Rissnudebille

Latin: Sitophilus oryzae
Kort om rissnudebillen

Rissnudebillen (Sitophilus oryzae) er oprindelig et tropedyr, hvor den angriber korn på markerne, mens det modnes, og billen regnes i disse egne for at være et af de værste kornskadedyr der findes. Her i landet angriber rissnudebillen ikke korn ude på marken, men billen ses derimod af og til i forbindelse med importerede kornprodukter på lagre og lignende. Man kan dog også opleve at rissnudebiller dukker op i køkkenskabe eller på lagre med kornprodukter – og især på steder hvor der er ris. Som navnet antyder, er ris nemlig en foretrukken spise for denne bille.

 

Biologi og skade

Rissnudebillen hører til snudebillefamilien (Curculionidae) og snudebiller har navnet på grund af den lange, tynde (eller somme tider korte og tykke) “snude”, som udgør den forreste del af hovedet. Selvom den ligner kornsnudebillen (Sitophilus granarius) temmelig meget, er den lidt mindre. Rissnudebillen bliver kun mellem 2,5 og 3,5 mm i længden. Den ligner også i udpræget grad majssnudebillen (Sitophilus zeamais), og forveksles derfor ofte med denne, men midlerne til forebyggelse og bekæmpelse er de samme for disse to biller.

Til forskel fra kornsnudebillen har rissnudebillen 4 rødlige pletter på dækvingerne, og de vinger, som rissnudebillen har under sine dækvinger, er den rent faktisk i stand til at flyve med. Kornsnudebillen er derimod ikke i stand til at flyve med sine vinger. Rissnudebillen bevæger sig også hurtigere rundt på sine ben, end kornsnudebillen er i stand til.

Hos rissnudebillen gnaver hunnen en hule i kornet, hvori den lægger et æg ad gangen, og derefter kan ingen se, hvad der foregår inde i risene. Ægget udvikler sig derefter til en benløs larve, som i skjul lever af at spise det korn, den bor i. Til sidst er larven fuldt udvokset. Så forpupper den sig, og snart er larven forvandlet til en færdigudviklet bille. Som voksen forlader rissnudebillen herefter sin lille hule og efterlader derved et karakteristisk udgangshul, som er et af de tydelige tegn på at der er et angreb af biller i kornet. Nu er den voksne rissnudebille klar til at flyve ud i den store verden.

Betydning

Man vil ikke opleve rissnudebilleangreb i alle mulige produkter af mel og gryn, men derimod udelukkende i ris, frø og korn. Ind imellem kan de dog også forekomme i hårdtbagte stivelsesholdige produkter som f.eks. makaroni.

Det største problem ved rissnudebiller som skadedyr er nok deres evne til at reproducere sig selv. Hele 12 generationer kan det nemlig blive til på bare et år, så rissnudebillen formerer sig ofte langt over dobbelt så hurtigt som kornsnudebillen, hvis forholdene altså er gunstige og passer den. Hunnerne hos rissnudebillen lever i ca.

3-6 måneder, og i den tid er hver enkelt hunbille i stand til at lægge op til 400 æg, så en bestand af rissnudebiller kan hurtigt blive til rigtig mange individer.Ligesom det er tilfældet med kornsnudebiller kan et angreb af rissnudebiller komme til at forårsage meget store skader, når for eksempel store mængder af korn på lofter og i siloer bliver ødelagt, og store værdier derved går tabt.

 

Forebyggelse og bekæmpelse

For rissnudebiller er temperaturen vigtig. De vil for eksempel ikke kunne overleve blot 3 uger ved en temperatur på 0° C, og det gælder både æggene, larverne og de voksne individer. En dansk vinter med temperaturer under 10° C klarer en rissnudebille således heller ikke.

Da rissnudebillelarver udelukkende lever inde i kornet, er den ikke i stand til at angribe andre varer. Et angreb af disse biller i et almindeligt køkken eller andre steder i en bolig kan derfor for det meste klares ved at man finder og kasserer de angrebne varer, og derefter støvsuger revner og sprækker for eventuelle voksne individer. Bagefter kan man eventuelt som supplement sprøjte med et sprøjtemiddel indeholdende giftstoffet Pyrethrin.

Som det gælder i forhold til forebyggelse af mange andre skadedyrsangreb, vil det i øvrigt altid være en god idé at lagre fødevarer ved en passende lav temperatur og i en emballage, der slutter helt tæt. På den måde kan man forhindre at rissnudebiller formerer sig og spredes. Hvis man i øvrigt har mistanke om at der er kommet kornsnudebiller i et mindre parti varer, vil en anden effektiv bekæmpelse af kornsnudebiller være at lægge varerne ned i en dybfryser ved minus 18° C og opbevare dem der i et par døgn.

Ved angreb af rissnudebiller i et kornlagre med store mængder ris, frø eller korn er det mest effektivt at anvende giftgasser som fosforbrinte. En sådan bekæmpelse må imidlertid udelukkende foretages af personer med særlig autorisation til at bruge disse gifte, og bekæmpelsen må ikke foregå ved temperaturer under 10° C. Det korrekte valg af bekæmpelsesmidler afhænger desuden af hvor tørt eller fugtigt, der er i lokalet og i selve kornet. Derfor vil det i sådanne tilfælde være godt at konsultere en professionel skadedyrsbekæmper.

Lignende skadedyr og insekter
nye-skadedyr-Borebille

Borebiller

Borebiller og deres larver lever i træ, hvor de gnaver små runde huller og gange.

skadedyr-brødbille-envato

Brødbille

Brødbille Latin: Stegobium paniceum Skal vi hjælpe ? Skriv til os Kort om Brødbiller Biller...

Flæskeklanner

Flæskeklanner

Flæskeklanner Latin: Dermestes lardarius Skal vi hjælpe ? Skriv til os Kort om flæskeklannere Betegnelsen...

nye-skadedyr-trimmed-Gåsebille

Gåsebille

Gåsebille Latin: Phyllopertha horticola Skal vi hjælpe ? Skriv til os Kort om gåsebillen Jordens...

Husklanner

Husklanner

Husklanner Latin: Dermestes haemorrhoidalis Skal vi hjælpe ? Skriv til os Kort om husklanneren Betegnelsen...

nye-skadedyr-Kornsnudebille

Kornsnudebille

Kornsnudebille Latin: Sitophilus granarius Skal vi hjælpe ? Skriv til os Kort om kornsnudebillen Der...

Læderbille

Læderbille

Læderbille Latin: Dermestes maculatus Skal vi hjælpe ? Skriv til os Kort om læderbillen Læderbillen...

Melbille

Melbille

Melbille Latin: Tenebrio molitor Skal vi hjælpe ? Skriv til os Kort om Melbillen Der...

Pelsklanner

Pelsklanner Pelsklanneren kan man støde på overalt i den danske natur. De voksne individer ses...

nye-skadedyr-Tæppebille

Tæppebille

Tæppebiller er meget normale at finde i de danske hjem og er næsten umulige, at...

Kilder