Katteloppe

Latin: Ctenocephalides felis
Kort om kattelopper

Selvom der findes både kattelopper (Ctenocephalides felis) og hundelopper (Ctenocephalides canis), er der almindeligvis tale om et angreb af kattelopper, også når hunden kradser sig. Hundeloppen, som foretrækker hunde, er nemlig ret sjælden. I det følgende beskrives katteloppen.

Biologi og skade

Katteloppen er et brunsort og fladtrykt blodsugende insekt, der bliver 1,5-3 mm i længden. Springbenene er veludviklede og dyret kan foretage hop på op til 30 cm. Både forplantningen og æglægningen finder sted i værtsdyrets pels. Hunnen lægger 10-25 hvide og glatte æg hver dag, hvilket i løbet af et par måneder kan blive til flere tusinde voksne kattelopper.

Æggene er ca. en halv mm lange og falder af værtsdyret hvor det færdes. Æggene klækker indenfor en periode på 2-10 dage alt efter temperaturen.

Katteloppe

De lyssky larver gemmer sig i revner og sprækker eller i gulvtæppets luv, hvor de lever af organisk materiale. Ved stuetemperatur forpupper larverne sig ca. to uger efter klækningen. I puppestadiet er larven beskyttet og vanskelig at bekæmpe. Ved passende temperatur og luftfugtighed og med et værtsdyr til stede, vil loppen bryde ud af kokonen efter ca. en uge. Ellers kan der gå mange måneder. En koloni af lopper kan ligge i dvale i mere end et år og vækkes af vibrationer fra for eksempel fodtrin. I et tomt hus, hvor der har levet lopper på kæledyrene, vil lopperne således vågne op til dåd, når der flytter nogen ind.

Udviklingen fra æg til voksen tager gerne ca. 21 dage i en beboelse med almindelig temperatur og luftfugtighed, og en voksen katteloppe lever i op til en måned på sit værtsdyr. Hvis loppen imidlertid bliver kradset af værtsdyret, kan den hoppe på et menneske og kortvarigt leve af menneskeblod.

Betydning

Når kattelopper forekommer på mennesker, sidder de gerne ved strømpernes elastikkant eller i bukselinningen, hvor fastklemningen hjælper dem med at bide igennem huden. En katteloppes bid på et menneske ses ofte som en række røde prikker i huden, da loppen gerne bider flere gange efter hinanden.

Kattelopper kan imidlertid ikke formere sig på mennesker og bliver der derfor kun kortvarigt, men hvis værtsdyret fjernes fra huset, vil lopperne hoppe på mennesker for at overleve. I tomme huse hvor der har været kæledyr med lopper, kan de sultne lopper derfor blive en stor plage for mennesker, selvom angrebet naturligt vil dø ud af sig selv efter nogle måneder.

Loppebid giver røde hævelser og en kløe, som dog kan lindres med lokalbedøvende eller kløestillende cremer. Udover ubehaget og kradsemærkerne kan kattelopper overføre sygdomme til hunde og katte, og der kan udvikles loppeoverfølsomhed.

 

Forebyggelse og bekæmpelse

Kattelopper formerer sig ikke ret meget i det tørre miljø som opstår i fyringsperioden, men især om foråret – og så mærker man en stigning i loppeantallet hen på efteråret.

Forebyggende kan man derfor i perioden fra juli til december anvende insektsprøjtemidler, der er godkendt til formålet. Midlerne hæmmer udviklingen af æg og larver, men dræber ikke eventuelle voksne lopper. Hunde eller katte kan få tabletter eller mikstur med samme virkning, og hos en dyrlæge kan ens kat få en indsprøjtning der virker i seks måneder.

Følg altid brugsvejledningen. Et loppeproblem løses hurtigst, hvis det konstateres i tide. Man bør derfor tjekke katten eller hunden regelmæssigt ved brug af en tættekam og ved at studere kammens indhold gennem en klar plasticpose. Her ses lopperne tydeligt. De største er hunner og de små er hanner. Æggene er hvide og perleformede og ekskrementerne ligner små kommaer eller spiraler.

Der findes en række produkter til bekæmpelse af levende kattelopper, lige fra puddere, væsker og spraymidler til shampoo, tabletter og loppehalsbånd. Nogle produkter, for eksempel tabletter, virker hurtigt, men kortvarigt. Loppehalsbånd skal skiftes ca. en gang om måneden. Nogle halsbånd er udformet så de falder af, hvis katten kommer til at hænge fast. En behandling med væske består i at lægge en dråbe i nakken på katten eller hunden. Midlet fordeler derefter sig selv i hele dyrets pels.

En behandling skal gentages flere gange, da virkningen gerne ophører efter nogle dage eller uger.

En effektiv bekæmpelse af kattelopper i områder hvor dyrene færdes, indledes med en grundig støvsugning, efterfulgt af sprøjtning med insektmidler der slår æg, larver og voksne insekter ihjel. Loppebefængte tæpper og tøj kan lægges i fryseren i et døgn, hvilket vil dræbe alle lopperne. I den periode man bekæmper lopper, kan det være godt at undgå gulvvask, for at opretholde en lav fugtighedsgrad. Undgå overdosering af de anvendte bekæmpelsesmidler, da det i nogle tilfælde kan medføre forgiftning.

Da forpuppede kattelopper ikke påvirkes af giften, er det nødvendigt at gentage behandlingen, hvis der efter en periode pludselig dukker flere lopper op, som lige har forladt deres kokoner. I øvrigt kan katten eller hunden nemt komme til at slæbe nye lopper ind i beboelsen. Den forebyggende behandling mod kattelopper er derfor fortsat vigtig.

Flere med lignende skadevirkning og symptomer
Fugleloppe

Fugleloppe

Fugleloppe Latin: Ceratophyllus gallinae Skal vi hjælpe ? Skriv til os Kort om fugleloppen Fugleloppen...

Hovedlus

Hovedlus

Hovedlus Latin: Pediculus humanus Skal vi hjælpe ? Skriv til os Kort om hovedlusen De...

Hundeloppe

Hundeloppe

Hundeloppe Latin: Ctenocephalides canis Skal vi hjælpe ? Skriv til os Kort om hundeloppen Hundeloppen...

Menneskeloppe

Menneskeloppe

Menneskeloppe Latin: Pulex irritans Skal vi hjælpe ? Skriv til os Kort om menneskelopper Der...

Kilder