Hovedlus

Latin: Pediculus humanus
Kort om hovedlusen

De tre arter af lus, som lever på mennesker, er hovedlus (Pediculus capitis), kropslus (Pediculus humanus) og fladlus (Phthirus pubis). Denne gennemgang beskæftiger sig udelukkende med de to første. Især hos børn i børneinstitutioner og skoler er hovedlus et problem.

Historisk set har lus altid plaget mennesker, og de har eksisteret lige så længe som menneskeheden. I gamle dage havde stort set alle fra høj til lav lus i større eller mindre omfang. Der var ikke noget at gøre ved problemet. Når folk fik høj feber og det blev for varmt for lusene, kunne man se lusene vandre bort over hovedpuden. Man opfattede fejlagtigt dette som et varsel om at døden snart ville indtræffe, men da mange dengang døde af feber, var der alligevel en vis sammenhæng. Når en person dør og bliver kold, vil lusene udvandre, og derved opstår der risiko for spredning under epidemier.

Der har altid været mange fordomme om lus. Man mente for eksempel i gamle dage at det udelukkende var urenlige og fattige folk der fik lus, og i 1890’erne mente man at alle jyder havde lus. Hovedlus kan imidlertid trives glimrende i nyvasket hår, og kan sagtens overføres mellem personer med en god hygiejne. Kropslus optræder derimod især under dårlige hygiejniske forhold.

I år 2000 svarede 24 % af børnefamilier fra hele Danmark i en FDB-analyse i bladet Samvirke at de havde haft hovedlus mindst en gang i løbet af det forrige år, og det var oftest familier med skolebørn. 75 % af dem der havde haft hovedlus, var piger eller kvinder. Man har ikke kendskab til nogen fysiologisk årsag hertil, men det menes at hænge sammen med forskellen i legeadfærden hos drenge og piger, at piger har tættere fysisk kontakt og at de ofte deler hårbørster.

Hovedlus

Biologi og skade

Lus overføres fra barn til barn ved direkte kontakt af hovederne, men kan også overføres, hvis man deler tøj, kam eller børste med hinanden. Hvor hovedlus altid befinder sig i håret, sidder kropslus gerne i tøjet, når de ikke suger blod. Kropslusenes æg lægges typisk i sømme i undertøjet.

Hovedlus og kropslus er begge vingeløse insekter med stærkt reducerede øjne og kraftige munddele, der er bygget til at bide og suge med. Huden er grå og læderagtig og bagkroppen kan svulme voldsomt op, efterhånden som den fyldes med opsuget blod.

Benene har en klo for enden, som er designet til at holde godt fast i hår. Kropslusene kan overleve 4 døgn uden adgang til blod, mens hovedlus kun kan overleve i et par døgn uden blod.

Hunlusen bliver omkring 3 mm og har en bagkrop der ender i to spidser. Hannen bliver omkring 2,5 mm og har en bagkrop der ender i en enkelt spids.

Der lægges ca. 10 æg pr. hunlus i dens levetid. Æggene kittes enkeltvis fast på et hår tæt ved hårbunden, og er stort set umulige at fjerne. Æggene klækker under optimale forhold efter ca. 10 døgn, og de nyklækkede hovedlus er ca. 1 mm i størrelse. Lus vokser ved at udskifte hudskelet 3 gange inden de når det fuldvoksne stade. I de tre stadier, som varer ca. 2 døgn hver og som kaldes nymfestadier, måler nymferne henholdsvis 1, 1½ og 2 mm. Efter blot 8 dage er nyklækkede lus kønsmodne, så de kan hurtigt blive til rigtig mange, selvom de voksne lus dør efter ca. en måneds tid.

Betydning

Lus er blodsugende parasitter. Man kender imidlertid ikke til overførsel af sygdomme ved hovedlus, hvorimod kropslus kan overføre alvorlige sygdomme såsom plettyfus eller tilbagefaldsfeber, som er en særlig form for borreliose med tilbagevendende feberanfald. Sidstnævnte sygdom er dog ikke konstateret endnu i Danmark. Uanset hvilken lus der er tale om, er symptomet en irriterende kløe som opstår ved at lusene indsprøjter et antikoagulerende stof, når den suger blod, sådan at blodet ikke størkner under processen.

Forebyggelse og bekæmpelse

Den eneste forebyggelse mod smittespredning er regelmæssigt at rede håret med en tættekam for at tjekke om der skulle være hovedlus. Et kort hår på under 5 mm vil i øvrigt yde beskyttelse mod luseangreb.

Både hovedlus og kropslus fjernes ved hjælp af tættekam i vådt hår, mens det, ved bekæmpelse af kropslus, er påkrævet at vaske eller tørretumble tøjet ved en temperatur på over 60° C. Kamme og børster og hovedbeklædning kan lægges i sæbevand, vaskes i en vaskemaskine eller isoleres i henholdsvis 2 eller 4 døgn for henholdsvis hovedlus og kropslus. Man kan eventuelt behandle med insektpulver, ligesom en tur i fryseren i et døgns tid også vil gøre det af med lusene.

Finkæmning er den bedste måde at fjerne lus på. Det er effektivt, billigt og uskadeligt. Det er dog nødvendigt at være meget omhyggelig, og man bør i løbet af en periode på 14 dage gentage kæmningen hver anden dag.

Flere med lignende skadevirkning og symptomer
Katteloppe

Katteloppe

Katteloppe Latin: Ctenocephalides felis Skal vi hjælpe ? Skriv til os Kort om kattelopper Selvom der...

Menneskeloppe

Menneskeloppe

Menneskeloppe Latin: Pulex irritans Skal vi hjælpe ? Skriv til os Kort om menneskelopper Der...

Fugleloppe

Fugleloppe

Fugleloppe Latin: Ceratophyllus gallinae Skal vi hjælpe ? Skriv til os Kort om fugleloppen Fugleloppen...

Hundeloppe

Hundeloppe

Hundeloppe Latin: Ctenocephalides canis Skal vi hjælpe ? Skriv til os Kort om hundeloppen Hundeloppen...

Kilder