Spindemide

Latin: Tetranychidae
Kort om spindemiden

I naturen findes en rig variation af mider. Som en underklasse af leddyrene er spindemiderne i familie med edderkopperne. Generelt opdeles mider i fire familier: Spindemider (Tetranychidae), dværgmider (Tarsonemidae), rovmider (Phytoseiidae) og galmider (Eriophyidae). Alle disse mider kan gøre skade på planter. I de danske drivhuse er især spindemiderne berygtede som skadedyr. Agurke- eller tomatavlere kender som regel disse mider og deres spind, men de forekommer også i andre sorter, såsom peberfrugter, jordbær, vindruer og krydderurter. Væksthusspindemiden (Tetranychus urticae) er for eksempel en hyppig og uvelkommen gæst i drivhuse.

I forhold til insekterne har mider en ganske anden kropsbygning. For eksempel har insekter normalt nogle kropsafsnit som er klart opdelte. Sådan er det ikke hos miderne. De har heller ikke følehorn. Til gengæld har de fuldt udvoksede mider 4 benpar, mens insekterne normalt kun har 3 benpar.

Denne gennemgang fokuserer på spindemiderne (Tetranychidae).

 

Biologi og skade

Navnet hænger sammen med at miderne danner et særligt spind, som bruges til at bevæge sig fra det ene blad til det andet, eller fra den ene plante til den anden.

Spindemider er så små, at de normalt kun opdages, hvis man bruger forstørrelsesglas eller mikroskop. Oftest finder man spindemiderne på undersiden af bladene, hvor de suger plantesaft fra de enkelte bladceller. Derved opstår ofte de karakteristiske lyse pletter på oversiden af bladene. Især de første uger efter udplantningen er der en vis risiko for spindemideangreb, og det er derfor et godt tidspunkt at holde godt øje med planterne. Sidst på sæsonen kan man se de overvintrende hunner som små røde prikker.

Med det blotte øje ses kun nogle små prikker. Spindemider er nemlig kun ca. en halv mm store og er derfor meget vanskelige at få øje på. Under forstørrelsesglas ser man imidlertid tydeligt de små lysegrønne mider og en masse glasklare runde æg. Der lægges op mod 200 æg, som efter blot 10 dage er fuldt udviklede. Formeringsraten er derfor høj og i alle udviklingstrin efter ægstadiet, nemlig larve-, 1. nymfe-, 2. nymfe- samt voksenstadiet, optræder spindemiden som et skadedyr.

Betydning

Et angreb af spindemider kan sprede sig til mange planter, eftersom miderne opformerer sig meget hurtigt.

Planternes blade svækkes og dør efterhånden, hvilket til sidst kan medføre at selve planterne dør. Et mideangreb vil altid nedsætte planternes vækst.

 

Forebyggelse og bekæmpelse

Ved en tidlig indsats mod spindemider bliver en bekæmpelse lettere at foretage, og derved lider planten heller ikke så stor skade. Oftest ses problemet først, når bladene begynder at blive gule, og hvis man ikke foretager sig noget for at stoppe processen, vil planten til sidst visne. På det tidspunkt er familien af spindemider blevet til adskillige tusinde. Spindemidekolonierne spreder sig hastigt til nye blade og planter. I dette stadium udvikler miderne deres karakteristiske spind om bladene.

En spuling med insektsæbe kan midlertidigt og delvist holde bestanden af spindemider nede, men da æggene oftest befinder sig på undersiden af bladene, er det nødvendigt at sprøjte hver uge for at undgå yderligere udklækning.

Rovmider (Phytoseiulus persimilis) bruges meget i erhvervsgartnerier, og kan med fordel anvendes til at holde spindemidebestanden nede. Selvom rovmiden lyder som en drabelig skabning, er det et helt uskadeligt nyttedyr for gartnerier, planteskoler og haveejere. Rovmiderne er et af de mest miljøvenlige midler mod spindemider, man kender, eftersom de i naturen har specialiseret sig i at æde spindemider. Det hænger sammen med at rovmider formerer sig hurtigere end spindemider, og derfor altid vil få overtaget på længere sigt.

Rovmider har imidlertid brug for en relativt høj luftfugtighed for at trives, hvilket kan være et problem, såfremt drivhusklimaet er tørt. Derfor må luften holdes tilpas fugtig med forstøvere eller jævnlig overbrusning. Rovmider udgør ingen risiko for eksplosiv opformering, idet de simpelthen spiser hinanden, når de har fortæret alle spindemiderne.

Rovmider kan bestilles i lokale planteskoler og bør anvendes tidligst muligt efter at man har observeret spindemider. Ellers vil der gå lang tid før rovmiderne får overtaget. Man kan desuden fjerne de blade, som er værst angrebne og sprøjte resten med insektsæbe. Efter nogle timer eller næste dag kan man skylle planten med rent vand og udsætte flere rovmider. Rovmider vil dø hvis de ikke straks udsættes, og de kan højest opbevares en enkelt dag på køl.

Flere inden for samme art
Brunmide

Brunmide

Brunmide Latin: Bryobia Skal vi hjælpe ? Skriv til os Kort om brunmider Brunmider er...

nye-skadedyr-Duemide

Duemide

Duemide Latin: Argas reflexus Skal vi hjælpe ? Skriv til os Kort om duemiden Traditionelt...

Fnatmide

Fnatmide

Fnatmide Latin: Sarcoptes scabiei Skal vi hjælpe ? Skriv til os Kort om fnatmiden Fnat...

Melmide

Melmide

Melmide Latin: Acarus siro Skal vi hjælpe ? Skriv til os Kort om melmiden Melmiden...

Kilder