Flæskeklanner

Latin: Dermestes lardarius
Kort om flæskeklannere

Betegnelsen klanner stammer fra et gammelt oldnordisk ord, som betyder skade eller fortræd. Det passer meget godt på klanneres levevis, som ofte bringer dem i konflikt med mennesker. Klannere (Dermestidae) tilhører billefamilien og lever for det meste af tørre plante- eller dyrerester. Nogle klannerarter lever af brusk og tørre kødrester, andre af hår og fjer. Man kunne kalde klannerne for naturens skraldemænd, for det er dem der tager sig af at fjerne affaldet, når for eksempel et dyr dør. Det kunne være en død mus eller rotte under gulvet eller en død fugl på loftet.

Oversigt over klannere.

I Danmark støder man navnlig på tre klannerarter, nemlig flæskeklanneren (Dermestes lardarius), husklanneren, (Dermestes haemorrhoidalis) og pelsklanneren (Attagenus pellio). Denne gennemgang fokuserer på flæskeklanneren. I gamle dage var flæskeklanneren et frygtet skadedyr i enhver husholdning, da den kunne gå i pølser og skinker som hang under loftet.  Men da vi i dag opbevarer det meste af vores kød mere hensigtsmæssigt, volder dette insekt ikke længere alvorlige problemer i private husholdninger. Man skal dog være opmærksom på at flæskeklannere også kan lægge deres æg i tør ost, fiskemel, havregryn og plantekost samt i tørfoder til hunde og katte og opformere sig kraftigt deri.

Biologi og skade

En fuldt udvokset flæskeklanner er let at kende på dens brunsorte farve med det lysebrune takkede tværbånd med de seks mørke prikker som pryder den forreste halvdel af kroppen, og den kan i øvrigt virke lodden på ryggen.

En voksen flæskeklanner bliver ca. 6-9 mm lang. Flæskeklannerlarverne har en mørkebrun farve på oversiden og er lidt lysere på undersiden. Larverne er tydeligt leddelte og har nogle lange, brune børster, som stritter ud fra de enkelte led. På det bageste synlige led har larverne to mørke kitinkroge.

Klannere har en imponerende evne til at lugte et ådsel i en afstand på helt op til 5 km. Når den voksne klannerhun finder ådselet, lægger den, ligesom spyfluen, sine æg deri – flere hundrede i alt, og efter omkring 9 dage udvikler æggene sig til larver, som lever af det fødeemne, de er blevet lagt i. I modsætning til spyfluelarver kan en klannerlarve imidlertid også leve af ådselets tørre dele: Huder, kødrester, brusk o.s.v.

Larven, som kan blive op til 15 mm lang, tager under gunstige temperaturforhold ca. en måned om at udvikle sig fuldt ud. Når larven er færdigudviklet, forlader den sædvanligvis levestedet og opsøger et egnet sted, hvor den kan forpuppe sig i fred.

Hvis der ikke umiddelbart er et hulrum til det, gnaver den selv en fordybning i træværk, papkasser eller tilsvarende. Derved kan der ske stor skade på emballage, fødevarer og materialer.

De voksne individer overvintrer på uopvarmede steder såsom lofter og lignende, og man ser først noget til dem det følgende forår, når de bliver aktive igen. De voksne flæskeklannere kan flyve langt omkring i deres søgen efter en mage, og da de er glimrende flyvere, kan de komme langvejsfra, men de kommer ofte på grund af et dødt dyr i nærheden og er også meget almindelige i duereder.

Betydning

Da flæskeklannere i øvrigt er ådselædere, er de naturligvis uønskede hvor man har oplagret fødevarer. Mængder af tørret fisk eller dyrefoder med organisk benmel, eller madrester der får lov til at stå i længere tid, er en direkte invitation til flæskeklannere og kan tiltrække titusindvis af dem.

Flæskeklannerlarver kan i øvrigt med deres puppegange gøre en masse sekundær skade på varelagre, som ellers ikke er udsat for angreb af insekter.

Forebyggelse og bekæmpelse

Dyrefoder og andre ting som flæskeklannerlarver kan leve af, bør altid være forsvarligt emballeret, især hvis der er konstateret flæskeklannere i området. Bag komfurer, køkkenborde og lignende vil flæskeklannerlarver også kunne udvikles i spildte madvarer, ligesom det kan være tilfældet omkring kæledyrs madskåle.

En grundig og jævnlig rengøring af disse områder vil kunne forebygge flæskeklannerangreb. Klannerlarver er også for hunde og katte usunde at spise. Man bør derfor kassere katte- eller hundefoder med mange klannerlarver.

Hvis madvarer opbevares i køleskabe og dybfrysere, kan flæskeklannere ikke gøre skade, og hvis man støder på en enkelt flæskeklannerbille, er der heller ingen grund til særlige forholdsregler. Flæskeklannere er ret almindelige og ofte temmelig harmløse. Måske har en enkelt bille blot forvildet sig ind gennem et åbent vindue. Større mængder af flæskeklannere, eller forekomster af både biller og larver, er imidlertid en ganske anden sag. I sådanne tilfælde er det nødvendigt at finde ud af, hvor skadedyrene stammer fra. Arnestedet bør naturligvis fjernes og omgivelserne bør behandles med et sprøjtemiddel mod krybende og kravlende insekter eller et insektpudder, som er godkendt til formålet.

Da flæskeklannere stadig kan dukke op andre steder i en bygning lang tid efter en behandling, skal den nævnte bekæmpelse måske gentages flere gange, og i mange tilfælde kan man med fordel henvende sig til en professionel skadedyrsbekæmper, som kender skadedyrets sædvanlige adfærd.

Flere inden for samme art
nye-skadedyr-Borebille

Borebiller

Borebiller og deres larver lever i træ, hvor de gnaver små runde huller og gange.

skadedyr-brødbille-envato

Brødbille

Brødbille Latin: Stegobium paniceum Skal vi hjælpe ? Skriv til os Kort om Brødbiller Biller...

nye-skadedyr-trimmed-Gåsebille

Gåsebille

Gåsebille Latin: Phyllopertha horticola Skal vi hjælpe ? Skriv til os Kort om gåsebillen Jordens...

Husklanner

Husklanner

Husklanner Latin: Dermestes haemorrhoidalis Skal vi hjælpe ? Skriv til os Kort om husklanneren Betegnelsen...

nye-skadedyr-Kornsnudebille

Kornsnudebille

Kornsnudebille Latin: Sitophilus granarius Skal vi hjælpe ? Skriv til os Kort om kornsnudebillen Der...

Læderbille

Læderbille

Læderbille Latin: Dermestes maculatus Skal vi hjælpe ? Skriv til os Kort om læderbillen Læderbillen...

Melbille

Melbille

Melbille Latin: Tenebrio molitor Skal vi hjælpe ? Skriv til os Kort om Melbillen Der...

Pelsklanner

Pelsklanner Pelsklanneren kan man støde på overalt i den danske natur. De voksne individer ses...

nye-skadedyr-Rissnudebille

Rissnudebille

Rissnudebille Latin: Sitophilus oryzae Skal vi hjælpe ? Skriv til os Kort om rissnudebillen Rissnudebillen...

nye-skadedyr-Tæppebille

Tæppebille

Tæppebiller er meget normale at finde i de danske hjem og er næsten umulige, at...

Kilder