//cdn.cookie-script.com/s/fcb5a10bc455feabe672954940bbf9fa.js Tofarvet frømøl - Et skadedyr på fødevarelagre og hos private

Historie

Det tofarvede frømøl (Plodia interpunctella) menes at stamme fra Europa, men det findes i dag overalt i verden. Især i varme lande betragtes det tofarvede frømøl som et betydeligt skadedyr, og ikke mindst på lagre med tilknytning til frugttørringsindustrien. Larverne optræder især i tørret frugt og nødder men også somme tider i kornprodukter, majs og chokolade. Når man taler om “orm” i chokolade, er der i virkeligheden tale om larver fra det tofarvede frømøl eller kakaomøllet (Ephestia elutella).

Oversigt over møl

Biologi og skade

Det tofarvede frømøl har sit navn på grund af dets karakteristiske tofarvede forvinger, som forrest er lysegrå, mens resten af vingerne har en rødbrun farve. Det voksne møl er ca. 1 cm langt med et vingefang på 15-20 mm. Larverne når at blive ca. 12-13 mm lange, før de forpupper sig. De er gulligt hvide, rødlige eller grønlige, alt efter hvad de lever af, og har mørkebrune hoveder.

Blot få dage efter at være blevet forvandlet fra pupper til fuldvoksne frømøl parrer møllene sig og hunmøllet lægger derefter i løbet af et par uger omkring 400 æg. De lægges som regel direkte på eller i fødeemnet, men også somme tider ved sprækker i emballagen, hvorfra de nyklækkede larver senere er i stand til at trænge ind i den vare, de fremover skal leve af. Der er stor forskel på, hvor lang tid det tager for et tofarvet frømøl at udvikle sig fra æg til voksen. Under de gunstigste forhold (ved temperaturer på omkring 30o C) vil det kun tage 25 dage, og så bliver det til mange generationer af frømøl på et år. På lagre som er uopvarmede kan det tage betydeligt længere tid. Udviklingen vil bremses på grund af den lave temperatur og vil gå helt i stå om vinteren. Oftest bliver det under sådanne omstændigheder til et par generationer om året.

Frømøllarver gør skade på fødevarer, dels ved at gnave i dem, og dels ved at forurene fødevarerne med deres ekskrementer. Dertil kommer den skade, der opstår ved det hvide spind, som de omgiver sig med. Det får varen til at klumpe og klistre sammen, hvilket vil forringe værdien af varen betydeligt.

Larverne skifter hud mellem 4 og 7 gange, efterhånden som de vokser. Som fuldt udvoksede larver forlader de almindeligvis de omgivelser, de har levet i, for at finde sig et beskyttet sted, hvor de kan forpuppe sig.

Frømøllarver kravler tit langt op af vægge og hen ad lofter, indtil de finder sig en egnet sprække ved en liste eller lignende. Her forpupper larverne sig i deres eget spind, som de former til en forholdsvis kraftig, hvid silkekokon på omkring 7 cm i længden.

Efter omkring 14 dage kommer de ud – nu forvandlede til voksne tofarvede frømøl. Herefter flakser de rundt for at finde en mage, men da de mest flyver i halvmørket, ser man ikke så tit de voksne frømøl, men ligesom så mange andre insekter bliver de tiltrukket af lys.

Tofarvet frømøl
Tofarvet frømøl på latin: Plodia interpunctella

 

Betydning

Det tofarvede frømøl kan forvolde alvorlig skade både på store fødevarelagre hos grossister og hos detailhandlere, der opbevarer større varepartier. Det er derfor vigtigt at man overvåger antallet af skadedyr, så man sikrer at angreb ikke får lov til at udvikle sig. Dertil kan med fordel anvendes feromonfælder, som tillokker eventuelle voksne individer. Disse fælder bør tilses en gang om ugen i højsæsonen, som ligger i perioden mellem juli og september.

I private husholdninger kan det tofarvede frømøl forekomme i poser med mandler, nødder og rosiner, men også i mel- og grynprodukter samt fuglefrø.

Forebyggelse og bekæmpelse

Ved at opbevare fødevarer i lukkede beholdere eller i plastikposer, undgås at eventuelle angreb af møl spreder sig til andre varer. Man kan også forebygge problemer ved at tjekke fødevarer, som man ikke bruger så tit, så eventuelle skadedyrsangreb kan opdages i tide. Hvis madvarerne kan tåle det, kan man, ved mistanke om skadedyr i madvarer, opbevare disse i et par døgn i en fryser ved -18o C, eller varme varerne igennem i en times tid ved 55o C i en ovn. Ved omfattende angreb løses problemet ved at kassere varen.

En efterfølgende tør rengøring med støvsuger af de angrebne områder vil måske være tilstrækkelig. Alternativt kan man sprøjte revner og sprækker og langs loftlisterne med et insektmiddel der er godkendt til bekæmpelse af krybende og kravlende insekter. Husk at visse insektmidler ikke må anvendes på steder, hvor der opbevares eller forarbejdes fødevarer. Følg altid brugsanvisningen.

Det kan være meget vanskeligt at få bugt med problemet ved første behandling. Derfor kan der i en længere periode blive ved med at dukke voksne møl op. Af denne grund bør man i denne periode være ekstra opmærksom på at opbevare madvarerne i tætte beholdere. Hvis problemet fortsætter, kan det anbefales at man kontakter en fagmand som vil kunne finde frem til problemets årsag.

Copyright 2021 Absolut Skadedyrsservice A/S.

Flere inden for samme art

Kilder

Læs mere om tofarvet frømøl hos Forlaget Pestium

Læs mere om insekter i hjemmet hos Miljøstyrelsen

Læs mere om biolog, Henri Mourier

Ring