Daddelmøl

Latin: Ephestia cautella
Kort om daddelmøl

Daddelmøllet bærer mange forskellige navne, såsom figenmøllet, mandelmøllet, chokolademøllet og Dried Currant Moth (tørret solbærmøl), hvilket fortæller lidt om hvor mange forskellige fødeemner skadedyret kan angribe. På engelsk kaldes daddelmøllet også for Tropical Warehouse Moth (tropisk lagermøl), eftersom det ofte er i tropiske lande eller i opvarmede omgivelser med mange oplagrede fødevarer at man kan støde på dyret. I tempererede lande støder man oftere på melmøllet (Ephestia kuehniella).

Oversigt over møl

Daddelmøllet (Ephestia cautella) findes stort set i alle verdensdele, da det som blind passager er blevet transporteret på tværs af kontinenterne – skjult i larvernes fødeemner.

Man forveksler let daddelmøllet med et andet møl, som også undertiden benævnes chokolademøllet, nemlig kakaomøllet (Ephestia elutella), ligesom det er let at forveksle daddelmøllet med rosinmøllet (Cadra figulilella) og Dried Fruit Moth (tørret frugtmøl) (Cadra calidella).

Som medlem af Pyralidae-familien er daddelmøllet nært beslægtet med sommerfuglene (Lepidoptera), men de er i sammenligning meget kedeligere i farverne og også væsentligt mindre.

Biologi og skade

Det voksne daddelmøl lever i små 10 dage og bliver et sted mellem 13 og 15 mm i længden. Møllet har et ret kedeligt, gråbrunt udseende med svage aftegninger på forvingerne som bliver bredere mod spidsen. På tværs af forvingerne ses to mørke, skrå linjer omgivet af lysere områder. Bagvingerne har hvide tværgående striber omgivet af grå linjer.

Voksne daddelmøl flyver rundt i morgen- og aftentimerne for at finde en mage at parre sig med. Mange hunner parrer sig kun en gang. Selve parringen varer flere timer og foregår ved at parterne vender bagpartierne mod hinanden.

Hver hun lægger gerne mellem 250 og 300 æg. Æggene lægges hvor som helst på fødeemnet eller på tilfældige overflader i nærheden. Efter 3 til 4 dage klækkes æggene og larverne kommer ud med en så glubende appetit, at de somme tider æder hinanden.

En fuldt udvokset larve bliver omkring 20 mm i længden. Den er grålighvid, gullig eller rødlig, alt efter det fødeemne den lever i, og larven har en del strittende hår på kroppen. Hovedet er gerne mørkebrunt. Larverne væver fødeemnerne sammen og efterlader også silkebløde tunneler hvor de færdes. Larvestadiet varer 30-40 dage, hvorefter larverne typisk søger opad for at finde et egnet sted at forpuppe sig i et hjørne eller en sprække. Kokonen er kedeligt hvidlig, og det forpuppede daddelmøl er lysebrunt. Puppestadiet varer 10-12 dage.

Den samlede levetid for daddelmøl er mellem 30 og 55 dage ved en optimal temperatur, men det kan variere. Møllet trives bedst i relativt høje temperaturer og tåler slet ikke frost.

Daddelmøllet (Ephestia cautella) kaldes også for The Fig Moth (figenmøllet), og møllet kan ganske rigtigt godt lide tørrede frugter såsom figner, dadler, rosiner og pærer, men skadedyret angriber også en bred vifte af andre oplagrede produkter såsom ris, hvede, majs, bønner, bomuldsfrø, mel, klid og havregryn. Betegnelsen Almond Moth (mandelmøl) bruges også om daddelmøllet, eftersom det også gerne går i mandler, jordnødder, valnødder og andre nødder. Søde sager, kiks og chokolade er også fødeemner for daddelmøllet, som derfor også somme tider kaldes for chokolademøllet.

Betydning

Skaden ved daddelmøl opstår ved at forskellige oplagrede produkter ødelægges, når larverne gnaver gange i dem og efterlader deres ekskrementer i dem. Ved kraftige angreb kan overfladen af det angrebne fødeemne ligefrem dækkes af et lag af silkebaner efterladt af vandrende larver. Daddelmøllet gør kun skade i larvestadiet. De voksne individer indtager nemlig ikke fast føde, men kan drikke hvis der er vand til rådighed.

Det siger sig selv, at angreb af møl især er uønsket i fødevarevirksomheder. Der skal blot en enkelt lille larve til at leverandøren vil modtage en kundereklamation.

Forebyggelse og bekæmpelse

Voksne daddelmøl undgår helst stærkt lys og er som nævnt mest aktive i morgen- eller aftentimerne i tusmørke, og derfor kan et angreb let have udviklet sig betydeligt i omfang, inden det opdages.

Man ser af og til daddelmøl hvile sig på loftet eller øverst på væggen i en mørk krog af lokalet. Det gælder om at finde arnestedet eller arnestederne, da et angreb af daddelmøl ofte spreder sig til andre varepartier eller fødeemner.
 
Opbevaring af madvarer ved lave temperaturer i lokaler med lav luftfugtighed er den bedste forebyggelse mod angreb af daddelmøl. I fødevarevirksomheder og -lagre er det ligeledes en god idé at opbevare råvarer og færdigvarer adskilt fra hinanden, så færdigvarerne ikke bliver inficeret.

Voksne individer kan bekæmpes med sprøjtemidler mod flyvende insekter, men midlerne har relativ kort virkning, hvorfor behandlingen bør gentages over flere dage, så længe der kommer nye møl ud af pupperne. Husk at visse giftmidler ikke må komme i kontakt med levnedsmidler. Kulde- og varmebehandling er effektive bekæmpelsesformer mod daddelmøllarver.

Det vil være formålstjenligt at kontakte en professionel skadedyrsbekæmper, som har erfaring med daddelmøllenes gemmesteder og levevis, og som ved hvad der skal til for at komme skadedyrene effektivt til livs.

Flere inden for samme art
Frømøl

Frømøl

Frømøl kan gøre stor skade på tekstiler, men kan også findes i tørvarer såsom mel,...

nye-skadedyr-Klædemøl-1_white_v2

Klædemøl

Klædemøl er ikke skadelige i sig selv, men larverne kan være en stor plage.

Klistermøl

Klistermøl

Klistermøl Latin: Endrosis sarcitrella Skal vi hjælpe ? Skriv til os Kort om klistermøl Det...

nye-skadedyr-Melmoel-01

Melmøl

Melmøl Latin: Ephestia kuehniella Skal vi hjælpe ? Skriv til os Kort om melmøl Melmøllet...

nye-skadedyr-Pelsmøl

Pelsmøl

Pelsmøl Latin: Tinea pellionella Skal vi hjælpe ? Skriv til os Kort om pelsmøl Pelsmøl...

Tofarvet frømøl

Tofarvet frømøl

Et tofarvet frømøl kan genkendes på deres tofarvede vinger. Det er særligt deres larver, der...

Kilder