//cdn.cookie-script.com/s/fcb5a10bc455feabe672954940bbf9fa.js Sort havemyre - Myrer er uønskede i madvarer og hvor man færdes

Biologi og skade

Der findes over 4000 forskellige myrearter, som har det til fælles, at de er sociale og lever i store samfund. I Danmark er den sorte havemyre (Lasius niger) den mest udbredte og forekommer næsten overalt. Når der ses myrer inden døre, er det oftest den sorte havemyre, der er på spil. Boet etableres i jorden med et forgrenet system af gange. Udendørs ser man ofte at myrer bosætter sig under sten og fliser, hvorefter man ser fint pulveriseret jord omkring myrehullerne. Somme tider stifter myrer bo i rådne træstubbe og fugtskadet træ.

Oversigt over alle myrer.

De kan også flytte ind i hulmure og under gulve, for de kan trænge ind næsten overalt, og især søde væsker tiltrækker dem. Ekskrementer fra bladlus er deres naturlige kost, men også mindre smådyr kan overmandes og ædes. Trods navnet er farven egentlig brun og størrelsen varierer. Arbejderne bliver således 4-5 mm og dronningerne op til 15 mm.

Et havemyresamfund er meget komplekst og består af hanner, dronninger og arbejdere, hvoraf de to første er vingede. Et samfund af havemyrer myrer kan bestå af flere tusinde individer. De myrer man oftest ser, er arbejderne, som i virkeligheden er vingeløse hunner med uudviklede æggestokke. Myrer har via følehornene en meget stærk lugtesans og hver koloni af myrer udskiller et stof, som har sin egen duft. Denne særlige evne bruges, når en arbejder finder noget lækkert. Myren kan kommunikere det videre til de andre ved gensidig berøring af følehornene eller ved at give noget af fødeemnet til de andre, og endelig ved at skabe et duftspor hen til stedet. Snart efter ses den karakteristiske karavane af myrer på vej til de fundne lækkerier.

De vingede myrer, som ses hen på sommeren, er den nye generation. De største af dem er hunner. De parrer sig med sværmende myrer fra andre boer, hvorefter hannerne dør. De hunner, som overlever, grundlægger nye myresamfund, hvorefter de lægger æg resten af levetiden. Æggene lægges sidst på efteråret og larverne klækker efter 3-4 uger.

Betydning

Myrer kan trænge op i boligen gennem revner i betongulve eller gennem andre små åbninger, og selvom havemyrer ikke er egentlige smittespredere, er de alligevel uønskede i madvarer og hvor man færdes.

Forebyggelse og bekæmpelse

I handlen findes både myrelokkedåser, insektpudder og gifte til opblanding og udvanding. Det er altid vigtigt at sikre sig, at det er et middel der er godkendt til formålet, og at man bruger det korrekt. Giftstoffer som slæbes med ned i boet kan være meget effektive.Kogende vand uden gift kan hældes direkte på myreboer udendørs, hvis man vil dem til livs.

Sort havemyre
Sort havemyre
Sort havemyre på latin: Lasius niger

Myrepudder eller udvandingsmidler er i andre tilfælde de bedste bekæmpelsesmidler. Ved myreboer under havefliser kan det blive nødvendigt at løfte fliserne for at komme til.Myreangreb inden døre kan være problematiske, da boet kan ligge langt væk, og så kan man kun bekæmpe de voksne myrer. I køkkenområder bør kun anvendes midler med pyrethrin, som er helt ufarligt for mennesker. Virkningen heraf er dog kortvarig. Andre midler med langtidseffekt bør ikke benyttes i nærheden af fødevarer, men kan oftest med fordel bruges andre steder, hvor myrerne trænger ind og færdes.

En professionel skadedyrsbekæmper vil altid kunne rådgive om den korrekte brug af gifte. En myreplage kan mindskes i omfang ved brug af myrepulver, men myrer er i stand til at lære at undgå pulveret, så der skal hele tiden pudres med midlet, hvor myrerne dukker op. Det kunne være langs paneler eller ved rørgennemføringer.

Som tidligere nævnt kan lokkedåser være en effektiv mulighed inden døre. De er især aktuelle, når man ikke ved, hvor boet er. Den forgiftede lokkemad kan for eksempel være skovhonning iblandet et aktivstof, som myrerne bringer med sig tilbage til boet, hvorved bekæmpelsen bliver mere effektiv. På denne måde påvirker giften nemlig ikke blot arbejderne, der henter giften, men giften spredes således også til dronningen, æggene, larverne og pupperne.

Den sorte havemyre foretrækker normalt at finde sin føde i det fri, men om foråret støder man også på havemyrerne inden døre. Man kan om foråret se myrernes udførselsgange langs solbeskinnede sokler, og på dette tidspunkt vil man kunne opnå en effektiv bekæmpelse af de sorte havemyrer ved at vande med midler, der er godkendt til myrebekæmpelse.

Hvis man hen på sommeren får besøg af sværmende flyvende myrer, skal der andre midler til. I sådanne tilfælde kan man sprøjte med insektmidler mod flyvende insekter, hvorefter man fjerner de døde myrer med kost og fejeblad eller med en støvsuger. De flyvende myrer sværmer normalt kun i nogle få dage, så problemet er begrænset. Hvis der forekommer store sværme af flyvende myrer indendørs, kan man som regel være sikker på at myreboet og udgangshullet ligger i selve huset. I sådanne tilfælde bør det undersøges om myrerne er trængt op gennem noget træværk og eventuelt derved har forvoldt skade.

Copyright 2021 Absolut Skadedyrsservice A/S

Flere inden for samme art

Kilder

Læs mere om sorte havemyrer hos Forlaget Pestium

Læs mere om myrer hos Miljøstyrelsen

Læs mere om biolog, Henri Mourier

Ring