Historie

Frømøl er nært beslægtet med sommerfugle, og visse natsommerfugle (natsværmere) i denne orden (Lepidoptera) kaldes også møl. Ordet Lepidoptera stammer fra oldgræsk og betyder skællede vinger, og det er netop kendetegnende for natsværmere, sommerfugle og frømøl at deres vinger har små vingeskæl. Vingerne består i sig selv af en gennemsigtig hinde, men det er tusindvis af sådanne sarte og næsten vægtløse små flager der for eksempel giver sommerfuglevingerne deres smukke farvespil og glans. Hvert af disse skel har sædvanligvis kun et enkelt farvepigment, men når flere skæl med forskellig farve sidder side om side, virker det som om der opstår flere skiftende farver. Det svarer lidt til virkningen af farvepunkter eller pixels på en farvetv-skærm.

Oversigt over møl

Hos det nærmest bronzebrune frømøl tjener skællene imidlertid nærmest som camouflage, for det har ikke brug for at skabe opmærksomhed omkring sig selv, men snarere at falde i ét med omgivelserne. De ellers tydelige mørke pletter på forvingerne virker næsten som skygger og supplerer fint det øvrige diskrete farvemønster, og et frømøl ser næsten ud som om det bærer en elegant pels.

Biologi og skade

Frømøllet kan blive op til ca. 1,5 cm i længden og er således et ret stort møl. Det er for eksempel ca. 1,5 x større end et melmøl. Det er imidlertid larverne hos frømøllene der er de egentlige skadedyr, og man kan støde på frømøl mange forskellige steder, for frømølarverne kan leve og udvikle sig i mange forskellige materialer. De er for eksempel berygtede skadedyr på kornlofter og i lagre af frø, hvor de kan gøre meget stor skade, men også i kældre, hvor halvfugtige uldtæpper ligger op mod kolde og klamme ydervægge, kan frømøllarver få nærmest ideelle livsbetingelser.

Et hunfrømøl kan under gunstige vilkår lægge 5-600 æg, og når larverne kommer frem er de hvidlige med helt mørkebrune hoveder. Man finder tit larver fra møl i fuglerede, hvor de lever af redemateriale og foderrester. Hvis man har en fuglerede med frømøl under taget, vil larverne somme tider kunne forvilde sig indendørs. Larverne kan nemlig bevæge sig over ret lange strækninger inden de forpupper sig, og derfor vil man nogle gange kunne opleve frømøl på loftet. Inden døre vil de dog sjældent kunne gøre større skade i private hjem, hvis forholdene er tilstrækkeligt tørre, sådan som det normalt er tilfældet i moderne boliger i vores del af verden.

Selve larveudviklingen går ret langsomt og er meget afhængig af temperaturen. Ved 25o C tager udviklingen ca. 3 måneder. Ved kun 15 o C kan den tage op til 7 måneder. Larverne er nemlig meget følsomme overfor udtørring. Hvis luftfugtigheden for eksempel konstant ligger under 80 %, kan larveudviklingen ikke blive til noget. Larveudviklingen kan gå helt i stå under ugunstige vilkår, men vil dog kunne blive aktiv igen hvis forholdene igen bliver fordelagtige. Puppestadiet tilbringes i en torpedoformet brunlig kokon.

Frømøl
Frømøl
Frømøl på latin: Hofmannophila pseudospretella

 

Betydning

Som skadedyr på korn- og frølagre kan frømøl som nævnt forvolde stor skade, men selv om navnet kunne antyde at frømøllet kun angriber frø, er det især som textilskadedyr at frømøllet er blevet kendt. Frømøllet kan leve i stort set alle former for plantematerialer, når blot der er tilpas fugtigt, herunder i visser former for tørfoder og i mel, gryn og mælkepulver. Frømøllarverne kan også kaste sig over fugtige vinpropper i en klam vinkælder, ligesom de kan finde på at gnave i gulve af kork. Lædervarer, pelse, uldtøj og uldne tæpper kan også blive svært beskadiget af frømølangreb, hvis disse materialer opbevares under for fugtige forhold. Frømøl går generelt mere voldsomt til værks end klædemøl, og selv stoffer som er imprægnerede mod klædemøl kan således blive ofre for frømøl.

Forebyggelse og bekæmpelse

De første tegn på frømøl er ofte skader på tekstiler, så det vil altid være en god idé at opbevare tøj, som man ikke skal bruge i længere tid, i tæt tillukkede plastikposer eller lignende. I øvrigt er tørre opbevaringsforhold til korn, frø og boligtekstiler og lignende generelt den bedste forebyggelse mod frømøl, da frømøl ikke kan leve i tørre omgivelser.

Ved angreb i korn, frø eller andre foderstoffer skal emnerne tørres og herefter pudres med et insektpudder, hvorved man vil dræbe de æglæggende hunmøl og larverne. Men skal naturligvis sikre sig at midlet er godkendt til formålet.

Er det tekstiler der er angrebet, kan man enten bruge sprøjtemidler, opvarmning eller nedfrysning. Gulvtæpper skal støvsuges og renses og efterfølgende sprøjtes med et flydende mølmiddel.  Insektpudder kan bruges ved kraftige angreb. Her pudrer man undersiden af tæpper og fodpaneler.

Da udviklingen fra æg til voksent møl som tidligere nævnt tager flere måneder, alt afhængigt af forholdene, skal bekæmpelsen af eventuelle frømøl udføres over en lang periode. Man kan imidlertid ikke som privatperson købe gift som er langtidsvirkende, og det kræver desuden en vis erfaring at bekæmpe frømøl. Det vil derfor være klogt at kontakte en professionel skadedyrsbekæmper.

Copyright 2021 Absolut Skadedyrsservice A/S.

Flere inden for samme art

Kilder

Læs mere om frømøl hos Forlaget Pestium

Læs mere om insekter i hjemmet hos Miljøstyrelsen

Læs mere om biolog, Henri Mourier

Ring