Møl i Danmark

Der findes flere forskellige arter af møl i Danmark. Dem der gør mest skade på tøj, tekstiler og fødevarer er; frømøl, melmøl, klædemøl og pelsmøl. Her kan du læse en generel beskrivelse af de forskellige insekter og selvfølgelig også deres levevis, hvor man typisk finder dem og hvordan man bedst udfører bekæmpelse af møl.

Møl er ganske harmløse. De skader IKKE mennesker.

5 hurtige spørgsmål om møl

Hvordan ser møl ud?

I Danmark er det typisk klædemøl og frømøl, man møder.

Hvordan kommer man af med møl?

At bliver helt fri for møl afhænger af, i hvor høj en grad at du kan rydde op og få husets inventar sorteret og rengjort.

Hvor kommer møl fra?

Et voksent møl kan flyve. Således kan de bevæge sig over større afstande. Meget ofte ses det, at møl migrerer fra rum til rum i opmagasineringshaller.

Hvor store er møllarver?

Møllervar kan være i mellem 5-10 mm, alt efter hvilken undergruppe af møl, der er tale om.

Hvordan bekæmper man møl?

Det ervigtigt at gøre huset ordentligt rent. Du skal møllarver til livs, det er dem, som gnaver huller i tekstiler. Derefter skal du købe en sprøjtegift egnet til formålet. Gentag behandlingen ad flere omgange. Frys gerne tøj og tekstiler i op til 5 døgn. Dette vil slå larverne ihjel. Du kan også tilføje ved brug af limfælder.

Arter af møl

Der findes en rækker arter af møl i Danmark. Herunder er der en kort beskrivelse af de 4 mest frekvente. Vil du læse mere om den enkelte art, kan du klikke videre til vores skadedyrsguide. Her finder du omfattende materiale, herunder også klistermøl, dadelmøl og tofarvet frømøl.

Frømøl
Frømøl

Frømøl

Det flotte, bronzefarvede frømøl er den største af vores danske mølarter. Den kan blive op til 1,5 cm i længden og frembringer 500-600 æg, når omgivelserne er ideelle.

Frømøllet foretrækker kornlagre eller som navnet antyder frølagre, hvor møllarverne kan komme vidt omkring i deres søgen efter føde. Problemet med frømøl findes i, at larverne også angriber bomuld, altså tekstiler. Læs mere indgående om frømøl.

Melmøl

Melmøl

I slutningen af 1800-tallet begyndte handelsruter at bringe melmøllet rundt i Europa. Dermed var vejen banet for at denne art også fik fodfæste i Danmark. Med en længde op til 7-9 mm er den langt fra så stor som sine artsfæller og den lyse, hvidgrå farve er et særpræg.

Hun-melmøllet lægger omkring 200 æg allerede få timer efter selv at være kommet ud af pubben. Larverne efter melmøl er op til 19 mm lange og de angriber typisk lagre med mel, herunder bagerier, fabrikker og lagre. Melmøl er vanskelige at bekæmpe, og der skal lægges en strategi for en egentlig bekæmpelsesplan. Læs mere indgående om melmøl.

Klædemøl

Klædemøl
Klædemøl

Det gyldne klædemøl lever IKKE frit i Danmark. Møllet er indvandret i slutningen af 1700-tallet, hvor den via datidens moderne muligheder for opvarmning kunne finde levevilkår indendøre.

I dag er den en sjælden gæst, da vi generelt har indeklimaer, der ikke efterlader høj fugtighed i boligen. Klædemøl er et skadedyr, der ødelækker tekstiler, men da vi i højere grad benytter syntetiske materialer i beklædning har klædemøllet oplevet en kraftig tilbagegang i de seneste 20-30 år. Læs mere indgående om klædemøl.

Pelsmøl

Pelsmøl
Pelsmøl

Pelsmøllet betegnes af biologer som den “oprindelige” danske art. Den kan leve udendørs og i naturen findes den typisk i fuglereder, hvor larverne spiser af redemateriale, dun og fjer.

