Brødbille

Latin: Stegobium paniceum
Kort om Brødbiller

Biller i brød? Det lyder ulækkert, og det er det sådan set også. Op gennem historien har det imidlertid været et forholdsvis kendt fænomen. Brødbillerne findes næsten overalt i verden og er i vid udstrækning blevet spredt på kloden med skibsfarten. Beskøjter og andre tørre brødtyper blev ofte brugt på langfarter på grund af den gode holdbarhed, men udgjorde samtidig ideelle fødemidler for brødbiller. Det var derfor almindeligt at man bankede brødet ned i bordet før man tog en bid, for så dryssede brødbillelarverne ud. De karakteristiske og helt cirkelrunde huller, som kan ses i inficerede hundekiks eller lignende, er de borehuller, hvori larverne har levet.

Biologi og skade

Brødbillen (Stegobium paniceum) hører til familien af borebiller, og ligner faktisk også den almindelige borebille (Anobium punctatum) og tobaksbillen (Lasioderma serricorne) temmelig meget. Brødbiller er dog ikke i stand til at leve i træ, men foretrækker i stedet brød og stivelsesholdige faste materialer, såsom tørrede korn- og brødprodukter – for eksempel knækbrød, kiks, tvebakker, gammelt brød og lignende, men også en del andre fødemidler, som findes i hjemmet. Dej, tørvarer, suppeterninger, pasta, nødder, krydderier, tørfoder til hunde og katte samt the og kakao er således også på menukortet. Der går typisk brødbillelarver i produkter, som ligger i lang tid bagerst i skabet uden at blive brugt. Man har endda observeret brødbillelarver, der levede i apotekervarer, der ellers blev betragtet som giftige.

En fuldt udvokset brødbille bliver ca. 2-3 mm i længden. Den rødbrune krop er lang og oval og dækket af fine hår, der er korte og gullige, og dækvingerne har kantede indhak. Brødbillen er ret livlig, flyver godt og søger gerne mod lyset. Derfor støder man ofte på de voksne brødbiller i vindueskarme og lignende.

De voksne individer indtager ikke føde, men bruger tid på at parre sig og lægge æg. Fuldvoksne brødbiller kan leve i op til 65 dage, men de lever ofte kun i et par uger.

Hunnen lægger i hele sit liv ca. 100 æg. Det sker direkte i fødevarerne eller i nærliggende revner og sprækker. Æggene udklækkes efter blot et par uger. I starten er de ikke større end en halv mm i længden. Larverne er særdeles aktive helt ned i de tidlige udviklingstrin, og i stand til at bore sig ind i selv hårde materialer. Emballage af papir, pap og plastik er således slet ikke noget problem for brødbillerne. Det borer de bare igennem. Larverne bliver op til 5 mm lange, og kan overleve i en uges tid uden føde.
Den fuldt udviklede brødbillelarve forpupper sig inde i selve fødemidlet i en særlig celle, som den kitter sammen af fødeemnet og sit eget spytsekret.

Et par uger senere kommer den færdigt udvoksede brødbille ud. Som så mange andre insekter foregår opformeringen bedst når luftfugtigheden er temmelig høj – dog ikke over 50 % – og i almindelig stuetemperatur. Billen gennemgår således hele sin udvikling fra æg til fuldvoksen i løbet af godt et halvt år, hvis temperaturen er omkring 17o C.

Ved 22 o C tager udviklingen 2-3 måneder, og ved 28o C sker den samme udvikling i løbet af blot 70 dage. Ved temperaturer under 17 o C formerer og udvikler brødbillen sig ikke, og den bliver inaktiv, hvis temperaturen falder til under 10 o C. Den kan dog sagtens overleve lave temperaturer. Først ved -18o C i et par døgn må billen kapitulere.

Betydning

Det siger sig selv at biller, der gennemhuller og kravler rundt i ens madvarer, ikke er velkomne i vore køkkener. Brødbillen er et skadedyr.

Forebyggelse og bekæmpelse

En grundig rengøring og god madhygiejne i køkkenet er en god start på en forebyggelse mod brødbilleangreb. Hvis man jævnligt tømmer og rengør skuffer og skabe, og sikrer at madvarerne bliver opbevaret tørt, køligt og i forsvarligt tillukket emballage, er man også godt forebygget.

Hvis der observeres inficerede madvarer, bør de straks destrueres. Angrebne fødevarer kan gennemvarmes ved 60o C i ti minutter eller nedfryses til -18o C i to døgn. Det vil dræbe alle stadier af brødbillen. Når man har fjernet arnestedet for skadedyret, kan der i en periode dukke flere biller op, og dem kan man med fordel fjerne med en støvsuger. En støvsuger er i det hele taget ret effektiv til at fjerne brødbiller. Blot skal man huske at kassere støvsugerposen bagefter eller at lægge den i fryseren i et døgn. Ellers vil brødbillerne kravle ud igen, og så er man lige vidt.

En professionel skadedyrsbekæmper kan endvidere rådgive om brugen af godkendte bekæmpelsesmidler med langtidsvirkning mod krybende og kravlende insekter. Der skal sprøjtes i revner og sprækker to gange med to ugers mellemrum, og ofte i flere lejligheder samtidig, hvis angrebet har bredt sig – for eksempel i en boligblok.

På større lagre med frø og lignende kan insektpudder med fordel anvendes. Naturligvis bør brugsanvisningen altid følges nøje.

Flere inden for samme art
nye-skadedyr-Borebille

Borebiller

Borebiller og deres larver lever i træ, hvor de gnaver små runde huller og gange.

nye-skadedyr-Kornsnudebille

Kornsnudebille

Kornsnudebille Latin: Sitophilus granarius Skal vi hjælpe ? Skriv til os Kort om kornsnudebillen Der...

Melbille

Melbille

Melbille Latin: Tenebrio molitor Skal vi hjælpe ? Skriv til os Kort om Melbillen Der...

nye-skadedyr-Rissnudebille

Rissnudebille

Rissnudebille Latin: Sitophilus oryzae Skal vi hjælpe ? Skriv til os Kort om rissnudebillen Rissnudebillen...

nye-skadedyr-Tæppebille

Tæppebille

Tæppebiller er meget normale at finde i de danske hjem og er næsten umulige, at...

Husklanner

Husklanner

Husklanner Latin: Dermestes haemorrhoidalis Skal vi hjælpe ? Skriv til os Kort om husklanneren Betegnelsen...

Kilder