Spyflue

Latin: calliphoridae
Kort om spyfluen

Spyfluer (calliphoridae) er en fællesbetegnelse for flere forskellige fluearter, der lægger deres æg, det såkaldte spy, på døde dyr eller på andre rådnende organiske stoffer såsom ekskrementer, ost og lignende.

I meget gamle dage, før månederne fik navne efter blandt andet de romerske kejsere og guder, var spyfluer her til lands så stort et problem, at juli måned blev kaldt ormemåned, med tanke på spyfluelarverne, som også kaldes maddiker (og muligvis også fordi snoge, hugorme og lignende ”orme” gerne vil sole sig, og derfor ofte ses i denne måned). På den tid – før køleskabet og fryseren blev opfundet – var det selvsagt et stort problem at holde kød og andre madvarer fri for fluer.

 

Biologi og skade

I Danmark er det gerne spyfluearter af henholdsvis slægten Calliphora eller slægten Lucilia, man støder på.

Calliphora vomitoria, kaldes også den almindelige spyflue, selvom den egentlig ikke er en art, der naturligt har megen kontakt med mennesker. Den er den største af de to med sine 6-12 mm i længden. Den er kraftig og blåsort. Denne flue, som
også er en hyppig gæst på blomster, forekommer stort set overalt i verden, hyppigst dog udenfor i det åbne land.

Lucilia, som også kaldes Guldfluen, bliver 5-11 mm lang. Den er således lidt mindre end calliphora vomitoria. Den er plump og robust af kropsbygning og grønt-metallisk skinnende. Den ses ofte omkring affaldscontainere, da de tiltrækkes af lugten af råd og fækalier (for eksempel hundelorte). Denne spyflue kommer via sin levevis ofte i kontakt med mennesker.

Spyflue og puppe

Spyfluer kan lugte kød, fisk og ådsler på mange kilometers afstand. Hunnen lægger sine æg i kødet hvorefter æggene klækker efter blot et døgns tid. Når blot temperaturen er over 6-7o C kan udviklingen foregå. Larverne, eller maddikerne, borer sig ind i kødet og lever af materialet i 6-12 dage, hvorefter de på den tid fuldvoksne larver plejer at forlade det døde dyr eller det stykke kød, de lever i, for at grave sig ned i jorden for at forpuppe sig. 8-12 dage senere forlader de voksne fluer
deres puppetilværelse, maser sig op ad jorden og ud i det fri. De er nu klar til deres ca. månedlange tilværelse. – Spyfluer formerer sig lynhurtigt, og der kan hurtigt blive mange fluer. Der kan for eksempel leve flere tusinde maddiker
i en enkelt død rotte.

Nogle spyfluearter har den adfærd at lægge æggene i sår på levende dyr, hvorefter larverne lever af det syge væv. Alt efter situationen kan dette enten være fatalt, harmløst eller gavnligt.

Hvis larverne forekommer i livsvigtige organer, kan dyret naturligvis dø af et sådant angreb, mens denne adfærd i nogle tilfælde menes at være til gavn for dyrets sårhelingsproces, idet det dårlige væv fjernes af larverne.

Betydning

I naturen forekommer mange forskellige spyfluearter, hvor de som en slags skraldemænd indgår i naturens effektive oprydningshold, der træder i aktion, når der skal ryddes op. Maddikerne er saprofage, hvilket vil sige, at de lever af dødt organisk materiale. De lever således af at æde ådsler, rådnende kød, ekskrementer og lignende, som derved fjernes på en god måde. I den henseende må spyfluer rettelig anses for at være nyttedyr.

Det er de derimod ikke når de kommer ind i hjemmet.

Spyfluer færdes på både ådsler, ekskrementer og i råddent kød, hvor de suger næring, men også somme tider på søde sager. Der er naturligvis en vis smittefare forbundet med deres besøg på fødevarer, der efterfølgende skal indtages af mennesker, og der er langt flere mikroorganismer på spyfluer end på stuefluer. Salmonellabakterier er en af de mange uønskede bakterier, der kan spredes med spyfluer.

Det vil selvsagt være til skade for fødevarer, hvis spyfluer lægger deres æg deri. I fødevareindustrien gøres der således store anstrengelser for at bekæmpe indtrængen og tilstedeværelse af spyfluer.

Forebyggelse og bekæmpelse

Det kan være vanskeligt at komme spyfluelarver til livs. Det vil derfor være fornuftigt at sørge for at affaldsspande og lignende holdes tildækkede og rimeligt rene. Også områderne rundt om affaldsbeholdere bør holdes rene, så spyfluer ikke tiltrækkes i unødig grad. Det er også en god idé at sørge for at skraldespande bliver tømt regelmæssigt. Især i sommertiden, hvor fluerne har gode livsbetingelser, bør tømningen ske mindst et par gange om ugen.

Sprøjtemidler mod flyvende insekter kan anvendes til bekæmpelse af de voksne spyfluer, ligesom det er effektivt at opstille lysfælder, som tiltrækker og dræber fluerne. Hvis der er tale om en større invasion, for eksempel i eller i nærheden af affaldsbeholdere, kan man også anvende forskellige insektpuddere, der er beregnet til formålet. Man skal naturligvis altid følge brugsanvisningen. – I nogle tilfælde kan problemet blive så stort at det vil være formålstjenligt at få en professionel skadedyrsbekæmper til at se på sagen. Måske er det nødvendigt at ændre på affaldshåndteringen eller på andre forhold, sådan at livsbetingelserne for spyfluer ikke bliver for attraktive.

Lignende skadedyr og insekter
nye-skadedyr-Klyngeflue

Klyngeflue

Klyngeflue Latin: Pollenia rudis Skal vi hjælpe ? Skriv til os Kort om klyngefluen Om...

Stueflue

Stueflue

Stueflue Latin: Musca domestica Skal vi hjælpe ? Skriv til os Kort om stuefluen Der...

nye-skadedyr-Eddikeflue

Eddikeflue

Eddikeflue Latin: Drosophila funebris Skal vi hjælpe ? Skriv til os Kort om eddikefluen Kært...

nye-skadedyr-Stikflue

Stikflue

Stikflue Latin: stornoxys calitrans Skal vi hjælpe ? Skriv til os Kort om stikfluen Ud...

Lille stueflue

Lille stueflue

Lille stueflue Latin: Fannia canicularis Skal vi hjælpe ? Skriv til os Kort om den...

Svirreflue

Svirreflue

Svirreflue Latin: Syrphidae Skal vi hjælpe ? Skriv til os Kort om svirrefluen Op gennem...

Kilder