Pelsmøllet kræver høj luftfugtighed og kan, hvis forholdene er optimale lægger op til 150 æg op til 4 gange om året, typisk hvis møllet har fundet vej indendøre. Larverne bliver op til 10 mm lange og laver i modsætning til klædemøllets larver mere regelmæssige huller. Alt efter klimaet i omgivelserne tager det fra 1 til 12 måneder for et æg fra det klækker til det voksne pelsmøl igen er klar til at lægge æg. Læs mere indgående om pelsmøl.

Møl i fødevarer

Billede af møl
Frømøl

Der findes to arter af møl, som gør skade på vores madvarer – tofarvet frømøl og melmøllet. Ens for dem begge er, at de angriber gryn, kornprodukter, tørret frugt, mandler og nødder – og således er det begge arter af møl i køkkenet.

Vinteren er ved at være forbi, så nu kan du glæde dig til at komme ud i sommerhuset, og tjekke om der er møl i møblerne. Undgå møl ved at bekæmpe i tide.

Disse to mølarter lægger mellem 200 og 400 æg og normalt direkte i madvarerne, hvorefter de nyudklækkede larver trænger ind i madprodukterne. Derudover kan æggene også findes i revner og sprækker.

Møl i tøj og tekstil

Møl i tøj
Klædemøl og larver i tøj

Keratin er det næringstof, som møl lever af, og det indgår f.eks. i uld. Møl elsker også pelse og fjer, da begge dele indeholder keratin. Møl ses ofte frit flyvende i huset og findes ofte i tætte, lukkede rum, da de her kan formere sig og lægge æg i ro og mag.

En stor del af æggene er meget skrøbelige og går til blot ved støvsugning eller tøjvask. Har du konstateret møl i dine tæpper, så start med at give dem en god omgang med tæppebankeren. Mølæg kan nemlig ikke tåle belastningen. Har du møl i møbelstof, kan du derfor blot banke stoffet. Når møl og møllarver sætter sig i stof, så æder de stoffet indefra og æg lægges så dybt i stoffet som muligt.

Her trives møl i hjemmet

Er du sommerhusejer? Eller har du et loft, et kælderrum eller blot et lille, aflukket rum med dæmpet belysning? Så skal du holde øje med om du får et mølproblem.

møl larver
Møl og møllarve

Selve møllet har ingen trang til mørke. Dets larver derimod. Larverne trives bedst i mørke. Og har du haft tøj opmagasineret i fælles rum, så er der desværre gode chancer for at du finder møllarver. Et fælles rum til opbevaring er ofte guf for møl, da der er stor gennemgang af forskellige mennesker med tøj og stof fra forskellige steder.

Med mange mennesker igennem højnes sandsynligheden for, at der kan være møl i noget af det tøj, der bæres til rummet. Og når møl først har fået fat, så lægger de æg i det tøj, der ikke er opbevaret i tætsluttende sække eller kasser. Er der tale om pels, vil møl prøve at lægge æggene helt ind til skindet på pelsen. Æggene er nogle dage om at klække larverne ud, og de går straks i gang med at æde.

Hvad spiser møl?

Det er faktisk larverne, som er de egentlige skadedyr. Som nævnt går de i gang med at spise med det samme, de kommer ud af æggeskallen.

Et møl kan nemt lægge æg, der giver larver, som så spiser det meste af en pels. Møllarverne bider desuden hårstrå over ved roden, og det betyder at møl indirekte er skyld i, at du kan opleve, at pelsen falder af jakken, når du tager ved, og så er tøjet ødelagt. Du skal derfor sikre dig, at din forsikring dækker mølskader og skadedyr i det hele taget, hvis du har dyre pelse.

