Duemide

Latin: Argas reflexus
Kort om duemiden

Traditionelt har nogle haft den romantiske forestilling, at det bragte lykke til et hus, hvis et duepar slog sig ned på bygningen. Uanset hvad man ellers mener om duer, er det en kendsgerning, at de ikke kommer alene. Hvor der er duer, er der også mider – og en mængde andre skadedyr, såsom lopper, lus, møl, klannere o.s.v., som efterfølgende kan trænge ind i de huse, duerne færdes på.

Denne gennemgang fokuserer på duemiden (Argas reflexus).

Biologi og skade

Duemiden (Argas reflexus) er blodsuger og forekommer ikke overraskende der, hvor der opholder sig duer. På flere måder minder miden om kyllingemiden (Dermanyssus gallinae). Den er ægformet og ret stor. Fuldt udvoksede hunner bliver over 10 mm lange og 5 mm brede. Som larve måler duemiden imidlertid mindre end 1 mm i længden, men både i larvestadiet og som voksen lever duemiden af at suge blod fra værtsdyret.

Man vil kunne finde duemider i reder hos alle tamduer. Duemiderne lever i nærheden af duernes reder og kan forekomme i enorme antal i gamle dueslag.

En duemidehan behøver kun at suge blod en enkelt gang om året, men hunnen har brug for at indtage blod før hver æglægning. Der bliver lagt et sted mellem 20 og 70 æg hver gang.

Når et duemideæg 30 dage senere klækker, kommer de små mider ud af ægget. Det første miden gør, er at opsøge en due eller en dueunge. Så snart den har fundet værtsdyret, holder den sig fast og i løbet af de næste 2-10 dage suger den blod. Derefter forlader den sin vært og finder et egnet skjulested i nærheden i en revne eller en sprække, hvor den kan foretage sit hudskifte. Dette er en tilbagevendende proces, der fortsætter indtil duemiden har udviklet sig til en fuldt udvokset duemidehan eller -hun.

Det er ikke ualmindeligt at duemider lever i 2-3 år under normale omstændigheder med fri adgang til føde. Hvis værtsdyrene imidlertid forsvinder, kan duemiderne, i tilfælde af tilpas kølige omgivelser, overleve i årevis helt uden at indtage føde. Duemider er nemlig sejlivede og er ofte blevet observeret flere år efter at man har fået fjernet duer fra en ejendom.  I Tyskland er der således konstateret store duemidebestande i dueslag, der havde været nedlagt i henholdsvis 13 år og 21 år. Det regnes dog for sjældent at duemider overlever uden føde i så lang tid. I Danmark ser man sjældent forekomster af duemider længere end 5 år efter at et dueslag er blevet fjernet, men det understreger værdien af at komme duemiderne grundigt til livs.

Betydning

Det kan være en voldsom plage at have duemider. Forekommer de blodsugende mider i stort antal, kan duerne blive direkte afkræftede eller dø af blodmangel.

Hvis der er indrettet beboelsesrum på loftet i nærheden af områder, hvor der i lang tid har levet duer, kan duemiderne også blive et problem for mennesker. Sultne duemider kan nemlig bide mennesker for at suge blod, hvis deres værtsdyr er forsvundet. Miderne kan vandre til andre områder for at finde nye værter og dermed pludselig forekomme i en beboelse. Mennesker, der sover fredeligt, kan blive ufrivillige værter for duemiden. Bidende er ret smertefulde og efterfølges af hævelser og røde områder på huden. Duemider kan – ligesom kattelopper m.m. – imidlertid ikke overleve i lang tid på et menneske, og de kan heller ikke formere sig på mennesker.

Forebyggelse og bekæmpelse

Det vil altid være en god idé at konsultere en professionel skadedyrsbekæmper ved forekomster af duer på huset.

Årsagen er at der ofte forekommer en mængde små skadedyr sammen med duerne, og disse bør fjernes effektivt med de rette midler.

For at undgå problemer med duemider efter at man har fjernet dueslag, er det nødvendigt at man ikke blot fjerner duerne og deres reder, men også at man fjerner alle ekskrementer og lignende fra området. Området bør rengøres grundigt og efterfølgende behandles med et insektpudder, der er godkendt til bekæmpelse af krybende og kravlende insekter, overalt hvor der kunne være duemider. De bedste midler har langtidsvirkning og gør det af med både mider og bakterier.

Der sprøjtes i revner, sprækker, hulrum og lignende. Hvis ikke efterbehandlingen foregår meget grundigt og effektivt, kan problemet med overlevende mider ligge som en tikkende bombe i årevis. Især hvis lokaler i nærheden skal indrettes til beboelse, bør oprensningen og efterbehandlingen være meget grundig. En professionel skadedyrsbekæmper kan rådgive og iværksætte den rette bekæmpelse.

Ved mindre forekomster af duemider inden døre kan man blot fjerne de enkelte individer, efterhånden som de dukker op. I andre tilfælde er det nødvendigt med en egentlig bekæmpelse med insektpudder overalt hvor miderne kunne befinde sig, eller på steder hvor man ved, at de trænger ind. Den mest effektive bekæmpelse vil altid være i sommerhalvåret, hvor varmen gør miderne aktive og synlige.

Lignende skadedyr og insekter
Brunmide

Brunmide

Brunmide Latin: Bryobia Skal vi hjælpe ? Skriv til os Kort om brunmider Brunmider er...

Fnatmide

Fnatmide

Fnatmide Latin: Sarcoptes scabiei Skal vi hjælpe ? Skriv til os Kort om fnatmiden Fnat...

Melmide

Melmide

Melmide Latin: Acarus siro Skal vi hjælpe ? Skriv til os Kort om melmiden Melmiden...

skadedyr-Spindemide

Spindemide

Spindemide Latin: Tetranychidae Skal vi hjælpe ? Skriv til os Kort om spindemiden I naturen...

Kilder