Mus

Latin: Mus
Kort om mus

Mus kan måske se søde ud, men de kan være en sand plage at få ind i hjemmet, lageret eller lignende. De gnaver i alt, hvilket kan medføre betydelige skader på ejendomme og inventar, men også på elektriske installationer.

Musen er den gnaver, der oftest bliver set. Folk er ofte mere bange for rotter, men mus forårsager rent faktisk større skader på deres omgivelser end rotter.

En mus er en lille gnaver med en lang og slank krop, der kan klemme sig ind ad små sprækker. Den har korte ben og en spids snude, mens pelsen kan variere i farverne gråbrun, lys brun og mørk brun. Musen har store ører og små, sorte øjne samt en lang hale.

Der findes rigtig mange arter af mus, men herhjemme er det oftest husmusen, der plager de danske hjem. Udover husmus, er halsbåndmus og rødmus også at finde i Danmark.

Mus er gode til at finde smuthuller i huse og andre ejendomme. En ung husmus kan presse sig igennem en revne på helt ned til kun 7 mm, så de kan være svære at holde ude. Ældre ejendomme er derfor også oftere ramt af mus end nyere opførte ejendomme.

Mus er også dygtige til at klatre og hoppe. En husmus kan eksempelvis hoppe omkring 30 cm lodret op i luften, mens en halsbåndmus kan hoppe ca. en meter.

Mus og skade

Mus har et konstant behov for at gnave, da deres fortænder vokser gennem hele livet. Selvom en mus ikke æder meget føde, så kan skaden alligevel være betydelig, fordi der ødelægges langt mere, end der ædes.

I sommerhuse kan det gå hårdt ud over sengetøj, gardiner, møbler, træværk osv., som gnaves i stykker og bl.a. benyttes som redemateriale.

Mus gnaver desuden også på elektriske installationer, hvilket kan medføre kortslutning og brand.

Udover at gøre synlig skade, kan mus også forurene fødevarer med deres urin og ekskrementer, hvilket kan medføre alvorlige sygdomme hos mennesker.

Forebyggelse og bekæmpelse

Hvis du er i tvivl om du har mus, bør du lytte efter kradselyde og se efter ekskrementer, skader og reder. Der kan desuden også være lugtgener, da de lugter af ammoniak. Lugten vil forstærkes på lukkede steder.
Hvis musen er på loftet, vil dette ofte kunne høres, når de piler rundt.

Hvis du ønsker at forebygge mod mus, bør du være opmærksom på at holde døre og vinduer lukkede. Mus løber hurtigt og kan let smutte med ind gennem en åben dør, såfremt man ikke er opmærksom.
Rørføringer bør desuden også være tætte, da mus let kan presse sig igennem på små steder.

Er der allerede mus i hjemmet eller på ejendommen, kan der gribes ind med gift langs soklen, hvor musen typisk leder efter en åbning for at komme ind. Det er dog vigtigt, at denne gift ikke er tilgængelig for andre mennesker eller dyr, da dette kan gøre stor skade.
Vi anbefaler derfor hellere, at der anvendes fælder.

Har du problemer med mus, kan du med fordel kontakte Absolut Skadedyrsservice. Vi har mange års erfaring med bekæmpelse af mus og vi ved, hvordan problemet gribes an på en effektiv måde. Vi tilbyder landsdækkende service. Vi sidder klar til at hjælpe.

Lignende skadedyr
nye-skadedyr-house-mouse-mus-musculus-2023-11-27-05-36-57-utc

Mus

Mus kan måske se søde ud, men de kan være en sand plage at få...

Rotte

Rotter

Rotter kan gnave sig igennem næsten

skadedyr-mår-envato

Mår

Mår Latin: Martes foina Skal vi hjælpe ? Skriv til os Kort om mår Husmåren...

skadedyr-markmus-envato

Markmus

Markmus Latin: Microtus agrestis Skal vi hjælpe ? Skriv til os Kort om markmus Den...

Halsbåndsmus

Halsbåndmus

Halsbåndsmus Latin: Apodemus flavicollis Skal vi hjælpe ? Skriv til os Kort om halsbåndsmusen Halsbåndmusen...

nye-skadedyr-Roedmus-01

Rødmus

Rødmus Latin: Clethrionomys glareolus Skal vi hjælpe ? Skriv til os Kort om rødmus Rødmusen...