Fornuftig opbevaring er alfa og omega, når det kommer til at gøre det svært for møl. Møllarver bider tøjfibre over og dermed vil du opleve, at der kommer huller, hvis det er vævet stof. Mølarterne og deres larver er lidt forskellige i deres larvestadie, men det generelle problem med møl er, at begge typer møllarver bider tøjfibrene over.

Bekæmpelse af møl

Det er næsten en umulig opgave som privatperson at bekæmpe møl, da du ikke kan købe en gift, som er langtidsvirkende. Effektiv bekæmpelse kræver stor erfaring, og det vil i langt de fleste tilfælde være mest rentabelt at kontakte et skadedyrsfirma til at udføre bekæmpelsen.

Du skal regne med 2-3 behandlinger med 14 dages mellemrum.

Absolut Skadedyrsservice har den nødvendige professionelle ekspertise og erfaring i bekæmpelse af møl og skadedyr generelt.

Kontakt os for rådgivning og evt. en aftale om mølbekæmpelse.

Alle produkter vi anvender i bekæmpelsen er godkendte af Miljøstyrelsen og lugtfri, så du kan være i din bolig igen allerede 10 minutter efter behandling.

Møl

Møl kan bekæmpes med noget så simpelt som en fluesmækker. Opdager du møl, er det som regel fordi du finder nogle huller eller ved at møl simpelthen flyver rundt i din bolig.

Ved sidstnævnte kan du bare tage en fluesmækker og så gå på møljagt. Når du så har klapset møllene, skal du omgående iværksætte behandling mod larverne, for har du møl, så har du også møllarver.

Der findes flydende midler mod møl og dets larver. Disse midler kan påsmøres overflader i skabe og på betræk m.v.

Der findes også spraymidler mod møl. Disse midler kan også anvendes imod flyvende møl.

Ønsker du at behandle dit tøj mod møl, kan du med fordel fryse tøj og tæpper ned. Fryserens kulde kan hverken møl eller larver holde til. De skal dog være nedfrosset til mindst -18 grader i mere end 2 døgn. Derfor er en rigtig kold vinter med hård frost også møllets værste mareridt. Er der en iskold nat i udsigt – og har du et mølproblem – så stil de angrebne møbler og tæpper ud natten over. Morgenen efter tager du alt ind igen og lader møbler og tæpper være inde hele dagen. Gentag denne procedure igen, når det bliver aften. Denne vekselvirkning af varme og kulde vil slå både møl og larver ihjel.

VIGTIGT AT VIDE OM MØL

  • Der findes to arter af møl i Danmark; Klædemøl og pelsmøl
  • Møl trives i fællesopbevaringer
  • Larver fra møl spiser keratin, som indgår i uld.
  • Bekæmp møl med frost og flydende mølmiddel

Professionel skadedyrsbekæmpelse af møl

Har du problemer med møl, så ring og hør om mulighederne for bekæmpelse af dem. Hvis du oplever dem i dit hus eller sommerhus, så SKAL du gøre noget ved det. Ikke mindst for din egen skyld. Husk at tjekke tøj købt i genbrugsbutikken for møl, æg og larver, så du ikke slæber noget uønsket med hjem.

Vi tilbyder dig at få has på dine møl. Vores midler er yderst effektive, og samtidig skånsomme imod miljø og mennesker. Du kan ringe til os på telefon eller via Skype alle dage omkring bekæmpelse af møl.

Absolut Skadedyrsbekæmpelse har bekæmpet møl effektivt og professionelt siden 1985 og i dag tæller virksomheden 15 ansatte, der tager sig af bekæmpelse af møl og møllarver i og omkring Herlev og København og i resten af landet.

Vi håber ikke, du får mølproblemer, men skulle du have behov for det, er vi klar til at iværksætte bekæmpelse af møl, så du igen trygt kan hænge tøjet i skabet.

Kilder

Læs mere om møl hos Forlaget Pestium

Læs mere om møl hos Miljøstyrelsen

Læs mere om biolog, Henri Mourier

Ring