting som husklannerlarver kan leve af, bør altid være forsvarligt emballeret, især hvis der er konstateret husklannere i området.

Bag komfurer, køkkenborde og lignende vil husklannerlarver også kunne udvikles i spildte madvarer, ligesom det kan være tilfældet omkring kæledyrs madskåle. En grundig og jævnlig rengøring af disse områder vil kunne forebygge angreb af husklannere.

Hvis madvarer opbevares i køleskab og dybfryser, kan husklannere ikke gøre skade, og hvis man støder på en enkelt husklannerbille, er der heller ingen grund til særlige forholdsregler. Husklannere er ret almindelige og ofte temmelig harmløse. Måske har en enkelt bille blot forvildet sig ind gennem et åbent vindue.

Større mængder af husklannere, eller forekomster af både biller og larver, er imidlertid en ganske anden sag. I sådanne tilfælde er det nødvendigt at finde ud af, hvor skadedyrene stammer fra. Arnestedet bør naturligvis fjernes og omgivelserne bør behandles med et sprøjtemiddel mod krybende og kravlende insekter eller et insektpudder, som er godkendt til formålet.

Da husklannere stadig kan dukke op andre steder i en bygning lang tid efter en behandling, skal den nævnte bekæmpelse måske gentages flere gange, og i mange tilfælde kan man med fordel henvende sig til en professionel skadedyrsbekæmper, som kender skadedyrets sædvanlige adfærd.

Lignende skadedyr og insekter
nye-skadedyr-Borebille

Borebiller

Borebiller og deres larver lever i træ, hvor de gnaver små runde huller og gange.

skadedyr-brødbille-envato

Brødbille

Brødbille Latin: Stegobium paniceum Skal vi hjælpe ? Skriv til os Kort om Brødbiller Biller...

Flæskeklanner

Flæskeklanner

Flæskeklanner Latin: Dermestes lardarius Skal vi hjælpe ? Skriv til os Kort om flæskeklannere Betegnelsen...

nye-skadedyr-trimmed-Gåsebille

Gåsebille

Gåsebille Latin: Phyllopertha horticola Skal vi hjælpe ? Skriv til os Kort om gåsebillen Jordens...

nye-skadedyr-Kornsnudebille

Kornsnudebille

Kornsnudebille Latin: Sitophilus granarius Skal vi hjælpe ? Skriv til os Kort om kornsnudebillen Der...

Læderbille

Læderbille

Læderbille Latin: Dermestes maculatus Skal vi hjælpe ? Skriv til os Kort om læderbillen Læderbillen...

Melbille

Melbille

Melbille Latin: Tenebrio molitor Skal vi hjælpe ? Skriv til os Kort om Melbillen Der...

Pelsklanner

Pelsklanner Pelsklanneren kan man støde på overalt i den danske natur. De voksne individer ses...

nye-skadedyr-Rissnudebille

Rissnudebille

Rissnudebille Latin: Sitophilus oryzae Skal vi hjælpe ? Skriv til os Kort om rissnudebillen Rissnudebillen...

nye-skadedyr-Tæppebille

Tæppebille

Tæppebiller er meget normale at finde i de danske hjem og er næsten umulige, at...

Kilder